147260. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szőlőoltvány előállítására

Megjelent 1960. július 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.260. SZÁM 45, f. 12—17. OSZTÁLY — LE—290. ALAPSZÁM Eljárás szőlőoltványok előállítására Leskó István igazgató, Tarcal A bejelentés napja: 1957. szeptember 2. Á szőlőtermelés fokozása egyidejűleg a szőlők új telepítését is magába foglalja. Ugyanis nem elegendő csak a meglevő szőlők állagát és termő­erejét pótolni és növelni, hanem szükséges újak telepítésére is. Ez a feladat függvénye az évente fennálló telepítési anyag, illetve szőlőoltvárry elő­állításának. Jelenleg a telepítés alapja, az évente rendekezésünkre álló, oltásra alkalmas szokvány minőségű sima alanyvessző. Ennek beoltása, elő­haj tatása,- iskolázása és felszedése majd osztályo­zása után nyerhető 20—35% gyökeres fásoltvány. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy 1 kat. hold alanyvessző telep, 50—80 000 darab sima alany­vessző hozammal csak 30—35 000 darab oldható sima alanyt biztosít, melyből 20—30%-os kiosztá­lyozási eredmény mellett 7—14 000 darab telepí­tésre alkalmas oltványt nyerünk, mely 2—3 kat. hold telepítésre elegendő. Az eddigi termesztési mód mellett kevésnek bizonyul az előállítható oltvány és kevés, az olt­ványon kívül nyert' be nem oltott, de gyökere­sített alanyvessző is, mely utóbbit teljesen fel­emészti a termőszőlők pótlási szükséglete. Űj anya­telep létesítése nagy beruházást igényel és távlati vonatkozásban adhatna némi megoldást. A találmány szerinti szőlőoltvány előállítási el­járással, a jelenleg fennálló hiányzó oltvány és gyökeres alanyt az anyatelepek további fejlesztése nélkül másfél-, vagy kétszeresére lehet emelni, cvlesóbb és jobb forradású és gyökérzetű, telepí­tésre alkalmas oltvány és gyökeres vad előállítása mellett. A találmány szerinti eljárás lényege a következő: A megtermelt alanyvesszőt két rügyes darabokra vagdaljuk úgy, hogy kiiskolázáskor az alsó rügy a talpgyökérképződés célját, a felső (második) rügy a hajtást biztosítsa. Ennék megfelelően az alsó rügy alatt 2 mm-re, a felső rügy felett 1—2 cm-re vágjuk vissza, illetve készítjük azt elő. Az így előkészített kettő rügyes és 10—18 cm-es dug­ványokat iskolázásra alkalmas táperejű és össze­tételű talaj'ba, mindössze 30 cm-es őszi mély­szántásba, simítózás,' boronálás és sorkijelölés után kiiskolázzuk. Az iskolázást 1 méter eor és 8—10 cm-es tőtávolságra végezzük úgy, hogy a dugvá­nyok kb. 2/3 része a föld színe alatt legyen. El­tüzdelés után a sorokat bő locsolás és iszapolás után bakhátszerűen befedjük, a dugványok felett 5—6 cm-es porhanyó földréteget hagyva. Az iskola egész évi kezelése a bakhátak porhanyításából és gyomtalanításából áll. Az iskolázáist ősszel nem. szedjük ki, azt a következő évre vissza kell hagyni. Korán tavasszal, amikor az idő már en­gedi, az erősebb egyedek kivételével egy-két vi­lágos rügyre a növényt vissza kell metszetni. A továbbiakban még a fakadás előtt a sorok felett 1 méteres karók leverésével 2 szál drótot húzunk ki úgy, hogy az alsó szál drót a föld színétől 20—25 cm-re, a másik szál 50—60 cm legyen, mely huzalok a zöldhajtások, majd az oltványok támrendszereit szolgálják. Amikor a rügyfakadás bekövetkezik, megválo­gatjuk úgy, hogy minden dugványon lehetőleg csak egy, vagy két hajtás maradjon. A hajtásokat fejlődésükkel párhuzamosan az alsó dróthuzalhoz fel kell kötni. Ügyelni kell arra, hogy azok tél­iesen függőlegesen legyenek nevelve. A vissza nem metszett erősebb egyedeket előnyösen 5—6 rügy magasságban az önmagában ismert oltás­móddal helyben vagy kézben beoltjuk még a rügy­fakadás előtt. Amikor a visszavágott rügy ékből nőtt hajtások fejlődésükben elérték azt a fokot, hogy a talpgyökértől számítva 40—45 cm-re zöld­oltásra alkalmas állapotba kerültek, azokat beolt­juk. A zöldoltást a legcélszerűbb PVC-s módszer­re] végezni, melyhez nemes oltócsapoknak (május 1 és 10. között) a fás oltásnál ismert csapokat hasz­náljuk fel. A beoltást az egyszerű ékezéssel, a zöldoltás műveletének megfelelően végezzük. A gyengébben fejlődő dugványok zöldhajtásait a későbbiekben a fajtának megfelelő zöldoltással oltjuk be. Az iskola későbbi kezelése, az esetleg előtörő hajtások és hónaljhajtások eltávolításából, sor­közök gyomtalanításából, a növekvő oltványok kötözéséből és permetezéséből áll. Ezen művele­teket ugyancsak szükséglet szerint kell végezni. Július hó elején a PVC-hüvelyeket eltávolítjuk. Ősszel az iskolát felszedjük, osztályozzuk gyökeras zöldoltványra és gyökeres alanyra. Az előbbiek a megeredt oltványok (a beoltott mennyiség kb. 75—-

Next

/
Thumbnails
Contents