146222. lajstromszámú szabadalom • Centrifugál pamutfonógép

2 146.222 az előfonat adagolását (hozzávezetését) és meg­kezdi az átcsévélést (áttekercselést), a fonal át­vitelét a hengerekről a csőorsókra. Ez a folyamat a fonógép mindegyik hengerében bekövetkezik és ily módon az „Eljárás centrifugáló fonásnál és cérnázásnál a felcsévélő folyamat és a szálvezető kioldására" című, 144 897. sz. szabadalom szerinti fonalcsévék keletkeznek. Ennek megvalósítására a 9 felcsévélést kiváltó emelőt használjuk a szálvezetőnek a 10 hídból való kioldására, aminek következtében a szálvezető saját súlya hatására a szálnak hozzá vezetési sebes­ségét felülmúló sebességgel szabadon esik és en­nek következtében a szál feltekercselése megindul a centrifugahenger belső felületéről (palástjáról) a csőorsóra. A szál áttekercselése (átcsévélése) után a cső­orsókra a henger felső részéről a tele fonalcsévé­ket egymás után levesszük, mégpedig a szál­vezető felemelésével a védőköpeny fedele két felének nyitása után a 144 545. számú szabadalom szerinti módon. Ezeket a munkafolyamatokat a centrifugahenger megállítása nélkül végezzük. A tele csévéket üres csőorsókkal pótoljuk, majd ezután a szálvezető­ket leeresztjük a henger belsejébe: a védőköpeny fedeleit lezárjuk és a szál lerakásának folyamata a centrifugahenger belső felületére újból megkez­dődik. A feltekercselés (felcsévélés) közben bekövetkező szálszakadás esetében a 144 543. számú „Szerszám centrifugál fonó- és cérnázógépekben a fonalnak a centrifugáihengerről a hüvelyre való átvezeté­sére, a felcsévélésnél fellépő fonalszakadás eseté­ben" című, szabadalom szerinti eszköz segítségé­vel történik az elszakadt szál átvezetése a centri­fuga hengerfalról a szálvezetőre helyezett cső­orsóra. A találmány szerinti centrifugál pamutfonógép­nek egész sor előnye van: amelyek közül csak az alábbiakat soroljuk fel: a) Az egymásután következő fonó- és felcsévélő folyamatok a centrifugahengerekben a felcsévélő folyamat kioldására szolgáló külön segédeszközök nélkül valósulnak meg. b) Megvalósul a hengerre, illetve a cséveorsókra történő felcsévélésnél a fonalnak meghatározott profil szerinti felrakása, aminek következtében az utólagos áttekercselés tengelyirányban végez­hető el. c) Nagy gyártási teljesítőképesség. d) A szálszakadások gyakoriságának csökkenése és a szál minőségének észrevehető javulása. e) Az előfonat könnyebb feldolgozása vékony szálakká. f) Kis belső szabad profil (űrszelvény), aminek következtében a szerkezet méretei is csökkennek. g) Könnyű kezelés. h) Nyugodt és zajtalan járás. Szabadalmi igénypontok. 1. Centrifugál fonógép nyújtóművekkel és ve­zérlőszerkezet által vezérelt, a fonalat a fonási folyamat alatt centrifugáihengerekben üreges, a belső kerületük mentén gömb alakú vagy kereszt­metszetükben trapéz alakú fonaltestek alakjában lerakó szálvezetőkkel és áttekercselő berendezé­sekkel, amelyek a fonalat az üreges fonaltestek­ről hüvelyekre csévélik á^, azzal jellemezve, hogy minden nyújtóműnek (1. ábra 3) összes — leg­alább három hengerpárból álló — hengerpárjai függőlegesen lefelé irányuló fonaltovábbítás értel­mében egymás alatt vannak elrendezve, és min­den nyújtómű utolsó hengerpárja alatt önmagában ismert módon legalább egy, egy hajtómotor (1. ábra 6) forgórészével mereven összekötött cent­rifugáihenger (1. ábra 5) van elhelyezve. 2. Az 1. igénypont szerinti fonógép kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy mindegyik henger­pár kölcsönös hengernyomásának önmagában is­mert szabályozására az előfonat, illetőleg tlőfona­tok (11) egyik oldalán közös keretben csapágya­zott hengerek vannak. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti fonógép ki­viteli alakja, azzal jellemezve, hogy minden eentri­fugálhenger (1. ábra 5) fenekén a hozzátartozó feltekercselő csévével ellátott szálvezető (1. ábra 7) alsó szélét minden áttekercselési folyamat kezde­ten kis darabon magábafogadó központos tengely­irányú hengeres ürege van. 4. Az 1—3. igénypontok bármelyike szerinti fonógép kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy minden centrifugáihenger (1. ábra 5) hajtómotor­jának (1. ábra 6) a gépállványban (1. ábra 12) való rögzítésére a motorháznak egy tengely irányú csat­lakozócsapját (2. ábra 6) körülvevő, a gépállvány (1. ábra 12, 2. ábra 5) illesztett hengeres üregébe szerelt gumitömítő gyűrűje (2. ábra 3) van, és a csatlakozócsapnak (2. ábra 6) a gépállványba (1. ábra 12) való szilárd befogása céljából a csat­lakozócsap (2. ábra 6) szabad végére csavarozott, a tömítőgyűrűt (2. ábra 3) a gépállvány (2. ábra 5) üregében tengelyirányban összenyomó feszítő­szerve (2. ábra 4) van. 5. Az 1—4. igénypontok bármelyike szerinti fonógép kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy minden centrifugáihengernek (1. ábra 5) «zt le­takaró védőköpenye (1. ábra 4) van. 2 rajz A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 594581. Terv Nyomda. Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents