147922. lajstromszámú szabadalom • Csavarorsós rendszerű hidromotorral hajtott búvármélyszivattyú kőolajtermelő kutakhoz

147.92.2 i í t i "i -> < t _, ' -,\ 1 ) Ji 1 it 1 1 ll 1 1< LOi iO 1 V en i i ii )? di II lli it \ > i v 1 i 1 c i h ,\ -t L ji V b Itke 1 ^ I ji i ( i '^ 1 Pk v >\ 1 Tp iruk 1+ t^ ehe i e n ,> ff> ilUc i /c Dj' a i \ 1 <- >1 1 ! ] i I '/e t^u o b t J /os 1 1 an d itiii i 1 li1 i ll " i ( " li it i h r/ * tM u i. i j ' i i ^ + + i e It s/._ 7 in i i ' •-. i (/ —11 t"1 s i riiat+ s nele e szállítása 1 ll J ( ill Ll tv \ I,!1 11 1 >.,\ a i i " i it 1 i M i h a ui a i V 1 bl 1 i K e i i i ' 1 ' i 1 1 i > i *-'] s r f i j 1 i h i i IT t 1 H i i / =i n fill <- <" j Jqtll i i \ i i > 11 1 >.•=• r 1 il 1 ( U,f 1 J 1 )t ll1 1 t >=> be a t r -l l i 1 /Pt'l /]t l\ 11 <• ldi ii t 11 \ u it' I1 1l 1 I 1 s 1 l -11 ^ 1 I 1 1 s. 1 o i-p mil t t • c i i' l \ ua A íj]., a találmány sztimti, egybeépített csa­varorsós vagy centrifugál rendszerű szivattyúból és hldronaotorból álló búvármélyszivattyú egy ki­viteli alakiát példaképpen szemlélteti. A búvármélyszivattyú az olajkút béléscsövé­ben végigfutó két csővezetékre van felfüggesztve. A két csővezeték a szivattyú 1 csatlakozóidomjá­ban levő 2 és 3 menetes lyukba van becsavarva. Az 1 csatlakozóidom az 5 kötőidommal van a szi­vattyú hidromotorrészének 4 házához erősítve. Az 1 csatlakozóidom és a 4 motorház közé a 6 közdarab van beszorítva. Az 1 csatlakozóidom alsó felületén levő 7 váll a 6 közdarab 8 bemélye­désébe nyúlik be. A 4 ház és a 6 közdarab között a 9 tömítőgyűrű, az 1 csatlakozóidom és a 6 köz­darab között pedig a 10 tömítőgyűrű van. Az 1 csatlakozóidom 2 menetes furatának foly­tatásaként a 12 furat van az 1 csatlakozóidomban kimunkálva, a 3 menetes lyuk folytatásaként pe­dig a 13 lyuk. A 12 és 13 lyukak alul a 6 közda­rabban levő 14 ill. 15 ferde lyukakig vannak ki­szélesítve. A 6 közdarab 14 lyukja a 4 motorház­ban levő 16 furathoz, a 15 lyukja pedig a 4 mo­torházban levő 17 furathoz csatlakozik. A 12 és 13 furatoknak a 6 közdarab 14 ill. 15 furatához és ezeknek a 4 "motorház 18 ill. 17 fu­ratához való csatlakozását azzal lehet biztosítani, hogy a motorrész összeszerelésénél a 6 közdarabot úgy csavarozzuk a 4 motorházhoz, hogy a lyukak fedésben legyenek. A 6 közdarab és az 1 csatla­kozóidom helyes csatlakozását a 6 közdarabban levő 8 bemélyedés és az 1 csatlakozóidomon levő 7 váll biztosítják. i í i Nini |, i ati i 18 ktie" m\u fu­ton ii / ii i 4 inot <i z b^l •> tJie\cl 'an ( /( I ot fie Un \ ib iiiia^ a i m +oi a telíts u n M'i"nt^ a / irt jic \ 4 me rn hi bi 1 ^ \ mi