148096. lajstromszámú szabadalom • Eljárás N-(beta-hidroxietil)-N'-(gamma-)-3-klór-10'-fenotiazinil (-propil) -piperazin előállítására

\ < i 1 i Ißoi. március 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADA ill SZGLG !• > :"! TA ^ ' Eljárás N-béta-hidroxietil)-N'[gamm^(L, -klúr-iö , -f8 1 i^tJayinil)-proplIj-^?ipero.-i'in cl '>"••, -/>: Gyógyszeripari Kutató latézet. Budapest ci rn^r" v > •",»•*•- és Tápsaeirgyár, Budapest Feltalálók: Dr., Toltlv L)',­'^: P.-U>1Í^T:Í'^:« 'A se-ieiejites , t • íersíera Oszkár 0 2%) és Í'T. A nyugtató és ataraktikus hatású I\r -('oéta--hiá­roxietil)-N'-[.gamma-(3'-klór-10'-fenotiazinil)-propi]­S. -'! r> i i/ ^ i *• )" cban I) előállítana f f\y \s\ -Cl (CH2 ):,--N \. a 3-klór-lü-gamrnakIórpropil~fenotiazint (II) béta­-hidroxietil-p.iperazinn.ai (III) reagáltatták (LISP. 2 860 138), vagy pedig a 3-klór-10-gammapipera-II • N—CH-,CHoOíI zino-propil-fenotíazint (IV) oxietilezték (USP. 2 8E8 507). /\/S \^ \ N v " (CH2 );;C] —Cl I i CH2 CH2 ! OH II III Fenti szintéziseket különösen a kiindulási anya­gok tekintetében bonyolult technológia jellemzi. A találmány szerinti eljárás I-nek oly új elő­állítási módja, mely egyszerű kivitelezhetőség mellett jó nyeredékkel jól definiált kristályos végterméket eredményez. A találmány értelmében I-et úgy állítjuk elő, _ I KOCÍF;CíívBr —Cl is | (CH2 ) 3 H IV hogy 3-klór-fenotiazint (V) indifferens oldószer­ben alkalikus kondenzáló, ill. savmegkötőszerek jelenlétében a VI képletű piperazin-származékkoi vagy ennek sóival reagáltatunk. A VI képletbeirt Z reakcióképes észtermaradékot, pl. halogénato­mot, kénsav, ill. aromás vagy alifás .szulfonsav­észter-csoportot jelent.

Next

/
Thumbnails
Contents