140846. lajstromszámú szabadalom • Eljárás aszkorbinsav-típusú savak előállítására 2-ketohexonsavakból analizálás útján

140846. Az aszkorbinsav előállítására vonatkozó új eljárás előnye, hogy egyszerűbb, hogy a savak oldhatatlan nehéz fémsóik alakjában könnyen elkülöníthetők (a nehézfémsók könnyen eltávo­líthatók) és hogy tisztább termékekhez jutunk. Az ismeretes eljárásokkal szemben az új eljá­rás további jelentékeny előnye, hogy a tiszta termék termelési hányada az elméletinek 60— 70% -a a korábbi 20%-kai szemben. Foganatosítást példák: 1. 2-keto-l-idonsav (gulonsav) metiléneszte­rének 10 részét 100 rész vízmentes metanolban feloldjuk és 6 rész nátriumcinkát —Zn(ONa)— (OH-) 50 rész vízmentes metanolban való szusz­penziójában 65 C°-on, visszafolyató hűtés közben 10 percig enolizáljuk. A reakció folyamán cinik-1-aszkorbinát keletkezik; a termelési hányad az elméletinek 80—85%-a. A cinksó tökéletes kicsapódását a reakcióelegy hűtésével és 50 rész éter hozzáadásával érjük el. A halvány­sárgaszínű cink-1-aszkorbinát-csapadékot !e­szivatjuk, nedves állapotban 100 rész vízmentes metanolban szuszpendáljuk és H2SO4 vagy H2S egyenértékű mennyiségével kicsapjuk. A kivált ZnS04-ot vagy ZnS-et leszűrjük és a szürletet vákuumban 20 C°-on bepárologtatjuk. 6.2—6.5 rész 1-aszkorbinsavhoz jutunk, ami az elméleti­nek 74—77% -a. A metanolból átkristályosított termék olvadáspontja 181—185 C°. 2. 2-keto-d-glukonsav metilészterének 10 ré­szét 200 rész vízmentes metanolban oldjuk, Zn(ONa)OH szuszpenziójában enolizáljuk és a továbbiakban az 1. példa szerint kezeljük. A képződött izoaszkorbinsav termelési hányada az elméletinek 75—78 % -a, a metanolból átkristá­lyosított tiszta termék 173 C°-ori olvad. 3. 2-keto-l-idonsav metiléneszterének 10 ré­szét 100 rész vízmentes metanolban oldjuk és 13 rész Pb(ONa)OH-nak 50 rész vízmentes metanolban való szuszpenziójával 65 C°-on visszafolyató hűtés közben 15—20 percig eno­lizáljuk. Az enolizálás következtében 1-aszkor­binsav keletkezik; mint titrálással megállapít­ható, a termelési'hányad az elméletinek 70%-a. A kicsapódott sárga ólomsót a reakcióelegy le­hűtése után leszűrjük, még nedves állapotban vízmentes metanolban szuszpendáljuk és H2S-el vagy egyenértékű mennyiségű HaSCU-val ki­csapjuk. A kivált PbS-ot adott esetben PbSOi­ot leszűrjük és az 1-aszkorbinsavat tartalmazó szürletet vákuumban bepárologtatjuk.. A tiszta termék termelési hányada az elméleti 60— 65%-a és olvadáspontja 180—183 C°. 4. 2-keto-d-glukonsav metiléneszterének 10 részét 200 rész vízmentes metanolban oldjuk, Pb(ONa)OH-tal enolizáljuk és a továbbiakban úgy kezeljük, mint a 3. példa esetében. Az izo­aszkorbinsav a reakció folyamán az elméleti termelési hányad 60—68%-ának megfelelő mennyiségben keletkezik. Az átkristályosított termék olvadáspontja 168—170°. Szabadalmi igénypont: Eljárás aszkorbinsav-tipusú savak előállítá­sára a 2-ketohexonsavak enolizálásával víz­mentes oldószerekben és lúgos reakció mellett, melyre jellemző, hogy a 2-ketohexonsavakat il­letve azok észtereit amfoter nehézfémek, mint pl. Pb vagy Zn alkálivegyületeivel vízmentes oldószerben melegen enolizáljuk, majd a kelet­kező aszkorbinsav-fémsó-csapadékot kénhidro­génnel vagy egyenértékű mennyiségű kénsav­val elbontjuk, szűrjük, az aszkorbinsavat tar­talmazó szürletet vákuumban, alacsony hő­mérsékleten bepárologtatjuk és ismert módon tiszta aszkorbinsavvá dolgozzuk fel. A kiadásért felel a Tervgazdasági Könyvkiadó vezetője. Pjpesti nyomda. — 45.1(5. — Fv. a nyomda igazgatója.

Next

/
Thumbnails
Contents