146254. lajstromszámú szabadalom • Egymásbakulcsolható elemekre tagolt állványszerkezet

Megjelent: 1960. február 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.254. SZÁM 37. e. OSZTÁLY — SE—839. ALAPSZÁM Egymásbakuícsolható elemekre tagolt állványszerkezet Sociélé Francaise des Echafaudages „SELF LOGK" cég Párizs, mint See Léon Alexandre Suresnes-i (Seine m., Franciaország) gyáros, feltaláló jogutódja A bejelentés napja: 1958. július 8. • Franciaországi elsőbbsége: 1957. július 11. — 37 e osztály — A találmány állvány-, ill. más efféle tagolt épít­ményszerkezet, közelebbről mondva pedig ennek egymásbakulcsolható alkatelemei. Az új szerkezet elemei egymásbadugással kul­csolódnak egybe. A találmány alkalmazható oly állványzatokhoz is, amelyeknél kötőszervekkel, vagy illesztékekkel építjük meg előbb az állványzat alapját. Az új szerkezet belső, vagyis rendszerint vala­mely munkában levő épülethez simuló oldalán teljesen szabad, nyitott marad és kellő hosszúság­ban fektethetünk reá vízszintes járópallókat, ame­lyek menetében mindvégig szabad közlekedőtér áll rendelkezésünkre. Az új szerkezet egymásbakulcsolódó elemeinek szárain bedugókarmantyúk vannak az odacsatla­kozó további elemek befogadására. Az oldalele­meknek egymásétól eltérő magasságú és kereszt­rudak segélyével egybeerősített szárai vannak, melyek kellő tág közlekedőtepet hagynak szaba­don. Az oldalelemekhez tartozó és az előbbiek rövidebb szárához az állványzat külső oldalán csatlakozó harántelemek korlátot képeznek. E ha­rántelemek legalább egyik szárának hasznos ma­gassága akkora, mint az oldalelemek szárainak magasságkülönbsége. Az oldalelemeket a haránt­elemek egyik hosszanti rúdjával azonos síkba eső kötőrudak kapcsolják össze egymással. A találmány részleteit egyébként a rajzokhoz fűződő leírás során ismertetjük, A rajzok vázlatosan tüntetik fel a találmány kiviteli példáit. Az 1. ábra az új állványzatnak belülről nézett és tört távlati rajza. A 2. ábra az előbbi II——II vonalai síkjában vett és oldalról nézett függélyes mets?et, A 3. ábra egyik, az előbbi ábrákban beszerel­tért mutatkozó oldalelem kisebb léptékű oldal­nézete. A 4. ábra más, az 1. ábrában beszerelten, de az ottanihoz képest némileg módosított haránt­elem oldalnézete. Az 5. ábra efféle harántelem más változatának oldalnézete. A 6. ábra az 5. ábrabeli harántelem egyik rész­letének nagyobb léptékű, tört hosszmetszete. A 7. ábra a 6. ábra VII—VII vonala szintjében vett vízszintes metszet. A 8. ábra az 5. ábrabeli módosított haránt­elemhez kapcsolódó kisegítőrúd oldalnézete és részben függélyes metszet. A legteljesebben az 1- ábrával feltüntetett áll­ványzat két főetevacsoportra tagolódik. Az 1, ábrabeli állványzat egybeillesztett, ill. egymásbadugott és egészükben —1— jelzésű fő­elemekből, valamint —2— segédelemekből tevődik össze. Az —1— oldalelemek két, egymásétól eltérő magasságú és egymással párhuzamos —3, 4^- szá­rát felső részükön —5, 6— keresztrudak kötik össze és ezeket szükség esetén egy, vagy több —7— rácsrúd merevíti. A —-3— szár alját a —6— keresztrúddal össze­kötő rézsútos —8— gyám szükség esetén maga is merevíthető. A —3 és 4— szárak az —5— keresztrúd fölé kiálló —9, 9a— bedugókarmantyúkban végződnek. A —9—- karmantyúknak az —1— oldalelemek síkjába eső —10— hasífcékuk, a —9a— karman­tyúknak pedig ezen elemek síkjára merőleges, egy vagy két —10a— hasítékuk {3. ábra) van. A —2— harántelemeknek két —11, 12— oldal­szára egyformán oly magas, mint az, —1— oldal­elemek —3 és 4— szárai közötti magasság­különbség. A —41, 12— oldalszárak felül —13— karman­tyúkban végződnek, amelyek nem szorulnak hasi­tékokra.

Next

/
Thumbnails
Contents