146262. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új piperidinszármazékok előállítására

2 146.262 2. példa: 2 ml ecetsavanhidridhez keverés közben hozzá­adunk 1 g B-alakú 2-piperidil-fenilmetanolt. Exoterm reakció folyik le és az elegy 2 perc alatt homogénné válik. 10 perces érintkeztetési idő után hozzáadunk 13 ml desztillált vizet, majd kis részletekben 4,5 g nátriumhidrokarbonátot, miközben a keverést mindvégig fenntartjuk és a hőmérsékletet 15 C° alatt tartjuk (pH = 7). Ez­után atz elegyet egy óra hosszat állni hagyjuk, kloroformmal extraháljuk, a kloroformos oldatot nátriumszulfát felett szárítjuk, majd bepároljuk. A visszamaradó olajat (1,3 g) 5 ml forró benzollal felvesszük és 80 ml petrolétert adunk hozzá. 0,39 g B-alakú (l-acetil-2-piperidil)-fenilmetanolt kapunk, amely tisztítás után 146—147 C° körül olvad. 3. példa: 19,1 g B-alakú 2-piperidil-fenilmetanol 100 ml kloroformmal készített szuszpenziójához keverés közben, kis részletekben 14,7 g klorált adunk. A keverést 20 C° hőmérsékleten 5 óra hosszat foly­tatjuk, majd a reakciót vízfürdőn való 1 órai melegítéssel teljessé tesszük. A kloroformos olda­tot lehűtjük és 2 ízben mossuk normál sósavval. Nátriumszulfát felett történő szárítás és a kloro­form elpárologtatása után a kapott olajszerű ma­radékhoz 20 ml metiletilketont adunk. 13,8 , g B-alakú (l-formil-2-piperidil) - fenilmetanol válik ki, amely 128—131 C°-on olvad (Kofler szerint). Metiletilketonból való átkristályosítás után a ter­mék olvadáspontja 133 C°. 4. példa: 160 g propionilklorid és 13 g B-alakú 2-piperidil­fenilmetanol elegyét iy4 óra hosszat 80 C° hő­mérsékleten tartjuk. Lehűlés után a reakcióele­gyet leszűrjük, majd a folyadéktól mentesített szilárd terméket éterrel mossuk. A kapott szilárd terméket 200 ml vízben oldjuk, majd az oldathoz kis részletekben 20 g káliumkarbonátot adunk. Olajszerű anyag válik ki, amely gyorsan kristá­lyosodik. A kristályos terméket elválasztjuk a fo­lyadéktól, vízzel mossuk és megszárítjuk. Az ily módon kapott nyers terméket 100 ml metiletil­ketonból átkristályosítjuk; 10 g B-alakú (1-pro­pionil-2-piperidil)-fenilrnetanolt kapunk. A termék fehér kristályos anyag, amely Kofler szerint 133— 134 C°-on olvad. 5. példa: 2,38 g B-alakú 2-piperidil-fenilmetanol-klórhid­rátot (op. 120 C°) 15 ml desztillált vízben oldunk. Az oldatot kívülről jéggel hűtjük, és 3 ml ecet­savanhidridet, majd kis részletekben, keverés köz­ben 8 g nátriumhidrokarbonátot adunk hozzá, mi­közben a hőmérsékletet 2 C° alatt tartjuk. Az ol­dat pH-értékét ecetsavval 7-re állítjuk be. Fehér csapadék képződik, amelyet melegítés útján új­ból feloldunk, és amely a lehűlés során kristályos alakban ismét kiválik. A termék B-alakú (1-acetil-2-piperidil)-fenilmetanol (0,6 g); olvadáspontja tisztítás után 146—147 C. 6. példa: 10 g B-alakú acetiloxi-(2-piperidil)-fenilmetán­klórhidrát (op. 229—230 C°, kap.) 170 ml desztil­lált vízzel készített oldatához 20 ml koncentrált nátriumhidroxid-oldatot adunk. A képződő B-alakú (l-aeetil-2-piperidil)-fenilmetanol fehér csa­padék alakjában válik ki; ezt elválasztjuk a fo­lyadéktól, megszárítjuk és 100 ml forró etilacetát­ból átkristályosítjuk. 6,5 g terméket kapunk; ol­vadáspontja tisztítás után 146—147 C° {kap.). 7. példa: A 6. példa szerinti módon dolgozunk, csupán azzal az eltéréssel, hogy a B-alakú acetiloxi-(2-piperidil)-fenilmetán-klórhidrát balraforgató opti­kai izomérj éből indulunk ki, amelynek olvadás­pontja 232 C° (kap.), optikai forgatóképessége pe­dig (a) 20 = _60° (C = 0,4, kloroform). Termék­ként a B-alakú (l-acetil-2-piperidil)-fenil-metanol balraforgató optikai izomérjét kapjuk; op. = 146 C° (kap.), (a) 2 ° == —86° (C = 0,64, kloroform). 8. példa: A 6. példa szerinti módon dolgozunk, de azzal az eltéréssel, hogy a B-alakú acetiloxi-(2-piperidil)­fenilmetán-klórhidrát jobbraforgató optikai izo­mérjéből indulunk ki; ennek olvadáspontja 232 C° (kap.), optikai forgatóképessége pedig (a) ^ = = +71° (C = 0,3 kloroform). Termékként a B-alakú (l-acetil-2-piperidil)-fenilmetanol jobbrafor­gató optikai izomérjét kapjuk; op. = 146 C° (kap.), (a) » = +100° (C = 0,87, kloroform). 9. példa: 1 g B-alakú acetiloxi-(2-piperidil)-fenilmetán­klórhidrátot 50 ml vízben oldunk enyhe melegí­tés közben, majd 1 ml trietilamint adunk hozzá. (l-acetil-2-piperidil)-fenilmetanol válik ki. Szűrés és szárítás után 0,67 g terméket kapunk; op. = 146—147 C° (Kofler szerint). 10. példa: 1,7 g B-alakú acetiloxi-(2-piperidil)-fenilmetán­klórhidrát 30 ml vízzel és 30 ml kloroformmal készített oldatához kis részletekben, élénk keverés közben 20 ml 2,5%-os nátriumhidrokarbonát-olda­tot adunk. A vizes fázis pH-értéke 7. A vizes fá­zist gyorsan dekantáljuk, a kloroformos oldatot mossuk, nátriumszulfát felett szárítjuk, majd be­pároljuk. 0,6 g B-alakú (l-acetil-2-pipéridil)-fenil­metanolt kapunk; op. = 146 C° (Kofler szerint). 11. példa: 1,1 g B-alakú acetiloxi-(2-piperidil)-fenilmetán­klórhidrát 30 ml vízmentes metanollal készített oldatához 1,75 ml 12,7%rOS metanolos nátrium­metilát-oldatot adunk. A metanolt elpárologtatjuk, majd a maradékot felvesszük 100 ml forró etil­acetáttal. Az oldószer elpárologtatása útján ka­pott termék B-alakú (l-acetil-2-piperidil)-fenil­metanol; olvadáspontja 146—147 C° (Kofler sze­rint).

Next

/
Thumbnails
Contents