149139. lajstromszámú szabadalom • Folytonos és önműködő betonacél egyengető- és vágógép

Megjelent: 1962. március 15. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •4T \J­LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.139. SZÁM 49. h. OSZTÁLY — KA—874. ALAPSZÁM Folytonos és önműködő betonacél egyengető- és vágógép Feltaláló: Krausz László Béla old. gépészmérnök, Budapest A bejelentés napja: 1960. július 11. A l i-i Ji'.f /. < r ^ ,-.h"[')ií ( ; J •>>-'J- i?a, i,| , i , i,,in i, _ n j , ^Pf/tt' 1*0|SC-T •» ' "> , I " ' _'''"» ''Jt-"ahk, az acélhuzal uti:n-ő s^s,rt;égc<vpi vili unoi mc-gí^5 "dót működtet Lkkon- a hu-as muv^-te m^űj-A'kad é.-. a vágobcucndezei. a hu'ili lt"ar;ií. Ismerete, to\ábbá olyan g\o is, meh változtat­ható excentncitásu komagyóval működik oly módon, hogy a vágási .hosszat a körhagyó beállí­tásával lehet változtatni. A gép ebben az esetben is a vágás időtartamára a huzal továbbítását meg­állítja. Mindezek a gépek tehát szakaszosan mű­ködnek, a vágás időtartamára .megállnak, teljesít­ményük ezért csekély. Mind ez ideig megoldatlan feladat volt egy olyan gép kialakítása, amelyik a betonacél huzal egyengetéisét és vágását egyet­len technológiai művelet során ímegszakítás nélkül végzi el. A találmány célja olyan nagyteljesítményű foly­tonos és önműködő betonacél vágógép kidolgo­zása, amelyik a tekercs alakban rendelkezésre álló betonacél huzalt egyengeti és bizonyos ha­tárok között beállítható hosszúságú darabokra i. _rv< í" e-, c + árcsa rY/crít/"-1 ii'"'?^ huzal fclo1oláf-i st>b°s­,m i? ve.i' el^.i"1 le 1 kálón b^ég ndódik n ve kerületi -^h^-seq^ korost a vágás időtartami alatt E-égével azonos kei uleü <-ebességgel mr ,zoa. ami -- i vágás időt'iitamámk rövidséget tekintve — a vágósebességnek a tárcsa kerületéhez képest néhány mm-re! való elmaradását idézi elő. Ezért a vágószerkezet és a tárcsa, kapcsolatát rugós üt­köző tartja fenn; a vágás tartama alatt, a vágó­szerkezet elmaradása miatt a rugó összenyomódik, majd a vágás megtörténte után a vágószerkezetet eredeti helyére nyomja vissza. A gép részei a csévedob, az egyengetoberen.de ­zéfi, a huzaltováfobító szerkezet, a huzalvágó szer­kezet, a vágási hossz beállítására szolgáló sebes­ségváltó s végül a motoros hajtószerkezet, mely egyrészt a huzaltovábbító szerkezetet és másrészt a sebességváltón át a vágószerkezetet működteti. A csévedobra helyezett csévéről lefutó huzalt átvezetjük az önmagában ismert egyengető be-

Next

/
Thumbnails
Contents