140846. lajstromszámú szabadalom • Eljárás aszkorbinsav-típusú savak előállítására 2-ketohexonsavakból analizálás útján

Megjelent 1951. évi december hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140846. SZÁM. 12 o. 11—18. OSZTÁLY. — S-21007. ALAPSZÁM. Eljárás aszkorbinsav-tipusú savak előállítására 2-ketohexonsavakból enolizálás útján. Spolek pro chemickou a hutni vyrobu, národni podnik cég, Praha. \ A bejelentés napja: 1949. április 15. Csehszlovákiád elsőbbsége: 1948. május 13. Ismeretes, hogy 2-ketohexonsavak, adott esetben észtereik atkáliás vagy savas közegben a megfelelő CH2 OH - CHOH - CH - COH = COH - CO - 0 összetételű aszkorbinsavtipusú savakká alakít­hatók át; az aszkorbinisavat egy laktongyűrű és a COH = COH endiolcsoport jellemzi, mely utóbbi kétbázisos savként reagál, a tulajdonké­peni savjelleg hordozója és melynek H-atomjai sóképzés közben fémmel helyettesíthetők. Fő­ként kétféle aszkorbinsav ismeretes, melyek egymástól térbeli konfigurációjuknál fogva kü­lönböznek, úgymint a fiziológiásán C-vitamin­ként hatásos 1-aszkorbinsav (1) és az izoasz­korbinsav (2), melyeiket Fischer szerint a kö­vetkező képletekkel jelülünk: CO—| CO­HOC I HOC 0 I! HOC i HC­HOC HC­O HOCH CH2OH HCOH CH2 OH (1) (2) A reakció, melynek folyamán a 2-ketohexon­savakból aszkorbinsav képződik, enolizálás út­ján megy végbe. Ez lényegében egy H-atom­nak a szomszédos CO-csoportra való áthelye­ződésében áll, mimellett a szóbanforgó C-ato­mok között kettős kötés létesül, a — CO — CH2 >~ = COH = CH — sémának megfelelően (a fennmaradó H-atomot más csoport, adott esetben az —OH— csoport helyettesítheti). Mint ismeretes, a 2-ketohexonsavak, adott esetben ezek észterei lúgos vagy savas közeg­ben enolizálás útján a megfelelő aszkorbinsavvá alakíthatók át. A savas cnolizálásnál furol és egyéb bomlástermékek keletkeznek, melyek az aszkorbinsav termelési hányadát csökkentik és annak elkülönítését megnehezítik. Ezzel szem­ben a metilészterek enolizálása alkáliákkal, víz­mentes közegben jobb eredményeket mutat fel: a reakció rövid idő alatt jó termelési hányad­dal folyik le, . A találmány eljárás 2-ketohexonsavak enoli­zálására lúgos közegben, olyan amfoter nehéz­fémhidroxidok jelenlétében, amelyek vízmentes oldószerekben alkáliákkal vegyületeket alkot­nak, mint pl. a Pb(OH)2 vagy a Zn(OH)2 . Az amfoter nehézfémeket Me(ONa)OH-tipusú al­kálivegyületeik alakjában (mely képletben Me amfoter fémet jelent) vízmentes oldószerekben oldva vagy szuszpendálva alkalmazzuk. Ekként az enolizálás melegben igen 'gyorsan, már néhány perc alatt és jó termelési hányaddal megy végbe; az aszkorbinsav pedig egyidejű­leg az amfoter fémek rosszuloldható sói alakjá­ban válik ki, miáltal a savnak a reakcióelegy­ből tiszta állapotban való elkülönítése célszerű módon válik lehetővé. A találmány szerinti el­járás különösen akalmas a 2-ketohexonsavak nehezen kristályosodó észtereinek enolizálá­sára, melyekből azután tökéletesen tiszta asz­korbinsavak állíthatók elő. Az aszkorbinsav Pb- vagy Zn-sői azután, szerves oldószerben H2SO4 vagy H2S hatására elbomlanak. A tiszta termék termelési hányada az elméletinek 70— 80%-a. A reakció általában a következő séma szerint folyik le: CH2 OH (CHOH) 3 CO - COO - CH3 + Pb (ONa) OH = CH2 OH — CHOH — CH -f CH3 OH + NaOH -f H 2 0 •CO~=CO — CO—0 \ / Pb CH8 OH-CHOH-CH-CO==CO-CO-0 + H 8 S = CH 8 OH—CHOH—CH—COH=COH— CO—O+PbS Pb

Next

/
Thumbnails
Contents