149965. lajstromszámú szabadalom • Eljárás trifluórmetilfenil-piperazinok előállítására

2 149.965 -trifluormetil-anilint alkalmazunk. Ily módon N­­Szabadalmi igénypontok: -(S^-bisz-trifluormtóil-fenilJ-piperazint kapunk L Eljárás ^ alábM (I) máJáa0B képletű pipe _ 49%-os hozammal; ez a termék 340° körüli hő- razinszárcnazékok, valamint savakkal képezett ad­mérsékleten bomlás köziben olvad. dicdós sóik előállítására (I) — e képletben Rj hidrogénatomot vagy trifluor­metil-gyököt jelenthet — azzal jellemezve, hogy valamely alábbi (II) általános képletű anilin­származékot (II) — ahol Rí jelentése megegyezik a fentebbi meg­határozás szerintivel — a szobahőmérsékletnél magasabb hőmérsékleten, valamely erős sav tö­mény vizes oldatának jelenlétében dietanolamin­nal reagáltatunk és kívánt esetben a kapott sót a szabad bázissá alakítjuk át. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás kiviteli mód­ja, azzal jellemezve, hogy savként brómhidrogén-Bavat alkalmazunk. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti eljárás ki­viteli módja, azzal jellemezve, hogy a reakciót 180 és 2O0 Cc közötti hőmérsékleten folytatjuk le. A Kiadásért íelel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Igazgatója 624229. Terv Nyomda, Budapest v., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents