137312. lajstromszámú szabadalom • Hengerfejtömítés többhengeres robbanómotorok számára

2 137.312 Azoknál a motoroknál, melyek nem cserélhető hengerbetétekkel készülnek, a fémkarika számára fészekszerű bemélyedést kell készíteni. A víztér tömör elzárását elvileg annyi, közle­kedő nyílással ellátott műparafalemez végzi, ahány víznyílás van a motorház és a hengerfej között. Lehetséges azonban két vagy több vízinyílás ré­szére közös lemezt is használni. E lemezek a mo­torház sima lapján a hengerfej szorítólapjának nyomása alatt összelapulnak és tömör zárást ered­ményeznek. Összeszerelés előtt a lemezek alsó lapjait a motorházhoz való hozzáragadás céljából grafitos lenolajkencével kenjük be. Felső lapju­kat bezsírozzuk, nehogy hengerfej levételkor en­nek szorítólapjához tapadva felszakadjanak. Az olaj tér tömör elzárását keret alakú mű­parafalemez végzi, mely a motorház és a henger­fej között közlekedő összes olajnyílásokat körül­fogja. E lemezkeret vastagsága és összelapulása azonos a víztereket tömítő lemezekével. Össze­szerelés előtt ennek alsó lapját is grafitos lenolaj­kencével kenjük be. Felső lapját pedig beolajoz­zuk. Amennyiben szerkezeti okok indokolják az olaj­os víznyílások lemezeit részben vagy egészben egyesíteni lehet. A fémkarikák, valamint a víz- és olajnyílásokat záró műparafalemezek kis felületekkel bírnak, s így a motorház és hengerfej szorítólap felületé­nek felénél kisebb részét borítják. Az új hengerfejtömítés fémkarikáinak és víz-, illetve olajtér elzáró műparafalemezeinek példa­képpeni elrendezését cserélhető hengerbetétes, 50 lóerős, 4 hengerű Diesel-motornál a 3. ábra mutatja. A fémkarikák (1) a hengerbetétek peremeinek a motorház felső szintjénél mélyebben levő, s így fészekszerű mélyedést alkotó lapjaira vannak el­helyezve. A vízteret elzáró műparafalemezek (2) a motorház felső lapján a vízlyukakat veszik kö­rül, az olajteret elzáró keret alakú műparafa­lemez (3) pedig ugyancsak a motorház felső lap­ján az olajnyílásokat fogja körül. Szabadalmi igénypontok: 1. Hengerfejtömítés többhengeres robbanómoto­rok számára azáltal jellemezve, hogy e tömítésnél a robbanóteret annyi, különálló és üzemi álla­potban a fészekszerű bemélyedés falához idomuló fémkarika zárja el, ahány munkahengere van a motornak, a víz- és olajteret pedig annyi, vagy kevesebb számú, közlekedő nyílással ellátott mű­parafalemez tömíti, mint amennyi víz- és olaj­nyílás van a hengerfej és a motorház között. 2. Az 1. igénypont alatt védett hengerfejtömí­tés, melyre jellemző, hogy a motorház és henger­fej szorítólap felületének felénél kisebb részét borítja. 1 rajz A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 623025. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21—23.

Next

/
Thumbnails
Contents