147256. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és irányítóberendezés baromfifeldolgozáshoz

Megjelent 1960. július 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL ÍABADALMI LEÍRÁS 147.256. SZÁM 66. a. OSZTÁLY — KO-1408. ALAPSZÁM Eljárás és irányító berendezés baromfifeldolgozáshoz Feltalálók: Knoll István és Mélykúti József old. gépészmérnökök, Budapesten A bejelentés napja: 1959. június 15. A találmány olyan eljárásra irányító berende­zésre vonatkozik, amelynek segítségével baromfi­feldolgozó berendezések egyes részeinek műkö­rését, illetve ezen berendezési részekkel megvaló­sított technológia fontosabb jellemzőit egy helyről ellenőrizni lehet és ugyancsak egy helyről, cél­szerűen az ellenőrzés helyéről az egyes berende­zési részek működése befolyásolható és a tech­nológiai jellemzők megváltoztathatók. Az ismert baromfifeldolgozó eljárások és a be­rendezések egyáltalán nem rendelkeznek ilyen feladatok megoldására alkalmas eszközökkel. A gépesített baromfifeldolgozásnál is csupán a szál­lítópálya haladási sebesságének a feldolgozott baromfiféleségnek megfelelő beállítására van le­hetőség és ez is a pályameghajtás helyszínén esz­közölhető. Nincs azonban lehetőség a feldolgo­zandó baromfiféleségnek megfelelően beállított pályasebesség melletti optimális technológiai jel­lemzők, mint a kábítófeszültség, forrázóvíz hőfoka, koppasztógép fordulatszáma (ütések száma), per­zselési idő stb. központi vagy akár helyszíni után­állítására. Ez a körülmény a baromfifeldolgozásra mennyiségi és minőségi vonatkozásban is káros. A találmány szerinti eljárás lényege, hogy a mindenkor feldolgozandó baromfifélének meg­felelő szállítópálya-sebesság, vagy a pályasebesség­gel egyértelműen meghatározott pályateljesítmény melletti optimális technológiai jellemzőket, cél­szerűen a pályasebesség beállításával egyidejűen központi helyről állítjuk be, és hogy a beállított technológiai jellemzők értékeit ugyancsak a köz­ponti helyen elrendezett műszerek segítségével ellenőrizzük. A találmány szerinti eljárást többféle módon lehet foganatosítani. Az egyik foganatosítási mód esetén az egyes pályasebességeknek (pálya teljesítménynek) meg­felelő technológiai jellemzők egyetlen szervvel, célszerűen egy vezérlő kapcsolóval egyszerre állít­hatók be. Ebben az esetben a baromfifeldolgozó berendezés szállítópályáját hajtó motornak, vagy a közlőműnek a fordulatszámát befolyásoló szerv érintkezője, a kábítási feszültséget befolyásoló érintkezők, a forrázóvíz hőfokszabályozását vezérlő érintkezők, valamint a koppasztógép hajtómotor­jának fordulatszámát befolyásoló szerv érintkezői és a perzselési időt befolyásoló érintkezők egyet­len vezérlő kapcsolón vannak elrendezve, úgyhogy az egyes állatnemeknek megfelelő összetartozó értékek beállítására szolgáló érintkezők egy kap­csolási állásnak megfelelően vannak elhelyezve. Ilyen elrendezés mellett tehát a központi irányító­helyen levő vezérlő kapcsolón az egyes állásoknál a feldolgozandó állatnemeknek megfelelő jelzést kel feltüntetni csupán, például csirke, tyúk, kakas, kacsa, liba, pulyka, stb. Ha mármost egy baromfi­féléről másik baromfiféle feldolgozására kell át­állni, pl. tyúkról kakasra, akkor a vezérlő kap­csolót a kakasnak megfelelő jelzésű helyzetbe kell fordítani, s a vezérlő kapcsolón levő érintkezők révén a kakas feldolgozásának legmegfelelőbb, a berendezés szerelésekor előre meghatározott pálya­sebesség, kábítási feszültség, forróvíz hőfok, kop­pasztógép fordulatszám és perzselési idő fog elő­állni . Ezen szakaszos változást eredményező eljárás foganatosítására alkalmas berendezésnél az egyes technológiai folyamatok megvalósítására szolgáló gépeknek, berendezési részeknek olyanoknak kell lenni, hogy azok üzemi jellemzői termelés közben is megváltoztathatók legyenek. Ilyen például a szállítópálya és a koppasztógép meghajtómotorjá­nak fordulatszáma, a találmány szerinti berende­zésnél változtatható. Célszerű csűszógyűrűs aszink­ron motorokat alkalmazni. Ebben az. esetben a forgórészek áramköreibe iktatott ellenállások fokozatkapcsolóinak vezérlő érintkezői kerülnek a vezérlő kapcsolóra. Megoldható a szállítópálya sebességének és/vagy a koppasztógép fordulatszámának változtatása úgy is, hogy a hajtőmotor és a gép közé módosítást lehetővé tevő, önmagában ismert közlőművet ik­tatunk, és e közlőmű módosítását vezérlik a vezérlő kapcsolón levő érintkezők. A kábítási feszültség változtatása célszerűen több megcsapolással ellátott transzformátor révén valósítható meg, amikor is a vezérlő kapcsolón a transzformátor átkapcsolósának vezérlő érintke­zői vannak elrendezve. A kábítófeszültség előállí­tására való feszültségstabilizátoros megoldás külön szabadalomban van ismertetve. A találmány szerinti berendezésnél a forrázóvíz hőfokának változtatása akként történik, hogy a forrázó hőfokszabályozó automatáját a vezérlő kapcsolón levő érintkezők által vezérelve, egyik baromfiféléről a másikra való áttéréskor elállítjuk.

Next

/
Thumbnails
Contents