149146. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék két vagy több összetevőből álló igen kismennyiségű folyadékelegyek termodiffúziós szétválasztására

Megjelent: 1962. március 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG & \&­SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.146 SZÁM 12. e. OSZTÁLY — MA—976 ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Eljárás és készülék két vagy több összetevőből álló, igen kis mennyiségű folyadékelegyek termodiffúziós szétválasztására Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet, Veszprém Feltalálók: Vámos Endre vegyészmérnök, Budapest és Major Gyula vegyészmérnök, Debrecen A bejelentés napja: 1960. augusztus 27. Ismeretes, hogy ha két vagy több összetevőből álló folyadékelegyet két különböző hőmérsékletű függőleges felület közötti résbe helyezünk, akkor a rés két fala közötti hőmérsékletkülönbség a különböző molekula alakú vagy különböző mo­lekulaméretű összetevők szétválasztását idézi elő olyképpen, hogy a meleg fal mentén felszálló, a hideg fal mentén leszálló áramlás jön létre és ennek következtében a hideg fal mentén lefelé haladó anyagok a rés alján, a meleg fal mentén felfelé haladók pedig a tetején gyűlnek össze. Az ismert készülékek két koncentrikusan egy­másba helyezett csőből állnak. E csövek felüle­teit igen pontosan kell megmunkálni, hogy kö­zöttük pontos méretű és egyenletes szélességű szűk rés keletkezzék. Ismeretesek üveggyapottal töltött résű tremodiffúziós oszlopok is. Az ismertetett elv felhasználásával eljárást dolgoztunk ki igen kis anyagmennyiségek termő­diffúziós szétválasztására, amelyre az jellemző, hogy a szétválasztandó, két vagy több összetevőjű szerves vagy szervetlen folyadékéi egyet porózus fóliába felitatva és ezt folyadékot át nem eresztő fóliába csomagolva, sík, hideg és meleg falfelület közé fogjuk be. E falfelületeket a találmány ér­telmében célszerűen két fémdoboznak egy-egy egymáshoz csiszolt külső lapja alkotja, amely fémdobozok hűtő-, ill. fűtőközeg átvezetésére vannak kiképezve. Eljárásunk előnye az eddig ismert módszerek­kel szemben a készülék egyszerűsége és kis mé­rete. A készülék bármely házi műhelyben köny­nyen elkészíthető, igen szűk rés különleges pon­tosságú kialakítása nem igényel különleges meg­munkálást, a résméretet egyértelműen és egy­ségesen meghatározza az alkalmazott töltet vas­tagsága. Módszerünkkel több folyadékelegy szét­választását egy készülékben egyidejűen végez­hetjük el, s a készülék kis mérete következtében a felhasznált energia lényegesen kisebb, mint az eddig ismert módszereknél. Ugyanakkor a kis rés­magasság ellenére a szétválasztás élessége a rés erős szűkítése köyetkeztében eléri az irodalom­ból ismert értékeket. A találmányt részletesen a mellékelt ábrák kapcsán ismertetjük. A termodiffúzióval szét­választandó két, vagy több összetevőből álló szer­ves vagy szervetlen folyadékelegyet porózus anyagú 1 fóliába, amely pl. textil-szövet, azbeszt­szövet, műanyag-szivacs, kromatográfiai papír, szűrőpapír, üvegszövet, itatjuk fel. A porózus anyagba felitatott szétválasztandó elegyet folya­dékot át nem eresztő 2 fóliába, pl. műanyagba (PVC, polietilén, nylon stb.), vagy fémbe {alumí­nium, réz, ezüst, ón, ólom stb.), avagy természe­tes vagy műgumiba csomagoljuk és a csomagot (borítékot) ragasztással, hegesztéssel, forrasztás­sal, hajtogatással vagy ezek kombinációjával úgy lezárjuk, hogy tartalmából semmit se veszíthes­sen (1. ábra). Célszerűen előregyártott, könnyen lezárható borítékot használunk. A becsomagolt elegyet meleg és hideg fal alkotta szűk résbe helyezzük. A meleg fal állandó hőmérsékletének biztosítására bármely ismert hőátadó közeggel, pl. meleg vízzel, gőzzel, olajjal, difiilel, olvasztott sóval, higannyal, füstgázzal működő fűtést vagy villamos (ellenállásos, indukciós) fűtést alkalmaz­hatunk. A hideg fal állandó hőmérsékletének biztosítására bármely ismert hűtőközeget, pl. vizet, eóoldatot, ammóniát, étert, benzint, szilárd szén-

Next

/
Thumbnails
Contents