150318. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés germániumszeletek méretre marására

Megjelent: 1963. június 15. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •w^ SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.318 SZÁM Nemzetközi osztály: C 01 EE—930 ALAPSZÁM Magvar osztály: ' 48 d SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Eljárás és berendezés germániumszeletek méretre marására Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt., Budapest Feltaláló: Birmer Tihamér technikus, budapesti lakos A bejelentés napja: 1962. február 21. A henger és négyzet alakú germániumszeletek sorozatban történő mérésénél eddig sok nehézség merült fel és különböző típusú automaták és fél­automaták születtek ezen mérés végrehajtására. A legelterjedtebb azonban mind ez ideig a kézi eszközökkel való mérés, ami jelentős munkaerő és munkaidő szükségletet kíván. Az eddig hasz­nált marási eljárások eredménye igen változó és egyben bizonytalan volt, mert ezen eljárások meghatározott időre végrehajtandó folyamatok voltak, viszont a marási sebesség különböző okok­ból kifolyólag szeletenként nem állandó, ugyan­azon fürdőben, ugyanazon anyagból vágott szele­teknél a marási idő szigorú betartásával a leg­különbözőbb méreteket kapták. Maratás közben egyes szeletek a kívántnál kisebb méretre maród­iak el, ugyanakkor másokról mérés közben derült ki az, hogy méreteik miatt selejtesek. A találmányunk szerinti eljárás célja az, hogy a szeletek pontos méretre marását biztosítsa. Találmányunk eljárás félvezető és más hasonló, főleg germániumszeletek méretre marására. A fél­vezető szeleteket oly edénybe adagoljuk, melyben felül egy maró folyadék van elhelyezve és ezen maró folyadék a belé helyezett szeleteket meg­marva, azok egy a szeletek kívánt méretének megfelelő nagyságú és különleges kialakítású nyílásokkal ellátott lemezen keresztül a kívánt méret elérésekor a lemez alatt elhelyezett védő­folyadékba esnek, mely védőfolyadék nagyobb fajsúlyánál fogva a maró folyadék alatt helyez­kedik el. A találmányunk szerinti eljárás végre­hajtására szolgáló berendezés egy oly edény, mely az edény alapjával előnyösen párhuzamos és a félvezető szeletek kívánt méretre marásának meg­&BL.:.. felelő méretű és különleges alakú nyílásokkal el­látott lemezzel van kettéválasztva, mely lemez fölött valamely maró folyadék és alatta a maró folyadéknál nagyobb fajsúlyú védőfolyadék foglal helyet úgy, hogy a kilógó szelet sarka még maró folyadékban legyen. A találmányunk szerinti berendezés nyílásokkal ellátott lemeze olyan anyagból alakítandó ki, mely a maró folyadék hatásának ellenáll és nem vesz részt a vegyi folyamatokban mint katalizátor sem. Ilyen anyag pl. a csillám, vagy teflon stb. A két folyadékot egymástól elválasztó lemez nyílásainak alakja egy egyenlőszárú háromszög és egy téglalap összetevéséből keletkeznek, oly mó­don, hogy az egyenlőszárú háromszög alapja rö­videbb mint a szárai és ez: az alap a téglalap hosszabbik oldalával egyenlő. A téglalap rövidebb oldala a háromszög alapjának fele és a három­szög szára pedig az alap másfélszerese. A talál­mányunk szerinti nyílás úgy jön létre, bogy a téglalapot úgy helyezzük el hosszabbik oldalával a háromszög alapjával párhuzamosan, hogy a há­romszög alapjának két végpontjából bocsátott egyenesek a téglalap két rövidebb oldalával egy egyenesbe esnek és a háromszög csúcsát a tégla­lap úgy vágja le, hogy a téglalap által a három­szög csúcsából kimetszett kis hasonló háromszög alapja a félvezető szelet kívánt vastagisági mérete legyen, Találmányunkat részletesebben ábráink kapcsán ismertetjük. 1. ábránk a találmányunk szerinti berendezést ábrázolja működés közben:, 2a. ábránk a lemez nyílásai közül egyet felülnézetben, 2b. ábránk pedig oldal metszetben ábrázol.

Next

/
Thumbnails
Contents