149032. lajstromszámú szabadalom • Eljárás olefinek polimerizálása útján kapott szintetikus anyagok közvetlen színezésére

Megjelent: 1962. március 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁ ORSZÁGOS TALALMAJNY1 HIVATAL 149,032. SZÁM 39. c. . OSZTÁLY — AI—58. ALAPSZÁM Eljárás olefinek polimerizálása útján kapott szintetikus anyagok közvetlen színezésére Aziende Colori Nazionali Affini ACNA S. p. A. cég, Milano (Olaszország) Feltaláló: Gaetani Ermanno, Milano A bejelentés napja: I860, április 15. Olaszországi elsőbbsége: i960, márems 7. Egy korábbi szabadalmunkban eljárást ismer­tettünk poliolefinekből, éspedig elsősorban poli­etilénből vagy polipropilénből készült műanyag­ahol R, Rí, R2 és R3 aromás gyűrűk, előnyösen benzolgyűrűk, amelyek eisetleg alkilcsoportokkal vannak helyettesítve, n 0 vagy 1, X hidroxil- vagy aminocsoport, vagy pedig alkil-, oxialkil-, cianoalkil-, alkoxialkil- vagy áru­csoportokkal, mono- vagy diszubsztituált amino­csoport, Xi jelentése vagy az X jelentésével egyező, vagy pedig hidrogénatomot jelent. E találmány továbbfejlesztése során azután a fenti általános képletet új helyettesítők beveze­tésével bővítettük ki; ilyen új helyettesítők vol­tak a halogénatomok, arilalkil-, oxialkil-, trifluor­metil-, észter-, nitro-, kariboxil- és amidcsoportok, továbbá heterociklusos csoportok, valamint keio­enolos csoportok az R3 aromás csoport helyett. Az így létrejövő új vegyületek előállítása pót­szabadalmi bejelentés tárgyát is képezte. További kutatásaink most arra a 'meglepő fel­ismerésre vezettek, hogy az R—R3 aromás cso­portok legalább egyike a fenti általános képlet­ben lehet részlegesein hidrogénezett policiklusos aromás gyűrűrendszer is, mint pl. tetráhidro-2--naftol, tetrahidro-1-naftol, tetrahidro-2-naítil­amin stb., rnimellett ez utóbbi aiminocsopoirtjá­ban alkil- vagy ariigyökökkei helyettesítve is lehet. termékek közvetlen színezésére, amelynek során az alábbi általános képletű poliazofestékek kerül­n ek f elhaszn ál ásra: 1 A jelen szabadalom tárgyát tehát olyan eljárás 1 képezi olefinek polimerizációja útján nyert szin­tetikus anyagok, elsősorban polietilén és poli­propilén közvetlen színezésére, melyet valamely | alábbi általános képletű színezék e célra való alkalmazása jellemez: X1—R—N=N—Rí—N=N—<R 2— N=N)„—R3 X ahol R, Rí, R2 és R3 aromás gyűrűk (előnyösen ' benzolgyűrűk, amelyek esetleg halogénatomokkal, alkil-, oxialkil-, nitro-, trifluoirmetil- vagy ami.no-i csoportokkal, vagy pedig alkilgyökökkel mono­vagy diszubsztituált aiminocsoportokkal vannak helyettesítve), rnimellett széknek az aramás gyű­rűknek legalább egyike egy részlegesen hidro­' génezett policikilusos gyűrűrendszer, n = 0 vagy 1, X hidroxil-, amino- vagy iniinocsoport, amelyek alkil-, cianoalkil-, vagy árucsoportokkal lehetnek mono- vagy diszubsztituálva, X] jelentése vagy X jelentésével egyezik, vagy hidrogénatomot jelent. Az említett hidroaromás gyűrűnek a moleku­lába való bevezetése az így előállított színezék színező tulajdonságainak számottevő javítását teszi lehetővé. Így például az alábbi képletű színezék: Xi—R—N=N—Ri—N==N (R2 —-N=N)„—~R 3 X

Next

/
Thumbnails
Contents