146282. lajstromszámú szabadalom • Eljárás száraz szilárd állapotú bakteriofag készítmények előállítására

Megjelent: 1960. március 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.282. SZÁM 30. h. 1—8. OSZTÁLY — BI—130. ALAPSZÁM Eljárás száraz és szilárd állapotú bakteriofág-készítmények előállítására BIOGENA narodni podnik, Praha (Csehszlovákia) Feltalálók: dr. Mazácek Miloslav, Praha, Petera Arnost mérnök, Praha, dr. Houba Václav, Praha, dr. Mach Jaroslav, Praha, Stejskal Antonin mérnök, Praha A bejelentés napja: 1958. március 11. Csehszlovákiai elsőbbsége: 1957. március 20. A jelen találmány tárgyát a különféle patogén mikroorganizmusok (pl. mindenfajta dysenteria-, typhus-, paratyphus-bacilusok, egyéb Salmonella fajok, Vibrio cholerae, Escherichia coli, coli 111 B 4, 55 B5 és 26 B6, Staphylococcusok, Proteus és hasonlók) által kiváltott fertőző megbetegedések gyógykezelése és megelőzése terén alkalmazható, megbízható és hatásos készítmények előállítási el­járása képezi. Az ilyen mikroorganizmusok elleni küzdelemre eddig kemoterápiás szereket és anti­biotikumokat alkalmaztak, ezeket a szereket azon­ban ma már — főként idült, fertőzések és ún. bacilushordozók esetében — nem tekintik eléggé hatásosnak. Ezzel szemben különösen alkalmasnak mutatko­zik az ilyen esetek kezelésére a fág-terápia, az e területen javasolt készítmények igen jó hatásúak­nak bizonyultak és teljes mértékben megoldják az itt felmerült problémákat. Az irodalomban eddig egyáltalán nem található adat, mely az alámerülő kultúráival nyert gyó­gyászati fág-készítmények szárított és tisztított, gyakorlati alkalmazásra megfelelő alakban tör­ténő előállítására vonatkozik. A gyógyászati bakteriofág-készítmények eddigi előállítási eljárása folyékony táptalajon történő sztatikus kultúrák tenyésztésén alapult; a készít­ményt a gyógyászatban folyékony natív bakteriofág alakjában alkalmazták. Ez az előállítási mód azon­ban az alábbi okokból nem elégíti ki a gyógyá­szati alkalmazás szempontjából adódó követelmé­nyeket: 1. nagyobb mennyiségek rövid idő alatt történő előállítása igen körülményes; 2. a kapott készítmény titere igen alacsony és hatásossága a szervezetben csekély; 3. a folyékony alakú készítmény kevéssé alkal­mas gyógyszerként való felhasználásra; 4. idegen mikroorganizmus-flóra által szennye­ződés esetén a készítmény könnyen hatástalanná válik; 5. a készítmény nem stabil, hatása pedig idő­ben igen korlátozott; 6. a készítmény adagolása nehézkes. A találmány szerinti előállítási eljárás jelentős megtakarítást tesz lehetővé anyagban, időben és munkában egyaránt. Az így előállított készítmé­nyek nagy hatásosságot (az eddigi háromszorosáig terjedő titer) és stabilitást mutatnak. Ilyen készít­mények alkalmazásával a betegség és a lábadozás időtartama kb. 70%-kal csökkenthető. E készítmé­nyek gyógyászati hatása felülmúlja az antibiotiku­mokét és a kemoterápiás szerekét, emellett ezek a készítmények nem mutatják az említett egyéb szerek hátrányait. A találmány szerinti előállí­tási eljárás az eddigi epidemiológiai tapasztalatok szerint tökéletesen kielégíti mindazokat a követel­ményeket, amelyek a járványos betegségek hatá­sos f ág-terápia jávai kapcsolatban felmerülnek. Ezeket a tapasztalatokat egy Sonne-típusú dy­senteria-járvány példája nyomán szemléltetjük: Gyógykezelés; mód Bakteriofág Kloramfenikol Kemoterápiás A kezelt személyek száma 27 24 16 Negatív 24 óra alatt 21 19 — Negatív 48 óra alatt 6 — — A kezelés bakteriofággal lett a kísérlet befejezé­séig folytatva. A bakteriofág termelésére kiválasztott bakté­riumtörzseket folyékony hidrolizátum táptalajo­kon tenyésztjük alámerülő kultúrában és külön­leges tenyésztőberendezésben termeljük, oxigén­nel, oxigén-levegő eleggyel vagy levegővel szellőz­zük, és szigorúan steril körülmények között keve­rés alatt tartjuk. A baktériumtörzsek megfelelő módon előállított folyékony táptalajon kitenyész­tett inokulumait visszük be a kultúratenyésztő berendezés tartályaiba, ahol a baktériumszuszpen­zió szaporodása lefolyik. E szaporodási folyamat

Next

/
Thumbnails
Contents