143337. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 3-piridinolok előállítására

. c Megjelent 1956. október hó 1-én ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.337. SZÁM 12. o. 1-5. OSZTÁLY - Sa-795. ALAPSZÁM Eljárás St-piridinolok előállítására Bejelentő: Sadolin & Holmblad A/S cég Copenhága, (Dánia). Feltalálók: Konrad Friedrich Wilhelm CLAUSON-KAAS vegyész és Niels ELMING, vegyész. Dániai elsőbbsége: 1953. november 30. Bejelentés napja: 1954. november 30. A találmány eljárás 3-piridinolok előállítására és az egyidejűleg benyújtott „Eljárás 'piridoxin elő­állítására" című szabadalmi bejelentésben leírt el­járás általánosítására vonatkozik piridoxin (Be vi­tamin) vagyis 2-metil-3-hidroxi-4, 5-hidroximetil­piridin előállítására. A jelen találmány lehetővé teszi 3-piridinolok és mindenekelőtt olyan 3-piridinolok előállítását, me­lyek 2-helyzetben alkilcsoporttal vannak helyette­sítve. Az irodalom a 3-piridinol és különböző 2-alkil­-3-piridiinolok előállítását isimerteti, azonban a je­len találmány lehetővé teszi, hogy ezeket a vegyü­leteket az eddiginél egyszerűbb módon és jobb hozammal állítsuk elő. A találmány értelmében 3-piridinolt aként állít­juk elő, hogy a \ \—CH—R xo x | NH3 képletű vegyületet, melyben R hidrogént vagy al­kut, például metilt jelent, mi mellett az amino­csoport adott esetben acilátta, karbamáttá, mono­vagy diureiddé átalakítva védve lehet, oxidálunk. Az oxidálást követően az oxidálási terméket, eset­leges előzetes elszáppanosítás után, savanyú vagy semleges közegben történő tárolás vagy melegítés révén hidrolizáljuk, amikoris a kondenzálás révén piridingyűrű képződik. A találmány célszerű foganatosítási módja ér­telmében a megadott képletű vegyület oxidálását, melynél az aminocsoport az említett módon védve van, alkoholos .oldatban elektrolízis segélyével az alkalmazott alkoholban oldható elektrolit, mint ammoniumbromid, litiumbromid, e sók keveréke, kénsav, bórtrifluorid vagy- szerves bórtrifluorid­komplex vegyület, például bórírifluoridéterát vagy pedig bórtrifluoridecetsav komplex vegyület, nit­rát, rodanid vagy formiat jelenlétében végezzük. Az elektrolizis folyamán alkoholként célszerűen metanolt alkalmazunk, mert a említett elektrolitok abban jól oldódnak és az elektrolizis simán és jó hozammal megy végbe. Jó eredménnyel alkalmaz­hatunk azonban pl. etanolt, 2-etoxietanolt is. Az elektrolízist önmagában ismert -módon foga­natosítjuk például olyan készülékben, melyet az Acta Chem. Scand. 6, 1952, 531. vagy Act. Chem. Scand. 7. 1953, 234. oldalai ismertettek. Az elektrolízist 0 és —30 C° között, előnyösen mintegy —15 C°-on; foganatosítjuk. Általában mintegy 3—20 volt elegendő. Az áramerősség tág határok között váltakozhat a kí­vánt oxidálási sebesség és a találmány értelmében alkalmazott viszonylag nagy állandósága kiindu­lási anyagok figyelembevétele mellett. Az áram­erősség célszerűen 0.1 és 10 ampere között fek­szik. A találmány egyik másik kiviteli módja értel­mében az oxidálást az elöljáróban megadott kép­letű vegyületekkel foganatosítjuk, mimellett az aminocsoport is az említett módon van védve és az oxidálást klórral vagy brómmal vízmentes alko­holban, célszerűen metanolban foganatosítjuk és pedig alacsony hőmérsékleten például —10 és —30 C° között, előnyösen —20 C°~on semlegesítő szer, például kálium- vagy nátriumacetát egyidejű vagy utólagos hozzáadása mellett néhány perctől fél­óráig vagy még hosszabb ideig. A fentebb megadott módok egyikével foganato­sított oxidálás után az oxidálási terméket a kívánt 3-piridinökká kétféleképpen alakíthatjuk át. Az át­alakítást végezhetjük az önmagában ismert alka­likus elszappanosítással és azt követő hidrolízis­sel vagy pedig csupán csak hidrolízissel. Kitűnt, hogy olyan oxidálási terméknél, melyben az ami­doCsóportöt acil'esoport, például acetil, védi, előnyö­sen'az első helyén említett módon, vagyis elszap-

Next

/
Thumbnails
Contents