146262. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új piperidinszármazékok előállítására

0 Megjelent: 1960. március 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.262 SZÁM 12. p. 1—5. OSZTÁLY — UI—22. ALAPSZÁM Eljárás új piperidinszármazékok előállítására Sóciété des Usines Chimiques Rhone—Poulenc, Párizs A bejelentés napja: 1957. december 12. Á jelen találmány tárgyát új piperidinszárma­zékok előállítása képezi. Ezek az új származékok az alábbi általános kép­lettel jellemezhetők: -CHOH—C6 H (I) N I CO—R ahol R hidrogénatomot vagy alkilgyököt jelent. Ezekben az új piperidinszármazékokban két aszimmetrikus szénatom van, ennek megfelelően ezek a vegyületek racem állapotban két sztereo­izomér (A és B) alakban fordulhatnak elő; ezek szerkezetileg a —CHOH—C6 H 5 (II) \ / N I H képletű 2-piperidil-fenilmetanol A és B sztereo­izomér alakjainak felelnek meg. Ez utóbbiak olva­dáspont-adatai [vö.: K. E. Crook és S. H. Mc Elvain, J. Am. Chem. Soc, 52, 4006 (1930)]: . fbázis op. 141—142 C° (kapillárisban) A \.klórhidrát op. 200—202 C° (kap.) _ /bázis op. 176—178 C° (kap.) B \klórhidrát op. 120—122 C° (kap.) Á találmány csupán a B sztereoizomér alaknak megfelelő racem vagy optikailag aktív származé­kok előállítására terjed ki; Az új piperidinszármazékok előállítása az alábbi módszerek egyikével történhet: r 1. A (II) képletű, B-alakú racem vagy optikai­lag aktív 2-piperidil-fenilmetanol klasszikus mód­szerek szerint lefolytatott acilezése, pl. valamely sav, savanhidrid, savklorid vagy észter, illetőleg abban az esetben, ha R hidrogénatomot jelent, formamid vagy klorál alkalmazásával. 2. B-alakú aciloxi-2-piperídil-fenilmetán vala­mely sója vizes vagy szerves oldószeres oldatának semlegesítése, vagy meglúgosítása útján. Ennek során a bázis felszabadulásával együtt jár az acil­gyöknek az oxigénről a nitrogénatomra történő vándorlása. A semlegesítés, ill. meglúgosítás valamely alkáli­fém vagy alkáliföldfém lúgos kémhatású vegyü­letét, mint pl. hidroxidját, karbonátját, bikarbo­nátját, alkoholátját stb. tartalmazó közeg, vagy valamely szerves bázis, mint pl. trietilamin alkal­mazásával történhet. A találmány szerinti eljárás termékeiként ka­pott új piperidinszármazékok értékes farmako­dinamikai tulajdonságokat mutatnak, így elsősor­ban nyugtató, altató és ariticonvulsiv hatású sze­rekként alkalmazhatók. E vegyületek nyugtató hatása annál inkább váratlan volt, minthogy a megfelelő O-acilizomérek éppen ellenkezőleg élén­kítő hatásúak. A találmány szerinti eljárás gyakorlati kiviteli módját az alábbi példák szemléltetik; meg kell azonban jegyezni, hogy a találmány köre nincsen .ezekre a példákra korlátozva. 1. példa: 30 g B-alakú 2-piperidil-fenilmetanol (op. 177 C°) 48 ml formamiddal készített szuszpenzióját 3 óra hosszat hevítjük 150 C° hőmérsékleten. Az elegy eközben homogénné válik. A formamid feleslegét csökkentett (2 mm Hg-oszlop) nyomáson elpáro­logtatjuk, majd a maradékot felvesszük 130 ml benzollal. Az oldatot aktívszénnel színtelenítjük, majd 70 ml petrolétert adunk hozzá. 32,3 g ami­dot kapunk, amelyet azután metiletilketonból át­kristályosítunk. Az (l-formil-2-piperidil)-fenilmeta­nol B-alakja színtelen tűalakú kristályokban vá­lik ki, olvadáspontja (kap.) 131 C°.

Next

/
Thumbnails
Contents