t+ 19 pei ebben i 20 <-{> n int 1 ^ a 21 torn t )ÜI okb >1 il o í-, ci i, uio notoi \ an A ( kőzd ibb 1 i 4 fíii pti ii , ( í (jf- 21 1 ii tt -> te s a P ' \ iiTT- i> J his A 2 J talir^-a cq v k 1 s ' i r ^ 4 niio au i p ii me1 , T- fn tih i 21 f ii f '1 i i iim ik b^ns mi' 1 ti mi o 1 > ° i J 111 i t i i h z c i -N > í "<- t m ) ii t 2^ ii pti i\K i 7 Id KI (1 )i _ 1 1 \ ^ "" J s 1 )1 i' r c i -*\ inn v­r i « t o 'i ii _ I ' i i i SÍ i Ív < i <-• Ll iW 1< KI ih J nk hiti -íj 7Í 1 iJ 's LL 1 ll 11 l v ( 1 < 1 ( 1 i 1 t -i i o i hí o i rf r *" "-I 1 í o i a > •f i 111 ^o ii r b< 1 "ihil ci 1 *t-nT i k i 1 2 i niki . ii u) \ d^i a + i In L <1\ f h 1 m -l cl ~i c ' P i ni 1 \ii 's "H "" > i i fc \ p-i ol Ü^CSljPg) 1 cl ) illl| ' Í1 1 1 a b( aT mii a c * >0 oi o > > 1 1 11 )1 i ^i \< nri 1 1 i, he-l \ c c1 1 í i i ii í i ki' 1 ^o 1)1 o n u i Az ( i> ) al o h un1 A i, a n h> i ^s i a i t ^ nvomaA •- nli > ah c i is 1 lip| ii 1 i<o d'aiivJiiF (heiisuboz a v ' n ata 1 az t a n 5 koiirona 1 iü<"s ~>1] n^/i. a íi s nalhühczal A ' ív >il / is i J0 / \"Ltvih y ko'cfi a "7 tomUigvuiu \an A 34 Lapcaoloiel a 33 t.?ngü\ca.apiebzie a 38 ék segítségével helytállóan és a tengelycsappal együttforgóan van felerősítve. A 34 tengelykap­csolófél 39 furataiban bőrtárcsák, a bőrtárcsák fu­ratában pedig a szjvattyúból kinyúló 40 tengely­csaprészre a 41 ékkel helytállóan felerősített 42 tengelykapcsolófél furataiban levő kapcsolócsapok nyúlnak be. Ezáltal a szivattyú és a motor közép­ső orsói között forgás szempontjából kényszer­kapcsolat van. A motor középső orsójának és a szivattyú orsójának középvonala egy egyenesben van, A bú vár mély szivattyú a következőképpen mű­ködik : Az olajkút felszíni nyílása mellett elhelyezett szivattyúval nagynyomású olajat nyomunk a 3, 13, 15, és 17 furatokon keresztül a 4 motorház belső terébe. Ez a nagynyomású olaj a 20 közép­ső orsó és a 21 tömítőorsók között felfelé áram­lik, aminek következtében a 20 és 21 orsók fo­rognak. A 20 orsó forgó mozgását átadja a 34 ten­gelykapcsolófélnek, ez pedig a 42 kapcsolófélen keresztül a szivattyú 40 tengelyének. A 43 szűrőn keresztül a szivattyúház belsejébe áramló olajat a szivattyú középső orsói vagy járókerekei felfelé nyomják és a felnyomott olaj a 16, 14, 12 furato­kon, ill. a 3 csatlakozófuratba becsavart csövön keresztül a felszínre jut. A motorházban levő orsók csavarmenetei között végighaladt olaj a rajzban ábrázolt furaton keresztül a 4 motorház belső felső teréből a 12 furatba áramlik és a szi­vattyú által szállított olajjal együtt a felszínre jut.

Next

/
Thumbnails
Contents