148872. lajstromszámú szabadalom • Szervő-kormánymű kézierővel és folyadéknyomással működtetve, elsősorban közúti gépjárművekhez

Megjelent: 1961. december 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.872. SZÁM 63. c. 47—50. OSZTÁLY — JA-393. ALAPSZÁM SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Szervo-kormánymű kézi erővel és folyadéknyomással működtetve, elsősorban közúti gépjárművekhez Járműfejlesztés! Intézet, Budapest Feltalálók: Szűcs László oki. gépészmérnök és Szunyogh László oki. gépészmérnök A bejelentés napja: 1960. május 12. A nagyobb tehergépkocsik és autóbuszok kor­mányszerkezeteinél a gépkocsivezető testi erejé­nek kímélése és a kormányzás megkönnyítése ré­vén a közlekedésbiztonság fokozása érdekében el­­terjedten alkalmaznak olyan szervóberendezéseket, melyeknél a kormányzás ellenállását a motorról hajtott szivattyú által szállított és a kormány­kerék forgatásával vezérelt folyadék nyomása győzi le. E célból a kormányoszlop egy szakasza munkahengernek van kiképezve, és ebben egy dugattyú helyezkedik el, amelynek egyik vagy másik végére ható folyadéknyomás a dugattyú alsó végéhez csatlakozó rövid tolórudon át a for­­gattyús kormánytengelyre (Pitman-tengelyre) és az ehhez csatlakozó kormánykaron és rudazaton át a kerekekre fejt ki erőt. A folyadékot a du­gattyú belsejében levő vezérlőtolattyú irányítja váltakozva a dugattyú felett és alatt kialakított nyomótérbe. A tolattyú a külső felületén kikép­zett élekkel vezéreli a folyadék áramlását, a fu­ratában kiképezett csavarmenettel pedig mint kormányanya a menetes kormányorsóhoz csatla­kozik és a dugattyúval együtt a kormányorsón le-föl mozog. Ismert megoldásnál a nagynyomású folyadékot a dugattyúban axiálisan mozgó vezérlőtolattyú vezérli. A tolattyút, mint kormányanyát a kor­mánykerék elforgatásakor a kormányorsó menete emeli vagy süllyeszti, ami a kormányzásban jelen­tékeny holtjátékot okoz. Ezt a holtjátékot úgy csökkentik, hogy a tolattyúba sugárirányú csapot erősítenek, mely a dugattyú falában kiképzett ferde horonyban van vezetve. Ez a ferde pálya meredekebb emelkedésű, mint az orsó menete, ezáltal a kormányzás holtjátéka kisebb. A holt­játékon kívül hátránya ennek a megoldásnak az is, hogy az alkalmazott csap beerősítésével szem­ben jelentős szilárdsági követelményt támaszt az, hogy a kézi erejű kormányzáskor ez biztosítja a tolattyút elfordulás ellen. A ferde hornyot kívül­" ről a dugattyú külső palástfelülete felől tömítés­­biztosán le is kell zárni. A találmány ezeket a hátrányokat kiküszöböli azáltal, hogy axiálisan mozgó tolattyú helyett forgótolattyút alkalmaz. Mivel a vezérléshez a forgótolattyú egészen kismértékű elfordítása ele­gendő, a holtjáték kicsi, a kormányzás pedig kel­lően érzékeny lesz anélkül, hogy a holtjáték csökkentéséhez a fenti vézetőcsap bonyolult be­­' építésere szükség volna. Az említett ismert megoldás a kormányzás külső ellenállásának érzékelését úgy valósítja meg, hogy a vezérlőtolattyú vagy azzal csszeerősített érzé­kelésre szolgáló dugattyú homlokfelületein kikép­zett hornyokat megfelelően összeköti a nyomó­­terekkel és kifelé tömítőgyűrűvel lezárja. A ho­ronyban a nyomótérben uralkodó folyadéknyomás lép fel, ennek reakcióereje visszahat a tolattyúra s ezt az erőt az orsó csavarmenetén keresztül, csökkentett mértekben, de a külső ellenállással arányosan érzékeli a vezető. A találmány egyszerűsíti a kormányszerkezet érzékelő berendezését azáltal, hogy a forgó ve­zérlőtolattyú elfordulását határoló ütköztetést egyúttal érzékelésre alkalmas szerkezetnek ala­kítja és elrendezésénél fogva kisebb méretű és egyszerűbb kialakítású, mint a fent említett kor­mányműé. További előnye a találmánynak a kormányzás határolásának egyszerű kivitele. Az említett meg­oldásnál a határolást a dugattyúba beépített egy­­egy szelep végzi, melyeket egy-egy emeltyű nyit meg, ha a dugattyú a megengedett löketet meg­tette. A megnyitott szelepen keresztül a nyomó­térből a folyadék távozni tud, a nyomás tehát megszűnik. A találmány szerint a határolást a kormányorsóra felfűzött orros gyűrűk biztosítják, melyeket az orsóra rögzített orros hüvely magá­val visz és a megengedett elfordulás után a ház­hoz ütköztet.

Next

/
Thumbnails
Contents