149032. lajstromszámú szabadalom • Eljárás olefinek polimerizálása útján kapott szintetikus anyagok közvetlen színezésére

149.0 32 Clin CH3 \ HO x \. -N==N­./ / —N=N— / \ / -N==N­/ CH-, \ CH2 ­CH2 / -CH2 a megfelelő nem hidrogénezett vegyülethez viszo­nyítva, nagyobb affinitást és nagyobb telítettségi fokot mutat a poliolefin anyagok irányában. Más­részről a fenti képletű színezékkel kapott narancs színű festés fényállósága a (fadeométerben íény-CH3 \ CH3 v >_.N=N-kapott legjobb narancsszínű festéseké. A jelen találmány szerinti eljárás gyakorlati kiviteli módját közelebbről az alábbi példák szemléltetik, megjegyzendő azonban, hogy a talál­mány köre nincsen ezekre a példákra korlátozva. 1. példa: 22,5 g 4^amino-3,2'-dimetiiazobenzolt ismert mó­don diazotálunk és az így kapott diazovegyületet /CH3 / _N=N^< hatásnak való kitétel órákban számított időtarta­mával kifejezve) csaknem kétszer akkora, mint az említett korábbi bejelentéseinkben leírt színezé­kekkel, pl. az alábbi képletű színezékkel ,— N=N­• —N •CHq CH3 tetrahidro-bótanaftol oldatához adjuk hozzá (ez utóbbi vegyületnek az oldatát oly módon állítjuk elő, hogy 16 g kapcsolószert 200 g víz, 15 g 36 Bé"-os nátriumhidroxid-oldatot és 35 g 30%-os ammónia-oldat el egyében oldunk). A kapcsolódás igen gyorsan végbemegy; a kicsapódott di-azo­festéket leszűrjük, semleges kémhatásig mossuk, majd megszárítjuk; ily módon 138 C°-on olvadó barnássárga por alakjában kapjuk az alábbi kép­letű színezéket: /CH3 HO \ -N=N­CHo CH-, Ez a színezék a papírkromatográfiai vizsgálat során narancsszínű foltot ad, amely savak hatá­sára nem változik, alkáliák hatására valamivel vörösebb színűvé válik. /CH3 CH2 —CH 2 A poliolefin-rostokat ez a színezék élénkvörös színűre színezi; a kapcsolatiban kiinduló-szinezék, amelynek képlete az alábbi: ,CHo . —N=N-csak éppen hogy megfogja a rostokat. Ugyanezzel a módszerrel, de 4-amino-2,3'-di­metil-azofoenzolból vagy 4-amino-2,2'-dimetil-azo­benzolból kiindulva, hasonló tulajdonságú, kissé sárgásabb árnyalatú narancs színezékeket állítha­tunk elő. 2. példa: 10,7 g m-toluidint a szokásos módon diazotá­lunk és a kapott diazo-vegyülethez 14,7 tetrahidro­-alfa-naftilamin 300 g vízzel és 13 g 30%-os só­savval készített oldatát adjuk. Az elegyet kb. 10 C° hőmérsékleten tartjuk és az ásványi savat 50%-os nátriumacetát-oldat hozzácsepegtetése út­ján semlegesítjük. A kapcsolás befejezte után az CH3 x /" ,_N=N—< • NH2 elegyet 60 C° hőmérsékletre hevítjük, majd le­hűtjük és azután leszűrjük. A szűrőn maradó szilárd részt 400 g vízben eloszlatjuk, 30 g 30%-os sósav hozzákeverésével, majd az amino-azo-vegyü­letet a megfelelő mennyiségű nitrittel diazotál­juk. Az így kapott diazo-vegyületet hozzáadjuk 14,5 g N,N-diimetil-meta-toluidin 300 ml vízzel és 15 g 30%-os sósavval készített oldatához. Az elegyet ezután nátriumacetát-oldattal ásványi savasságtól mentesre tompítjuk. A kapcsolás befejezése után a reakcióelegyet leszűrjük, a szűrőn maradó szilárd színezéket mos­suk és szárítjuk. 153—154 C°-on olvadó termé­ket kapunk, amelynek szerkezeti képlete a kö­vetkező: CH3 x , _N=N­-N ,CH3 sCH3 CH2 CH, \ CH2 —CH 2

Next

/
Thumbnails
Contents