147153. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék hosszirányban futó szalaganyag mérésére

Megjelent: 1960. július 1. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.153 SZÁM 55. d. 5—27., 55. e. OSZTÁLY - PA-563. ALAPSZÁM Eljárás és készülék hosszirányban futó szalaganyag mérésére VEB Vereinigte Papierfabriken Heidenau cég, Heidenau (Sachs), Német Demokratikus Köztársaság Feltalálók: Möckel Erich mérnök, Heidenau/Sachsen, Pohl Josef mérnök, Heidenau/Sachsen A bejelentés napja: 1958. február 27. A találmány eljárás és készülék hosszirányban futó szalaganyagnak, különösen támhengeres te­kercselővel ellátott papírgyártó gépek papírszalag­jainak anyagtekercsenkéinti és összesített mérésére. Szalaganyagok hosszának megállapítására már ismeretesek készülékek, melyeknél érintkezőihen­gerek vagy -lemezek fölött elhelyezett tapintó­emeltyűket a futó szalag megakadályoz abban, hogy az; érintkezőelemekhez érjenek. Ha azonban az érintkezőelem és a tapintóemeltyű között nincs szalag, a kontaktus záródik és ezáltal az utána elrendezett számlálóművek kiiktatódnak. Javasold tak olyan lengőemeltyűket is, amelyeket a futó szalag lenyom, és amelyek kontaktust nyitnak vagy zárnak, ha a szalag nem fut. A műszaki előzmé­nyekhez tartozik továbbá egy olyan készülék is, amely fogaskerekes tengelykötéseken és húzó­mágnesen át a hosszmérő műszereket kikapcsolja, ha a szalag nem fut. Ilyenkor a húzómágnesre fénysorompó hat. Ismeretes ezenkívül a végnélküli szalag hosszának önműködő megállapítása több számlálóval, melyek közül néhány a részletered­ményt, egy pedig az összeredményt mutatja. Mind­ezek a javaslatok azonban nem felelnek meg olyan papírgyártó gépeknél, amelyeknek támhengeres tekercselő készülékük van. Ezért támlhengeres tekercselővel felszerelt papír­gyártó gépek számára olyan készüléket javasoltak, amelynél a támhenger tengelyére szigetelőanyag­ból és réz-szegmensből álló tárcsát erősítenek, mely a tengellyel vezető kapcsolatban áll. A tám­henger minden fordulatánál a szegmens egy érint­kező útján áramkört zár és közbeiktatott számláló­relét működtet. De még ez a készülék sem teljesíti a gyakorlat követelményét, mert csak az; egész előállított anyagszalag hosszát méri meg, az egyes kész anyagtekercsekben tartalmazott méterszámot azon­ban nem. • Ezt a hátrányt kiküszöböli a találmány sze­rinti készülék, mely a számlálóművek előtt el­rendezett elektromágneses tengelykötések és fény­sorompók segítségével szintén futó szalaganyagok hosszát méri, különösen támhengeres tekercselőt tartalmazó papírgyártó gépekben. A találmány szerint a számlálók elektromágneses tengelyköté­seihez vivő áramkörben egy vagy több kapcsoló záródik, ha a szalaganyaggal betekercselendő új dobot hozunk a munkahelyzetbe, az áraimkör vég­leges zárása azonban csak akkor következik be, amikor a nyomólevegő a futó papírszalag darabo­lása és az új dobra való átvezetése végett műkö­désbe lép, míg a papírszalag elszakadásakor a számlálókat fénysorompó kapcsolja ki. A találmány szerint, továbbá új dobnak a munkahelyzetbe hozatalakor a kapcsolók záródása folytán feltöltődik egy kondenzátor, melynek áramkörét a nyomólégvezetékbe szerelt kapcsoló, pl. átfolyási kapcsoló süti ki, miáltal a számláló­művek átvezérlése céljából működésbe lép egy vagy több kapcsolórelé, amikor a nyomólevegő a futó papírszalag darabolása és az új dobra helye­zése végett működésbe lép. A találmány szerint továbbá új dobnak a felvevő­villába helyezésekor — előnyösen biztosító kap­csolóként működő — kapcsoló lép működésbe, ezenkívül a fogas szegmens ütközőjén vagy magán a fogas szegmensen is van egy kapcsoló, mely im­pulzuskapcsolóként dolgozik és a kondenzátor ki­sütését idézi elő. A találmány szerint végül a fénysorompó a simítómű és a támhenger között, célszerűen a lesimítólécnél van. A rajz a találmány .szerinti készülék egyik ki­viteli alakját példaképpen, vázlatosan tünteti fel. Az; 1. ábra a papírgyártó gépet befejező, tám­hengeres tekercselő oldalnézete. A 2. ábra a fénysorompó nézete. A 3. ábra a kapcsolási vázlat. A feltekercselés támhengeres tekercselővel fel­szerelt papírgyártó gépen rendes körülmények kö­zött az alábbi módon megy végbe. A papírgyártó gép végén a rendszerint külön hajtott 1 támhenger foglal helyet. Ehhez fekszik a 2 dobra feltekercselődő 3 papírtekercs, melyet az 1 támhenger a futó, végnélküli hosszúságú 4 papír-

Next

/
Thumbnails
Contents