150300. lajstromszámú szabadalom • Eljárás az A- és D-gyűrűkben bázikus nitrogénnel helyettesített szteroidok és sóik előállítására

Megjelent: 1963". július 15^ MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •#-5S­SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.300. SZÁM GO—805 ALAPSZÁM Nemzetközi osztály: C 07 c(i Magyar osztálv: 12 o 25 SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Eljárás az A- és D-gyűrűkben bázikus nitrogénnel helyettesített szteroidok és sóik előállítására Gyógyszeripari Kutató Intézet, Budapest Feltalálók: Dr. Vargha László (35%), dr, Bados Márta (32%), Kasztreiner Endre (8%) és dr.- Szporny László (25%) A bejelentés napja: 1961. június 26. A találmány eljárás olyan 3,5-pregnadien-17-ol­-20-o;n-származékok és azok sói előállítására, me­lyek A- és D-gyűrűjén nitrogén-tartalmú bázikus csoport foglal helyet. Meglepetésszerűen azt találtuk, hogy az emlí­tett vegyületek előállíthatók oly módon, hogy 16,17~oxido-/14 ~pregnen-3,20-diont, illetőleg a ve­gyület olyan származékait, 'melyekben a 11-hely­zetű szénatomon további oxo-oxigén foglal helyet, vagy a 11-helyzetű és/vagy a 21-helyzetű szén­atomokon hidroxilok, vagy acetilezett hidroxilok foglalnak helyet, szekundé.r aminokkal hozunk reakcióba. A reakció folyamán víz kilépés és a konjugált kettőskötés-rendszer eltolódása közben a hármas szénatomon enamin-kötés létesül, továbbá az epoxid-gyűrű felnyílik, miközben feltehetően a 17-helyzetű szénatomon hidroxil alakul ki, a 18--helyzetűn pedig nitrogén-kötés létesül. Ebiben az esetben a hidroxil konfigurációja 6 ", míg a 16--nitrogéné ismeretlen. A találmány szerint elő­állított vegyületek képződését és szerkezetét tehát feltehetően az alábbi képletek fejezik ki: 0 ^y\/ ahol x metilén, karfoinol, acilkarbinol, vagy bornál, Y hidrogén, hidroxil, vagy aciloxi-, első­sorban acetoxi-csoport, R és R', alkil, cikloalkil, aril, aralkil és heterociklusos csoport lehet, vagy R és R' heterociklikus gyűrűt képezhetnek a szomszédos nitrogén-atóimmal, R és R' bizonyos helyettesítőket, pl. hidroxilt, vagy alkilt is tar­talmazhatnak és lehetnek azonosak vagy külön­bözők. Meg kívánjuk jegyezni, hogy a fenti szerke­zetet kísérletileg ez ideig nem bizonyítottuk egy­értelműen. Bár nem valószínű, de néni lehetetlen tehát, hogy a bázikus csoport addiciója fordított irányban megy végbe, vagyis a 17-helyzetű szén­atomon létesül nitrogén-kötés. A találmány szerinti vegyületek előállítása áltá­lában úgy történik, hogy a kiinduló anyagul szolgáló 16,17-oxido-/14 -pregnen-3,20-diont, vagy annak fentebb definiált származékát a kívánt bázissal valamilyen hígítószer jelenlétében, vagy anélkül, célszerűen magasabb hőmérsékleten, eset­leg zárt térben melegítjük. A hígítószer lehet va­lamely a reakció szempontjából indifferens oldó­szer, pl. alacsonyabb alkoholok, dioxán stb., igen előnyösen alkalmazható oldószer maga a HNRR' összetételű bázis. A 16,17-oxido-gyűrű elég ellen­álló bázisokkal szemben, ezért célszerű a reakciót olyan anyagok jelenlétében végrehajtani, melyek a folyamatra gyorsítólag hatnak. Ilyen anyagok pl. a víz .és fenol, melyek jelenlétében az epoxid-

Next

/
Thumbnails
Contents