149999. lajstromszámú szabadalom • Dugattyús manipulátor öntecsek és bugák hengerléséhez

Megjelent: 1963. március 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.999 SZÁM Nemzetközi osztály: B 21 b CE—385 ALAPSZÁM Magyar osztály: 7 a SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Dugattyús manipulátor öntecsek és bugák hengerléséhez Csepel Vas- és Fémművek, Budapest Feltalálók: Fogarasi János kohómérnök, Kapás Ottó gépészmérnök és Horváth János igazgató, mindhárman Budapesten A bejelentés napja: 1961. június 2. A találmány főként meleghengerművekiben az cntecseknek és bugáknak hengersorokon való be­állítására, oldalirányú elmozgatására és 90°-oe elfordítására szolgáló manipulátor szerkezet, amellyel a görbére hengerelt munkadarabszálakaí :s egyengetés nélkül lehet a következő műveletet végző hengerüregbe beállítani. Az öntecseknek és bugáknak meleghenger­művekben hengersorokon végzett hengerlésénél a hengerüregeikből kijövő munkadarabot a követ­kező műveletet végző hengerüreg elé kell eltolni és hossztengelye körül 9'0 °-kai el kell fordítani. Ez a művelet a hengerelt munkadarab nagy súlya és hőmérséklete következtében csak gépi úton végezhető. Az említett feladatot végző ismert gépi berendezések egyike sem képes feladatát a mai technikai követelményeknek • megfelelően végezni. Az egyik isimert manipulátorszerkezet a henger­üregeikből kijövő munkadarabbal párhuzamos felületű lapokkal, az ún. vonalzókkal végzi a hen­gerelt anyag kívánt helyzetbe állítását. Az egy­mással párhuzamos vonalzók együtt vagy külön­külön a hengerek tengelyirányában elmozdulva irányítják a hengerelt munkadarabot a következő műveletet végző hengerüregbe. A 90°-os elf ordí­tást az egyik vonalzóba beépített külön billentő szerkezet végzi. E manipulátorok egyik legna­gyobb hibája, hogy a hengerelni kívánt munka­darabot csak akkor tudja a következő üregbe be­állítani, ha az teljesen egyenes és így a vonalzók azt közrefoghatják. Ezért a vonalzókat és ezek mozgató tartószerveit olyan erősre kell méretezni, hogy az előző hengerlési művelet folyamán többé­kevésbé elgörbült munkadarabot ki tudják egyen­getni. Ennek eredményeként a vonalzós típusú manipulátorok rendkívül nehezek és drágák. Nagy súlyuk miatt főként csak duo sorokon használatosak. A vonalzós manipulátorok hátrányai közé sorol­ható az is, hogy a továbbító görgősor fölött he­lyezkednek el, és a heingerüreglből kijövő ..kaszáló" anyag a vonalzókat és a billentőszerkezetet meg­rongálhatja. Nagy súlyuk következtéiben műkö­désük és mozgásuk lassú, tehát hátráltatják a termelékenység növelését célzó törekvéseket. Vannak olyan manipulátorok is, amelyeknél hengerelt munkadarab 90°-os átfordítását próbál­gatással lehet csak végrehajtani, mert a továbbító görgősor alól felemelkedő billentő tüskékkel nem sikerül mindig azonnal a hengerelt munkadarab­nak azt a felületét elérni, amely szükséges a kí­vánt átfordítás végrehajtásához. Ez is lassítja a hengerlési műveletet. Ismert olyan trió soron alkalmazható manipu­látor szerkezet is, amelynek az alakító henge­rekre merőleges vízszintes tengely körül billent­hető asztala van. Vízszintes asztalállásnál ráfut a felső üregből kijövő munkadarab, majd az asz­tal lebillen és a munkadarabot csúszdára helyezi. A munkadarab a csúszdáin a továbbító görgősorra kerül, miközben tengelye körül 90°-kal elfordul. A munkadarab alsó üregbe irányítását a csúszda és egy segédléc végzi. E manipulátor típus is nagy súlyú és nagy tér­igényű, azonkívül nagy hibája, hogy csak töké­letesen egyenes anyag továbbítására, ill. irányí­tására alkalmas. A találmány célja az öntecsek és bugák meleg­hengerművekben hengersorokon végzett meg-

Next

/
Thumbnails
Contents