140511. lajstromszámú szabadalom • Eljárás helyettesített diaminok előállítására

Megjelent 1951, december 15, ORSZÁGOS fALAIJWANYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140511. szám. 12 p 1-5. osztály. U-1206. alapszám. \ "" " • ••*-' *••* - •• •. • r '•'. •.. • • * Eljárás helyettesitett diaminok előállítására. SPCIÉIÍÉ DES ÜSDÍ1S CHIMIQÜES BHONB- POULENC (É8t PiBDS. •:.'•.•• A bejelentés napja i 1944. fcnius 28. Franciaországi elsőbbsége: 194$. szeptember9, Pőtszabadalom a 138126 sz. törzs szabadalomhoz A 138.Í2Í6 sz. törzsszabadalomban eljárás van védve új diám Inok előállítására, melyek ben a nitrogén egyik helyettesitője heterocik­lusos, előnyösen mono-heteroclklusos'gyök. E diaminok általános képlete teh# .' helyettesttett termékeinek teIÉ#Mjük és azo-, kat a következő .általános képiét tünteti fel; R Het -N / C R* R" - N (CH3 ) 2 és tekintélyes antihlsztamines hatásuk van. A fenti képletben »Het« jelenti az akár köz­vetlenül, akár alkiléncsoport közbevetésével a nitrogénhez kapesolt monociktusös hetero­ciklusos gyököt.f R alkil-, araitól- vagy hetero­ciklusos gyököt; R' és R" hidrogénatomokat vagy .alkOgyököket, R'" és R ^ alkilgyököket » pedig 2-vel egyenlő vagy ennél nagyobb egész számot jelentenek. A találmány szorosabban ívévé olyan, a fenti általános képletnek megfelelő származékok előállítására vonatkozik, amelyeknél a »Het« gyököt «C -pirtdil alkotja és amelyekben R CH2 -4t 1 képletü csoport ahol Is R alkil-, aril- vagy aralkllgyök (mely utóbbi két eset­ben az arümaradék maga esetleg alkil- vagy alkoxiosoportokkal lehet helyettesítve) vagy rí>no-heterociklusos gyök lehet. •-Ezeket az új ajjiinokát'tehát az* -arninopirídin nitrogénben képletü származék előállttást eljárásait ismer­tetjük részletesen, amely a hisztamlnnak élő szervezetekre gyakorolt hatása következtében fellépő jelenségekkél szembén. fejt ki Igen ki­emelkedő, rendkívüli antagonisztikus hatást. Ezek az aminezett nitrogénben helyettesített dimetüamlno-alkilamlno-plrldineka találmány szerinT, ismert módszerek alkalmazása mel­lett, például a következő módon állithfítők elő: .. A) olymódon, hogy valamely rt-anteo^Mdint, amelynek amüwiitrogénje aM-, aril- vagy aral­kügyökkel (ami mellett maga az aril- Öletve aralkllgyök is tartalmazhat behelyettesített al

Next

/
Thumbnails
Contents