147922. lajstromszámú szabadalom • Csavarorsós rendszerű hidromotorral hajtott búvármélyszivattyú kőolajtermelő kutakhoz

Meeielenf: 1960. .december 39. ORSZÁGOS TALÄLMÄNT1 HIVATAL ALM 147.922. SZÁM 59. e, OSZT A"! #>—y SZOLGÁLATí TALÁLMÁNY Csavarorsós rendszerű ísídir;;rA* • >.r 1 : • *•. k-a.^ív.z A' ti A >.< L •' I 1 Ac s'SOl'í L<u V ;»fi ÍVi.-l, Ilj'kipesí Feltalálók: Hajd« Lajos g<-^e-./m.rnüL. CuíHpcst, t-v , - i <s, A bejelaaíés napja: 1959. ápriiis 29. H (•' •! •j íO ),),'»., m m< ^ 1 i i i í : J me^-Uv n ' ^ i > J í n i 1 u ne1 < i i 1( ly uíipjű a LitOűc-i bája, hogy a du l ( le"1 Is c i h i'll i\ 1 s t oi ^ i ^ (t J i ! i 4 1 : 1 n itt i i (1 i utói A n T f ^ ^ i " uU) i i h ' ) 11 s/i tt u ">, ) t ü 'i m ' (l(U 'ni " 1 i f 1 i i r 1 n )l< g aj 1 on 1 n % bl lie ^ )1 ' ilo la a7 n t 1 n sa n 1 ""-i 3/ mü.jo.iJvjtiyU. Lnixv.^ i.dgj attyút tartó és mozgató, több­száz méter hosszú rudazat az igénybevétel során gyakran elszakad. A szakadás részben statikai és dinamikai igénybevételekre, részben pedig anyag­kifáradási okokra vezethető vissza. Ugyanis a hosz­szú rudazat felső szakaszát a rudazat önsúlya és a dugattyún nyugvó folyadékoszlop súlya terheli. Ez nagyon mély kutaknál jelentős értékű lehet. A statikai terhelésekből származó erőknél is na­gyobb jelentőségűek a dinamikus erőhatásokból származó terhelések. A dugattyú függőleges irá­nyú alternáló mozgást végez és amikor a dugattyú alsó holtponti helyzetéből felfelé kezd mozogni, akkor a dugattyú, a rudazat és a dugattyúra ne­hezedő folyadékoszlop gyorsításához szükséges erők a rudazat felső szálaiban — ahol az igénybevé­tel a legnagyobb — gyakran anyaghibásodás jellegű szakadást idéznek elő. A rudazat anyagában eset­leg előforduló, pl. egyengetésből származó haj­szálrepedések feszültséggyűjtőhelyként szerepel­nek és elősegítik a szakadást. A beépített himbával működtetett mélyszivaty­tyúk által termelt olajmennyiséget csak szűk ha­tárok között lehet növelni, mert a dugattyú na­gyobb löketszámmal való mozgatásánál a dinami­kai erőhatások jelentősen megnövekednek. ismert olyan szivattyúberendezés is, amelynél két egymás alatt elhelyezett dugattyú függőleges "> ' i ni1 1 " n i i/ < 1 -i >r v t iii~ ( ' l 1 J 1 t > j 1 I ' I l| ' W< '. , T . l t I . , t<" ^1 ~ ' \ i < ni' ^ j ' v I - . «1 ( I Ut 1 Il ' , ! I ( i ' t 1 l j ) lH , l ( It 'I 1 I < t at a b=>i.. q ii i V (' 'C ' a i d ! -• i •• d A, i endezés­"i i -. ., u a ' ( c szivattyút "> / í 1 v n 'i),)iT meghaj­ló r> <s > < 1 „;zték. E 1 ' ) i li JC a 1 !ii % i magasság l t \ l U f( r -.-( -(Sjl 1 -! )2 szűk­mc^ViP^ ]e](iit'i,cn inetj-'ól. Nem e i rm U/f ím» 'to I UH oluj i s ' Livibv. end c í amelynél i / ' \ < n i ii ' 1 i id,-^ A ^° ítriíugás c n TH i Mii lprjt^o i a i( -| ^k C^C1 PT , a2 eme­li i ma sagtol f '^t e eit > »^ ín-i/ a szi-U<i a i )k s'i k emele-, ni ig /a «határok tv«> )it h aia'ii tto V "ito fpi^ e íz elekt­i«n(\,i foHiila1s ..mmik clAndosioa követ­kry-trbt i nem \ aitozt ith i+c> \ szi\ ^tb ú ten­r,cl\et e n ektiomotoi hai 4 ]a meo pp, közbe­epitett tianozfoimatoiola.] es ken^an^ag után­adagoló berendezésen keresztül. A berende­zés rendkívül bonyolult. A motor különleges szer­kezetű, mert kis külső átmérő mellett nagy tel­jesítményeket kell leadni. A motor anyagainak megválasztása komoly problémát okoz, mert nagy mélységben, meleg térben (pl. 100—150 C°) dol­gozik intenzív hűtési lehetőség nélkül. A kis át­mérőjű kutakhoz nem használható ez a típus, mert a motor ilyen kis átmérőjűre nem készít­hető el. Ha a termelt olajmennyiség csökken, vagy a termelés elakad, akkor a motor túlmelegszik és tönkremegy. Hátránya, hogy időközönként a szi­vattyút ki kell építeni a kútból transzformátor­olaj és kenőanyag feltöltés céljából, ami nagyon költséges munka, s emellett a kút a termelésből

Next

/
Thumbnails
Contents