146216. lajstromszámú szabadalom • Gőzzel, sűrített levegővel, vagy gázzal, illetve vákuummal működtetett lengőhengeres dugattyús motor

Megjelent: 1960. február 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.216. SZÁM 46. d. OSZTÁLY - GO—638. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Gőzzel, sűrített levegővel vagy gázzal, illetve vákuummal működtetett lengő­hengeres, önvezérelt dugattyús motor Gyógyszeripari Kutató Intézet, Budapest Feltalálók: Tupta László gépészmérnök 45%, Hoffmann István vegyészmérnök 45%, Gabara József gépésztechnikus 10% A bejelentés napja: 1Ö58. július 14. Fizikai, de különösen vegyi jellegű laboratóriu­mokban mindig szükség van kisteljesítményű, aránylag kis fordulatszámú, kis helyszükségletű, •elsősorban folyadékok keverésére használható mo­torokra. Az ilyen kis labormotorokat (0,05—0,2 lóerő teljesítményűek) szinte kizárólag elektromos kivitelben készítik. A meglevő és jelenleg használt elektromos keverőmotorok hosszabb üzemeltetés esetén könnyen bemelegszenek, nehéz megoldani a robbanásbiztos kivitelt, ezenkívül kezelésüknél áramütés veszélye is fennáll. Még nagyobb a prob­léma ott, ahol áramforrás nem áll rendelkezésre, vagy körülményes az áramvétel, mint pl. jármű­vekre szerelt mozgó vándorlaboratóriumoknál. Az ilyen kivitelű kis elektromotorokban fennálló hiány miatt sok helyen erősebb (0,2—0,5 lóerő tel­jesítményű) motorokat használnak kisebb teljesít­ményszükséglet esetén is. Igen sok helyen ilyen motorokat a 110 vagy 220 V világítási hálózatról üzemeltetnek, ami a magasabb áramtarifa miatt komoly többlet-üzemköltséget is jelent. Vannak korábbi megoldások az ilyen laborató­riumi elektromotorok kiküszöbölésére, éspedig elsősorban vízvezetékre szerelhető, vagy sűrített levegővel, esetleg vákuummal üzemeltethető mo­torokra. Ezek turbinaelv szerint működnek, mint pl. a német ,,Jena-er labormotor", de teljesítmé­nyük még a 0,05 lóerőt sem éri el, fordulatszámuk viszont elég magas (1000/perc fölött). Ez legtöbb­ször nem megfelelő, így áttételt kell alkalmazni, ami a teljesítmény rovására megy. A hatásfokuk eleve rendkívül rossz a víz-, illetve levegősugár szóródása miatt. Ezek a motorok a működtető közeg dinamikáját használják ki. A találmány tárgya lengőhengeres, önvezérelt, dugattyús kismotor, amely felhasználható első­sorban laboratóriumi célokra lendkerékkel közvet­len tengelymeghajtásra, vagy a lendkeréken, mint szíjtárcsán keresztül közvetett áttételes meghaj­tásra. (Természetesen más célokra is felhasználható a motor.) Jóval egyszerűbb szerkezet kezelés és gyártás szempontjából, mint a hasonló teljesít­ményű elektromotorok. Helyszükséglete is kisebb. A laboratóriumokban rendszerint központilag ren­delkezésre álló gáz-, sűrített levegő-, illetve vá­kuumvezetékekről egy gumicső csatlakozással üzemeltethető. Ezen túlmenően vízcsapra szerel­hető úgynevezett vízvákuummal, továbbá gáz­palackokból redukált nyomással, vagy autókerék­tömlő kompresszorral, esetleg kézi dugattyús sűrí­tett levegő tartállyal (lásd permetező elvét) is mű­ködtethető. Olyan váltócsap rendszere van, amely lehetővé teszi egy mozdulattal a tengely forgás­irányának megváltoztatását, illetve elérhető vele az, hogy vákuum és nyomólevegő működtetés ese­tén is ugyanabban az irányban forog az egyetlen bevezető csatlakozás ellenére. A robbanásbiztonság teljes mértékű, ami külön­legesen veszélyes esetekben még fokozható palac­kozott semleges gáz (pl. nitrogén), mint működ­tető közeg felhasználásával. Előállítása és gyár­tása import anyagokat (pl. vörösréz) nem igényel, mert alumínium öntvényházban acél, illetve öntött vas alkatrészek felhasználásával készülhet. Spe­ciális esetben saválló kivitelben is készülhet, sőt a főbb szerkezeti elemek textilbetétes műanyagok­ból is előállíthatók. Zárt sapkával van ellátva, így kezelése semmilyen különösebb elővigyázatosságot nem kíván, áramütés veszélye ki van zárva. Meg­hibásodási lehetősége meg sem közelíti az elektro­motorét, ezenkívül egyszerű szerkezete és alkat­részei miatt házilag javítható. A motor felerősítése, illetve a szükséges helyen való rögzítése a szokásos laboratóriumi szerelő­állványra cserélhető, a testbe különböző pontokon beerősíthető rudazattal történik. (A cserélhető ru­dazatnak a jobb helykihasználás, illetve az adott esetben legcélszerűbb megfogási mód miatt van jelentősége.) A motor kinyúló tengelye menettel van ellátva hosszabbítás, illetve keverőszerkezet

Next

/
Thumbnails
Contents