146708. lajstromszámú szabadalom • Eljárás az 1- és 3-helyzetben helyettesített új fentiazinszármazékok előállítására

0 Megjelent: 1960. április 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.708. SZÁM 12. p. 1—5. OSZTÁLY — SO-638. ALAPSZÁM Eljárás az 1- és 3-helyzetben helyettesített új fentiazinszármazékok előállítására SPOFA, sdruzeni podniku pro zdravotnickou vyrobu cég, Praha (Csehszlovákia) A bejelentő által megnevezett feltalálók: Hebky Jaromir mérnök, Praha, Kejha Jiri mérnök, Praha, Rádek Ottó mérnök, Praha Csehszlovákiai elsőbbsége: 1957. december 20. A bejelentés napja: 1958. december 20. A találmány tárgyát az 1- és 3-helyzetben he­lyettesített új fentiazinszármazékok előállítási el­járása képezi, ezek az új származékok az alábbi általános képlettel jellemezhetők: X \/\ N A—N< ,Ri 'R2 e képletben az X és Y egyenlő vagy különböző alkil- vagy alkoxi-gyököket, pl. metil- vagy met­oxi-csoportokat jelentenek, mimellett e helyette­sítők egyike -halogénatam is lehet, az A egyenes­vagy elágazó láncú, 2—6 szénatomot tartalmazó alkiléngyök, az Rí és R2 pedig egyenlő vagy külön­böző kismolekulájú alkilcsoportok, amelyek a N-atommal heterociklusos gyűrűvé is zárulhatnak, mimellett ez a gyűrű adott esetben még egy to­vábbi heteroatomot is tartalmazhat. Ezek a vegyületek újak. Csekély toxikusság mel­lett helyi érzéstelenítő, nyugtató, atarakti'kus és más szerek hatását fokozó hatásuk van; ez utóbbi hatásuk különösen határozottan nyilvánul meg pl. a tiobarbiturát-narkózis esetében. Ezeket az új fentiazinszármazékokat a találmány értelmében oly módon állíthatjuk elő, hogy az 1-és 3-helyzetben helyettesített fentiazinokat Hal-A-NC ,Ri >R? átalános képletű dialkilaminoalkilhalogenidekkel — e képletben Hal halogénatomot, kiváltképpen klórt jelent, az A, Rí és R2 jelentése pedig azonos a fentebbivel — kondenzáltatunk, savlekötőszerek, pl. alkálifémek, alkálifém-hidroxidok,-amidok, -oxi­dok, -alkoholátok vagy szerves alkálifémvegyü­tek jelenlétében; a kondenzációs; reakciót vala­mely erre alkalmas közegben, célszerűen valamely iners szerves oldószerben, pl. xilolban folytatjuk le. A kondenzáció azonban végbemegy oldószer es saviékötőszer alkalmazása nélkül is. A dialkil­aminoalkilhalogenidek felhasználhatók erős ásványi savakkal képezett sóik alakjában is, ebben az, eset­ben azonban szükség van megfelelő mennyiségű savlekötőszernék a reakcióelegyhez való hozzáadá­sára. A 10-helyzetben való aminoalkilezés lefoly­tatható oly módon is, hogy előbb egy 1- és 3-hely­zetben helyettesített lO-íhalogénalkilJ-íentiazint állítunk elő, majd ezt reagáltatjuk valamely e célra alkalmas szekundér aminnal, pl. dimetilamin­nal, piperidinnel vagy hasonlókkal. A találmány szerint előállított új vegyületek szerves vagy szervetlen savakkal képezett, vízben oldható sóik vagy vízben oldható addíciós vegyü­leteik alakjában kerülhetnek gyógyászati alkalma­zásra. A találmány szerinti eljárás gyakorlati kiviteli módját az alábbi példák szemléltetik: 1. példa: 6,8 g 1,3-dimetilfentiazin (op. 147 C°) 40 ml -"xilollal készített oldatához 1,2 g finomra eldörzsölt nátriumamidot (80%-os) adunk és az elegyet ke­verés közben 2 óra hosszat 130 C°-on hevítjük. E'zután 1 óra alatt 4 g 3-dimetilaminopropilklorid 20 ml xilollal készített oldatát csepegtetjük az: elegyhez és azt további két óra hosszat hevítjük 130 C° hőmérsékleten. Lehűlés után a reakció­elegyet 20 ml 10%-os sósavoldattal kirázzuk, a vi­zes réteget elkülönítjük, tömény ammónia-oldattal meglúgosítjuk és ket ízben kivonatoljuk 20—20 ml benzollal. A benzolos kivonatokat egyesítjük és bepároljuk, majd a maradékot csökkentett nyo-

Next

/
Thumbnails
Contents