146222. lajstromszámú szabadalom • Centrifugál pamutfonógép

Megjelent: 1960. február 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.222. SZÁM . 76. c. OSZTÁLY — MI—207. ALAPSZÁM*' » Centrifugál pamutfonógép Ministerul Industrie! Usoare, Bucuresti, Románia Feltalálók: Andrei Cristian, Pavel Balajti, Andrei Benedek mérnökök, bukaresti lakosok A bejelentés napja: 1956. december 13. Romániai elsőbbsége: 1955. december 12. Már ismeretesek centrifugál fonógépek, különö­sen gyapjú, selyem ós háncsrostok fonására. A találmány szerinti gép az előfonat alakjában hozzávezetett pamutot megfonja és felcsévéli és ezzel kedvező műszaki és gazdasági feltétélek kö­zött pótolja a jelenlegi pamutfonódák szokásos felszerelésének egy részét. Az alábbiakban a találmány szerinti gépet egy kiviteli példa álapján a csatolt rajzok segítségé­vel ismertetjük. A rajzok 1. ábrája a centrifugál fonógépet mu­tatja, a 2. ábra pedig a centrifuga hengert a vil­lamos motor tengelyével. A találmány szerinti fonógép — mint azt az 1. ábrán látjuk — az alacsony szabad profilú (ür­szervényű 1 állvány áll, melynek felső részén a 11 előfonat 2 csévetartó állványa (kerete), vala­mint a 3 nyújtómű van: ezek alatt helyezkedik el a 4 védőköpenyből,, az 5 centrifuga hengerből és a 6 hajtómotorból álló rész, a 12 keretszer­kezeten (gépállvány). A gép ezenkívül magában foglalja a 7 szálvezetőből, a szálvezető 8 hajtó­motorjából és a kéziemelőkarral vezérelt, csévé­lést kiváltó (megindító) készülékből, valamint a 10 hídból álló szerkezetet is. A 3 nyújtómű függőlegesen van elrendezve, és emelőkarokból, valamint rugalmas alátámasztási pontból álló nyomórendszere van, mely a nyomó­henger tengelyére fejti ki hatását. Két-két elő­fonathoz tartozó nyomóhenger van mindig egy közös tárban (kazettában) elhelyezve, amelyek fel­emelhetők, sőt a gépállványból ki is vehetők. A védőképeny a „Centrifugál fonásnál és cérná­zásnál használt centrifugáihenger védőköpenye" című 144 545. sz. szabadalomnak megfelelően van kialakítva. Az 1 centrifugahenger (2. ábra), mely­nek átlyuggatott fala van, felső részén nyitott és mereven van kapcsolva a 2 villamos motor tenge­lyével (2. ábra). A henger fenekén központos furat van, mely lehetővé teszi, hogy a felcsévélés céljából av szál­vezetőre feltett csőorsó alsó vége a hengerfenék szintje alá nyúljék és ily módon a centrifuga­henger teljes belső felülete kihasználható legyen. A 2 villamos motor (2. ábra) egy 350—500 Hz frekvenciájú szinkron generátorról 220—380 Volt feszültséggel táplált aszinkron motor. A motor sebessége (fordulatszáma) 22 és 30 000 fordulat/ perc határok között változtatható a frekvencia szabályozásával. Ez a sebesség egyben a centri­fugahenger fordulatszámát is jelenti. A 2 (2. ábra) 6 (2. ábra) alsó részén 4 (2. ábra) csavarokkal összeszorított 3 (2. ábra) gumialátét­lemezek közbenjöttével van a 12 (1. ábra) gép­állványra 5 (2. ábra) ráerősítve. A 7 szálvezető és működtető szerkezete a 144 897 sz. „Eljárás a felcsévélő folyamat és a szál vezető kioldására centrifugáló fonás- és cérnázásihoz" és a 144 794. számú „Eljárás és készülék a megfont vagy cérnézott szál lerakására a centrifuga hen­gerre" című szabadalmaknak megfelelően van ki­alakítva. A szálvezetőik a 10 híddal vezérelt moz­gást egy hajtóművön keresztül kapják és egye­nes vonalú, váltakozó irányú mozgást végeznek. A találmány szerinti gép működési módja a kö­vetkező : A 11 (1. ábra) előfonat a cséveállványra helye­zett 2 csévékről csévélődik le és áthalad a nyújtó­művön, ahol a szükségnek megfelelően megnyújt­ják, majd a szálvezetőn keresztül haladva ez utób­binak elhagyása után a megfont fonalat a centri­fugális erő az 5 centrifugahenger belső falára re­píti, aminek következtében megtörténik a szál lerakása. A találmány szerinti géppel teremtetett felté­telek között elérjük a fonalnak a kívánt profilnak megfelelően alulról felfelé vagy felülről lefelé az „Eljárás és készülék a megfont vagy cérnézott fonalnak a centrifugahengerre való lerakására" című, 144 794. sz. szabadalom szerinti módon tör­ténő lépcsőzetes lerakását. Abban a pillanatban, amikor a lerakás befejeződött, a gép megszünteti

Next

/
Thumbnails
Contents