147429. lajstromszámú szabadalom • Hidraulikus hajtómű textilanyag szakaszos továbbítására egymásba kapaszkodó nyugaszokon

Megjelent: 1960. augusztus 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.429. SZÁM 81. e. 60—77. OSZTÁLY — TU-108. ALAPSZÁM Hidraulikus hajtómű textilanyag szakaszos továbbítására egymásba kapaszkodó nyugaszokon VEB Thüringisches Kunstfaserwerk „Wilhelm Pieck" Schwarza cég, Rudolfstadt/Thür. (Német Demokratikus Köztársaság) Feltalálók: Blümer Erwin, Saalfeld, Knöchel Walter, Rudolfstadt, Escher Fritz, Rudolfstadt A bejelentés napja: 1959. július 27. Műrostnak mint textilanyagnak, így pl. cellulóz­hidrátból vagy szintetikus lineáris, nagyfokú poli­merekből álló ,műrostnak folyamatos utókezelésére különböző készülékek ismeretesek, melyeknél a textilanyagot drótszitákkal fésűs hengerekkel vagy sínrostélyokkal továbbítják. A sínek az áru haladásának irányában excentrikus mozgást végez­nek és eközben azt kis útszakaszokon továbbítják. A sínrostély helytálló és mozgó nyugaszokból áll, melyeket a szokványos utókezelőgépeknél gépi úton, pl. körhagyós csigahajtással vagy más effélé­vel mozgatnak. A gépi hajtásnak az a hátránya hogy nagy anyagráfordítást igényel és a közlőmű­ben, valamint a golyóscsapágyakban nagy kopást okoz. A csigahajtásnak rossz a hatásfoka és a gépi hajtórészekhez hasonlóan erősen ki van téve üzem­zavaroknak, ami sok javítási munkával jár. A találmány hidraulikus hajtómű, elővezérléssel, fővezérléssel és előretoló hengerrel a textilanyag szakaszos továbbítására egymásba kapaszkodó, részben álló és részben mozgó nyugaszokon, melyek fel- és lefelé, valamint előre és hátra mozognak. A hajtómű egy-egy vízszintes és függőleges helyzetű elővezérlőházból, több fővezérlőházból és részben vízszintesen, részben függőlegesen elrendezett elő­retoló hengerekből áll, melyekre mozgatható nyuga­szok vannak erősítve. A vezérlőházakban levő olajat úgy vezetjük, hogy az illető előretoló hengerhez tar­tozó fővezérlőházon át mindig a függőleges hely­zetű elővezérlőház a vízszintes előretoló hengerek előre-, ill. hátramozgását, a vízszintes helyzetű elő­vezérlőház pedig a függőleges előretoló hengerek le-, ill. felfelémozgását vezérli. A rajz találmány szerinti hajtómű egyik kiviteli alakját példaképpen tünteti fel. A gép úgy műkö­dik, hogy a függőleges 1 vezérlőmű a 2 fővezérlő­művön át kiváltja a vízszintes 3 előretoló henger vagy hengerek előrehaladását, mely azután a 30 nyugaszokra továbbítódik. A nyugaszok mozgása a 4 rudazat közvetítésével a vízszintes 5 elővezérlő­művet működteti, mely azután további 6, 7 főve­zérlőművek révén a függőleges 8—11 előretoló hengerek sülyedését idézi elő, mely viszont a füg­gőleges 1 elővezérlőházon és a 2 fővezérlőházon át a 3 előretoló henger hátrálását okozza. Ez a henger a vízszintes 5 elővezérlőházon és a 6, 7 fővezérlő­házon át a függőleges 8—11 hengerek emelkedését váltja ki. E folyamat ritmusosan ismétlődik, miköz­ben az emelkedés az 1 elővezérlőházat, ez pedig a 2 fővezérlőházon át a 3 hengert — előrefelé — működteti stb. A közölt kiviteli alaknál a közlőműnek a két 1, 5 elővezérlőházon kívül Vízszintes 3 előretoló hen­gere, négy függőleges 8—11 előretoló hengere és két 6, 7 fővezérlőháza van. A függőleges előretoló hen­gerek a szállítópálya egész hosszára eloszlanak és így a nyugaszok egyenletes fel- és lefelémozgását okozzák. A függőleges előretoló hengerek száma a pálya hosszához igazodik, míg a vízszintes nyu­gaszmozgatáshoz általában egy-két előretoló hen­ger elegendő. A villamos motorral hajtott 31 szivattyú a 32 tartályból felszívott olajat az elő- és fővezérlőhá­zakhoz irányítja. Üzemben valamennyi házban olaj van. Amennyiben a berendezés járó szivattyú mel­lett nincs bekapcsolva, a szivattyúból jövő olaj a 33 túlnyomású szelepen át visszafolyhat a 32 olaj­tartályba. Az olaj az 1 házban levő dugattyút megkerüli és a 12 csatornán keresztül a 13 vezetékbe, majd ebből a 2 fővezérlőműbe jut. Utóbbiban a kiváltott impulzus egy dugattyút (14) balra tói el és eközben egy csatornát szabaddá tesz. A szivattyútól jövő olaj e csatornán át, a 15 csővezeték közvetítésével, a vízszintes 3 előretoló hengerhez jut és ennek du­gattyúját jobbra nyomja. A szélső helyzet elérése után a hengerhez erősített 30 nyugaszok az 5 elő­vezérlőházban a 4 rudazat útján egy dugattyút

Next

/
Thumbnails
Contents