135795. lajstromszámú szabadalom • Eljárás savócukorhozag előállítására kenyérre kenhető élvezeti cikkek, valamint sütődei és konyhatechnikai termékek készitéséhez

Megjelent 1950. évi január hó 16-án. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 135795. SZAM. 53 k OSZTÁLY. — E-8604. ALAPSZÁM. (íV/e., X/j.) Eljárás savóeukorhozag előállítására kenyérre kenhető élvezeti cikkek, valamint sütődéi és konyhatechnikai termékek készítéséhez. Röhler Erich fcereskedő, Gera (Németország). A bejelentés napja: 1943. április hó 10. Németországi elsőbbsége: 1942. május hó 15. A találmány eljárás cukorból és tejsavó­ból készült hozag előállítására, amely ke­nyérre felkenhető élvezeti cikkek vagy sütő­déi- és konyhai termékek készítésére al-5 kalmas. Cukoroldatok invertálása savakkal való kezelés útján a műmézgyártásból ismere­tes.. Ugyanezt az invertálást érik ei, — bár tökéletlenül és túlnyomórészt mellékered-10 menyként a gyümölcsíz gyártásnál tejsav hozzáadásával is, továbbá ismeretesek olyan eljárások, amelyek szerint tejet és cukrot sav hozzáadása mellett bepárolnak és gyü­mölcslével együtt tejből való tápszer elő-15 állítására alkalmaznak. Ezzel szemben a találmány szerint a sajt gyártásánál a feldolgozott tej maradékter­méke gyanánt visszamaradó édes savó sav­alkotórészét használjuk fel bizonyos cukor-20 mennyiség invertálására, hozagos savadago­lás nélkül és meghatározott műszaki fel­tételek mellett. Ugyanúgy, mint ahogy a tej hozag nem idézi elő minden további nél­kül a cukor invertálódását, sőt ezt akadá-25 lyozza, megállapítottam, hogy a savónak cukorral való kéverésénél is a hozzáadott cukornak csupán igen csekély része inver­tálódik egyáltalában és hogy ez az inver­tálás még a savó és cukor keveréke felme-30 legítésével is csupán csekély mértékben fo­kozható. Azt találtam, hogy 25—30 rész savóból és 1—3 rész cukorból álló keverékben, ame­lyet vákuum eígőzölögtetőben legfeljebb 70 C°-os hőmérsékleten 7:1 arányban besűrí- 35 tettünk, a cukornak messzemenő invertá­lódása következik be, anélkül, hogy savat ; kellene hozzáadni. Ez eredmény elérésének előfeltétele mindenesetre az, hogy a be­sűrítés levegő kizárása mellett, például ke- 40 ringtető bepárlóban, lehetőleg rövid bepár­lási idő alatt történjék. A cukornak a talál­mány szerinti eljárással elért messzemenő invertálására vonatkozólag valószínű ma­gyarázatot találunk abban a jelenségben, íö hogy a "evegő kizárása meí eti te^ároláskö-i vetkeztében, melynél a savó és cukor keve­réke állandóan a bepárolóban kering, az elegy olyan erélyes és benső átkeveredése megy végbe, hogy a savó csekély tejsav- 50 tartalma teljesen a cukor invertálására fejti ki hatását. További savadalék, amlely a savó táplálkozási szempontból fontos alkotóré­szeit megtámadhatná vagy nem kívánatos mértékben megváltoztathatná, a találmány 55 szerinti eljárással tehát nélkülözhetővé válik. A találmány szerinti eljárással elérjük azt, hogy a cukor idegen savak hozzáadása nélkül messzemenően invertálódik, ezáltal felhasad és könnyebben emészthetővé válik, 60 míg másrészt a savóban levő tejsav vala­mint az egyéb jelenlévő fehérjeanyagok és tejsavas mészsók azt táplálóértékében lé­nyegesen feldúsítják. A savóban tartalma­zott tápszereknek ez az értékesítése újabb 65 nyersanyagforrás feltárását jelenti, amelyet az emberi táplálkozásra eddig még nem vagy csupán egészen ki nem elégítő mér-

Next

/
Thumbnails
Contents