149965. lajstromszámú szabadalom • Eljárás trifluórmetilfenil-piperazinok előállítására

Megjelent: 1963. március 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 1$r^ SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.965. SZÁM MA—1017. ALAPSZÁM Nemzetközi osztály: C 07 d 2 Magyar osztály: 12 p 6—10 Eljárás írifluormetilfenil-piperazinok előállítására May & Baker Limited cég, Dagenham (Essex, Anglia) mint ASH Anthony Stanley Fenton, Creighton Andrew Malcolm és Wragg William Robert, [mindnyájon a May & Baker Limited cég, Dagenham (Essex, Anglia) címén] jogutódja A bejelentés napja: 1960. október 19. A találmány az alábbi (I) általános képietű addíciós sóik előállítási eljárása: piperazinszármazékoik, valamint savakkal képezett A fenti képletben Rí hidrogénatomot vagy tri­fluormetilgyököt jelenthet. Ezek a vegyületeik értékes közbenső termékek, minthogy a piperazin-gyűrű 4-helyzetében helyet­tesített származékai gyógyászatilag hasznosítható farmakodinamikai tulajdonságokat mutató vegyü­letek. Ez utóbb említett származékok sorában első­sorban az l-{3'-trifluormetil-fenil)-4-[2'-(2"- vagy -3"-helyettesített - fenil)-etil] - piperazkiok és az l-(3'! 5'-bisz-trifluormetil-feml)-4-[2'-(2"- vagy -3"­-belyettesített - f enil)-etil] - piperazkiok említhetők, amelyek érdekes psziehotrop tulajdonságokkal rendelkeznek. A fenti (I) általános képietű vegyületek, ill. azok,, savakkal képezett addíciós sói előnyösen oly mó­don állíthatók elő, hogy valamely alábbi (II) ál­talános képietű anilinszármazékot (II) (I) — ahol Rí jelentése megegyezik a fentebbi meg­határozás szerintivel •— dietanolaminnal reagálta­tunk, felemelt hőmérsékleten, valamely erős sav tömény vizes, oldatának jelenlétében. Az ily mó­don képződő addíciós sót azután kívánt esetben a fenti (I) általános képletnek megfelelő szabad bázissá alakíthatjuk át. A találmány szerinti eljárás gyakorlati kiviteli módjait közelebbről az alábbi példák szemléltetik; megjegyzendő azonban, hogy a találmány köre egyáltalán nincsen ezekre a példákra korlátozva. 1. példa: 200 g m-trifluormetilanilin, 132 g dietanolamin és 285 ml 48—50 súly%-os brómhidrogénsav ele­gyét 190° hőmérsékletre hevítjük és 3 óra hosz­szat tartjuk 180—200° hőmérsékleten, majd le­hűlni hagyjuk a reakcióelegyet. A kapott szilárd terméket vízből, majd etanolból átkristályosítjuk; ily módon 215 g (az elméleti hozam 56%-a) N-(3--trifluormetil-fenil)-piperazint kapunk, amely 250—253°-on olvad. 2. példa: Az 1. példában leírthoz hasonló módon dol­gozunk, de m-trifluormetil-anilin helyett 3,5-bisz-

Next

/
Thumbnails
Contents