137413. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gyümölcsök feldolgozására, italok és liszt előállítására

^­­. f Megjeleni; 1962. otctoU er 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS ^ ' 137.413. SZÁM 4 *3 J - Vfr^^N 53. k. OSZTÁLY -- R-8360. ALAPSZÁM Eljárás gyümölcsök feldolgozására, italok és liszt előállítására Reichart Ödön, Budi pest l A bejelentés napja: 1941. .június 19. A találmány szerinti eljárás gyümölcsből ké­szített italok, mint gyümölcslé, habzó gyümölcslé, erjesztett gyümölcslé, erjesztett habzó gyümölcslé és az ezek gyártásakor keletkező maradványanya­gokból sütő célokra is alkalmas gyümölcsliszt elő­állítására vonatkozik. A gyümölcsliszt előállítása ilyen értelemben új­donság, amennyiben a gyümölcsnek italként való 'feldolgozásakor' keletkezett máradványanyagokból készül és így mint melléktermék az eljárást gaz­daságossá teszi, mert a gyümölcs minden része értékesíthető. Az italok előállítása tekintetében az eljárás a már ismert folyékony gyümölcs és er­jesztett gyümölcslé készítési módszerektől abban tér el, hogy az 1. bekezdésben felsorolt italválto­?iatok előállításához, mint alapanyagot, a hideg úton készült steril és sterilen tartott gyümölcslét használja fel, továbbá, hogy az erjesztett italok erjesztését a steril lébe mesterségesen beoltott er­jesztőgomba ' mesterséges tenyésztésével foganato­sítjuk. Az általános kiviteli mód szerint az eljárást ak­ként foganatosítjuk, hogy a gyümölcs nedvtartal­mát a mag és rostanyagoktól különválasztjuk s az így kapott léből, illetve a visszamaradó anyagok­ból állítjuk elő a további készítményeket. Az ita­lok készítése abban áll, hogy a gyümölcslét derí­téssel, derítő és csírátlanító szűréssel megtisztít­juk, majd sterilen tároljuk. Az így kapott gyü­mölcslé a találmány szerinti azon alapanyag, mely­ből a további italok készülnek. Ezen alapanyagot széndioxiddal kezelve a habzó gyümölcslét kap­juk. Az erjesztett gyümölcslét úgy készítjük, hogy a fentiek szerint készült steril gyümölcslét vala­mely erjesztőgombával beoltjuk és annak segé­lyével erjesztjük. Az erjesztést mesterségesen fo­ganatosítjuk, olyképpen, hogy az erjesztendő anya­got az erjesztőgomba szaporodásának kedvező hő­mérsékleten tartjuk. Áz erjedést tetszés szerinti időben megállítjuk akként, hogy az erjedő levet derítő és/vagy csírátlanító szűréssel megszűrjük, miáltal az ismét nyugalmi és steril állapotba kerül. Az így erjesztett italt széndioxiddal kezelve, az erjesztett habzó gyümölcslét készítjük. A fenti eljárás folyamán visszamaradó rost, héj, mag és az egyéb maradékanyagból gyümölcslisztet úgy ké­szítünk, hogy ezen anyagokat megszárítjuk, vagy gőzben megfőzzük és megszárítjuk, majd a száraz anyagot megőröljük és kiszitáliuk. Ezen alapanyag gyümölcslisztből sütési célokra is'alkalmas lisztet úgy készítünk, hogy azt valamely keményítő tar­talmú anyaggal, előnyösen valamely liszttel mint dúsító anyaggal összekeverjük, mely eljárással a lisztkeverék keményítő tartalmát növeljük. A ki­szűrt erjesztőgomba megszárított anyagát is hoz­zákeverhetjük ezen lisztkeverékhez. 1. példa: A mosott gyümölcsöt gyümölcszúzóval péppé zúzzuk, majd a zúzalékot magasnyomású sajtóval kisajtoljuk. Ezzel a gyümölcs nedvtartalmát a rost és egyéb anyagoktól elkülönítettük. A lövet derí­téssel megtisztítjuk. A derítést előnyösen derítő­enzimmel, vagy, más eljárással végezzük. A derítés folyamata alatt keletkezett csapadékról a levet le­szűrjük és azt többrétegű azbesztvattán, vagy az­besztlemezen átszűrve, vagy centrifuga segélyével a lebegő sejtes részecskéktől is megtisztítjuk. E műveletet derítő szűrésnek nevezzük. A megtisz­tított levet • ezután csíramentesítjük, amit előnyö­sen azbesztlemezes baktériumszűrővel foganatosí­tunk. Ezen csírátlanító szűrés után a lé steril lesz és ilyen állapotban tároljuk. Az ilyen módon ké­szült gyümölcslé a találmány szerinti azon alap­anyag, amit a további készítményekhez felhasz­nálunk. 2. példa: Az 1. példa szerinti alapanyagból erjesztett gyü­mölcslét úgy készítünk, hogy azt valamely erjesz­tőgomba színtenyészetével steril körülmények mel­lett beoltjuk. Az így kezelt levet az erjedésnek kedvező hőmérsékletre melegítjük és huzamosabb ideig állandó melegen tartjuk. Amikor az erjedés folyamatában a kívánt előnyösen 16% alkoholfo­kot elértük, az erjedést megállítjuk, olyképpen, hogy az erjesztett levet derítő és/vagy csírátlanító szűréssel megszűrjük és az 'erjesztett steril levet sterilen tároljuk.

Next

/
Thumbnails
Contents