147145. lajstromszámú szabadalom • Nyitott befecskendező fúvóka Diesel-motorokhoz

Megjelent: 1960. július 1. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.145. SZÁM 46. c\ 100—115. OSZTÁLY — MI—241. ALAPSZÁM Nyitott befecskendező fúvóka Diesel-motorokhoz Miffek Karel mérnök, Praha (Csehszlovákia) Ceskoslovenské závody naftovych motorú Praha, národni podnik, Praha (Csehszlovákia) Feltaláló: Miffek Karel mérnök, Praha (Csehszlovákia) A bejelentés napja: 1959. március 7. Csehszlovákiai elsőbbsége: 1958. március 7. A találmány egy 'befecskendező nyílással ellátott nyitott befecskendező1 fúvóka, amelynek befecs­kendező nyílásához az, üzemanyag egy, vagy több csatornán át jut el, e csatornáikat pedig az üzem­anyag áramlásának irányában az áramló üzem­anyag nyomásának függvényében nyíló szelep zárja le. Az ilyen rendszerű befecskendező fúvókák is­mert 'megoldásai jó hatásfok és az üzemanyagot szállító vezeték szokásos ''hosszúságának megtartása végett különleges tárolószerkezetek alkalmazását teszik szükségessé. Olyan más esetekben, ami­kor az üzemanyagot szállító vezetéket teljesen el­keli hagyni, vagy meg kell rövidíteni, a fúvókát a befecskendező szivattyúval együtt közvetlenül a motor hengerfejében kell elrendezni, illetőleg kívülről hajtott külön-külön befecskendező szi­vattyúkat kell alkalmazni. A befecskendező fúvó­kák ilyen elrendezése 'bonyolulttá teszi a motor­tartozékokat, minthogy a hajtás nehézkessé válik, ez viszont a beállítást és a kezelést nehezíti meg. Az ismert nyitott befecskendező fúvókák hát­rányait a találmány szerinti konstrukcióval ki­küszöböltük. A találmány abban van, hogy a fúvó­kában kialakított átömlő csatornát egymás mögött elrendezett két visszacsapó szeleppel látjuk el, amelyektől kezdve az átömlő csatorna az üzem­anyag áramlásának irányában a 'befecskendező nyíláshoz vezető néhány részre oszlik, a befecs­kendező nyílás torkolata előtt pedig bővített ör­vénytér vagy átmenő örvénykamra van elrendezve. A találmány példakénti kiviteli alakját a rajzon tüntettük fel, amelyen: az 1. ábra a befecskendező fúvóka hosszmet­szete, a 2. ábrán a fúvókáből kiemelt rész látható az üzemanyag befecskendezésének irányában tekintve. A 3. ábra a 2. ábra szerinti rész- hosszmetszete. A 4. és 5. ábra a 2. és 3. ábra szerinti alkat­rész más példakénti kiviteli alakját egy-egy ha­sonló nézetben, illetőleg' metszetben tünteti fel. A fúvóka henger alakú 1 házában belső 2 furat középvonalának irányában, egymás mögött henger alakú 3, 4 és 5 ibetétdaraíbok vannak elrendezve. A 3 betétdarabban 6 csatorna van kialakítva. A rajzon fel nem tüntetett szivattyú az üzemanyagot ezen a csatornán át ugyancsak a 3 betétdarabban kialakított gyűjtő 7 térbe szállítja. A 6 csatornát a 7 térbe átvezető rész rugóterhelésű, gömb alakú 9 visszacsapó szelep kúpos 8 üléséként van ki­alakítva. A szelep rugójának hivatkozási száma 10. A 3 betétdarab szomszédos 4 betétdarabon fekszik meg. Ennek ugyancsak van 13 gyűjtőtere, amely a 3 betétdarab 7 gyűjtőterével közlekedő tengely­irányú 15 csatorna végén kialakított 14 ülésbe megy át. A 4 betétdarab homlokoldalán 17 nyúl­vány van kialakítva, amely a 9 visszacsapó szelep löketét határoló ütközőt alkot. A 14 ülésen golyó alakú 20 viaszacsapó szelep ül, amely ugyanúgy van kialakítva, mint a 9 szelep és amely ugyan­csak rugóterhelés alatt áll. A szelepet terhelő rugót 21 hivatkozási számmal jelöltük. A két 9 és 20 visszacsapó szelep egymás mögött van elrendezve és középpontjuk a fúvóka hosszirányú mértani középvonalába esik. A 8, 14 ülések hajlásszöge a 9, 20 visszacsapó szelepek löketéhez viszonyítva úgy van megválasztva, hogy az üzemanyagnak a 6 csatornán és. a szelepek által szabaddá tett ke­resztmetszeteken át a motor fordulatszámának függvényében való áramlása a kívánt karakterisz­tikának megfelelően menjen végbe. A 4 betét­darab közvetlenül a következő 5 betétdarabon fek­szik meg, amely a fúvóka nyílásához legközelebb esik. Az. 5 hetéídarabnak kúpos 25 felülete és ezzel átellenes oldalán 18 toldata van, amely a golyó alakú 20 visszacsapó szelep löketét határoló ütközőt alkot. Az 5 betétdarab kúpos 25 felületét

Next

/
Thumbnails
Contents