137312. lajstromszámú szabadalom • Hengerfejtömítés többhengeres robbanómotorok számára

Megjelent: 1962. november 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.312 SZÁM 47. f. 22—26. OSZTÁLY — S—19397. ALAPSZÁM Hengerfejtömítés többhengeres robbanómotorok számára Dr. H. Szécsi János, Budapest A bejelentés napja: 1943. március 19. 'A találmány szerinti hengerfejtömítés, mely több részből áll és a motorház, valamint henger­fej szorítólapjának felénél- kisebb részét borítja, többhengeres robbanómotor robbanó-, víz- és olaj terének elzárására szolgál oly módon, hogy a motorház és a hengerfej közé helyezve, s a hen­gerfejcsavarok által összeszorítva a motor rob­banó-, víz- és olaj terét tömören elzárja. Az ily célú ismeretes, egyrészű és a motorház, valamint a hengerfej szorítólapjának teljes vagy nagy részét borító hengerfejtömítés egyik válto­zata két fémlap közé fogott azbesztlemezből áll. Egy másik változat vasszitaszövetbe sajtolt az­besztből kivágásokkal, vagy anélkül készül. Minden ismeretes változat azonban a tömör zárást csak az esetben biztosítja, ha a tömítendő felületek közelítően síkok. A sík felületek elő­állítása pedig pontos gyártást, s ezért jelentős költséget igényel, s mégis előfordul, hogy a hideg állapotban kifogástalanul záró tömítés felmele­gedés folytán beálló vetemedések miatt a tömör zárást gyakran nem tudja biztosítani. Az ismeretes hengerfejtömítés viszonylag nagy területen fekszik fel, ezért összelapításához nagy erő szükséges. Az ismeretes hengerfejtömítésnél a gépkezelő a tömítés hiányosságát kezdetben nem. veheti észre, így megtörténik, hogy víz jut a robbanó­térbe, vagy a motor olaj terébe, ami súlyos üzem­zavarokra vezet. Hasonlóképpen előfordulhat, hogy robbanógázok hatolnak a motor víz- és olaj­terébe és azokat elszennyezik. Végül az ismeretes hengerfejtömítés élettar­tama meglehetősen rövid. Egyrészt a robbanó­térrel érintkező rész ég el rövid idő alatt, más­részt szelepcsiszolások alkalmával hengerfej­levételkor sérül meg gyakran, úgyhogy néhány szelepcsiszolás után már rendszerint kicserélésre szorul. A felsorolt hátrányokat a találmány szerinti több részből álló és kis felületű hengerfejtömítés kiküszöböli., Az új hengerfejtömítés a különleges alak és anyag következtében nagy mértékben összelapít­ható, így a tömítendő felületek sík voltára, vala­mint e felületek hő okozta alakváltozására nem érzékeny. Az összelapításhoz szükséges erő a tömítés kis felülete miatt csekély. A robbanó-, víz- és olajteret egymástól függet­lenül külön tömítés zárja, így a tömítés hiányos­ságai, kifúvás, víz- és olajfolyás rögtön észlel­hetők. Élettartama hosszú, mert a robbanótérnél a tömítés külső része levegővel érintkezvén állan­dóan hűl, s így belső része sem melegedhet fel annyira, hogy az elégés bekövetkezhessek. Más­részt felfekvő felülete nem tapad a hengerfej szorítólapjához, így ennek levételekor sem sérül meg. A találmány szerinti hengerfejtömítés fémkari­kákból és közlekedő'nyílásokkal ellátott műparafa­lemezekből áll. A robbanóterek tömítését annyi, fészekszerű mélyedésben ülő fémkarika végzi, ahány hengere van a motornak. Egy-egy fémkarika mérete úgy van megállapítva, hogy a hengerfej szorítólapjá­nak nyomása alatt vastagságban összelapul, át­mérőben pedig megnövekedik, miáltal a fészek­szerű mélyedés falához idomul. Később a fel­melegedés és a motorban fellépő robbanás ha­tása alatt a fémkarika még tovább deformálódik és szilárdan helyére préselődik. A fémkarika keresztmetszetét és behelyezését cserélhető hengerbetétes motornál az 1. ábra mu­tatja. A motorházban (1) a hengerbetét részére fészek van készítve, melyben a hengerbetét pe­reme (2) foglal helyet. A perem felsőlapja a mo­torház felső síkjának szintje alatt van, ezáltal egy fészekszerű mélyedés keletkezik. E mélyedés­ben a perem felsőlapjára helyezzük el a fém­karikát (3), melyet a hangerfej (4) szorítólapja nyom le. A fémkarika a szorítólap nyomásának hatására a 2. ábrában feltüntetett alak szerint lapul össze és a fészekhez való teljes hozzáido­mulás következtében a gyártási pontatlanságot és hő okozta deformációt is kiegyenlíti. Ily módon a tömör zárást minden körülmények között meg­valósítja. A fémkarika a bepréselődés hatása folytán hengerfejlevétel esetén is fészkében ma­rad.

Next

/
Thumbnails
Contents