135744. lajstromszámú szabadalom • Folyadékhűtőberendezés égési erőgépekhez, különösen repülőgépmotorokhoz

I Még jelent 1950. évi január hő 16-än. j ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 135744. SZÁM. 62 c 12—15 OSZTÁLY. — 1-4653. ALAPSZÁM. (V/d/3, V/h.) Folyadékhűtó'berendezés égési erőgépekhez, különösen repülőgépmotorokhoz. Junkers Flugzeug- und Motorenwerke Aktien­gesellschaft, Dessau. A bejelentés napja: 1943. évi július hó 2. Németországi elsőbbsége: 1942. évi július hó 9, A találmány oly égési erőgépek, különö­sen repülőgépmotorok folyadékhűtéséhez való berendezés, amelyeknél tartósan vagy legalábbis beállítható nyomás fölött az at-5 müszférával közlekedő, a főhűtőáramkörből — motoráramkörből — leágaztatott mellék­áramkörben hűtőközeget tartalmazó kész­lettartály van elrendezve, a hűtőközeg hő­mérséklete pedig az égési (erőgép meghatá-10 rozott üzemi állapotaiban nagyobb a hűtő­közegnek a mindenkori atmoszférikus nyo­máshoz — külső légnyomáshoz — tartozó forrási hőmérsékleténél. Ily hűtőáramkörökben általában a fo-15 lyadék nyomását a főáramkörben mind'enütt oly nagy értéken kell tartani, hogy a folya­dék gőzösödését megakadályozzák, minthogy máskülönben az áramkörben az áramlás megszakadhatna és így egyes helyeken túl­k0 ságos helyi felhevülés következhetnék be, ami a gép üzemében súlyos zavarokat, sőt a gép selejtessé válását okozhatná. Oly áramkörökben, amelyeknek a hűtőfolyadék gőzösödése útján átmenetileg meleget kell 25 leadiniok, a gőzképződésnek csak az erre a célra alkalmazott gőzelválasztóban szabad végbemennie, ahonnan az elválasztott gőzt elvezetik. Mindezideig feltették, hogy a főhűtő-80 áramkörben — motorhűtőáramkörben — szándékoatlan gőzképződést mindenütt meg­akadályozó nyomás fenntartása csak a hű­tőközeget a főáramkörben keringtető szál­lító szivattyúval érhető el. Kitűnt azonban, hogy ez csak különlegesen kedvező viszo- 35 nyok, nevezetesen különleges üzemi álla­potokban következik be, mégpedig különö­sen akkor, ha az égési erőgép állandósuló üzemi állapotban — stacioner állapotában — dolgozik. Ha a gép teljesítménye, illető- 40 leg fordulatszáma hirtelenül változik, kü­lönösen ha a gép fordulatszáma és ezzel a szállító szivattyú fordulatszáma hirtelenül esik, akkor előfordulhat, hogy a szivattyú által szállított hűtőközeg mennyisége az 45 áramkörben szükséges nyomás fenntartásá­hoz nem elegendő. A folyadék gőzösödése továbbá nem kívánatos helyeken is végbe mehet. A főáramkörben szállított hűtőkö­zeg nyomásának nagyságára lényeges be- 50 folyása van a hűtőközeget szállító szivattyú lapátkereke előtt létesülő nyomásnak, amely messzemenően függ a mellékáramkör veze­tékeinek átáramlási keresztmetszeteitől, ille­tőleg a készlettartályban uralkodó nyomás- 55 tói, vagyis a mellékáramkör felvevő-, ille­tőleg leadóképességétől. A találmány égési erőgépekhez való oly hűtőáramkör, amelynél az előbb említett hiányokat kiküszöböltük. Ezt a találmám (ÍO értelmében égési erőgépek folyadékhűtcsé­hez való előbb említett berendezésiK'l azzal érjük el, hogy vagy a mellékáramkör -ve­zetékének átáramlási keresztmetszetét, ^ agy a hűtőközeg készlettartályában uralkodó (55 nyomást szabályozó szerkezettel úgy vezé-

Next

/
Thumbnails
Contents