134877. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vitamindús készítmények előállítására, növényi anyagok, különösen a fűszerpaprika vitamintartalmának és fűszerező értékének megóvásával

Megjelent 1948. évi augusztus hó 2-án. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134877. SZÁM. 1 v/e. OSZTÁLY. — E-5880. ALAPSZÁM. Eljárás vitamindús készítmények előállítására, növényi anyagok különösen a fűszerpaprika vitamintartalmának és fűszerező értékének megóvásával. Ereky Károly gépészmérnök Budapest, Dorner Béla vegyészmérnök Budapest. A bejelentés napja : 1943. évi február hó 3. A vitaminkutatás mai állásából köztudo­mású, hogy az A elővitamin (pro vitamin, karotin) főleg azonban a C-vitamin a vegyi bomlás veszélye miatt csak bizonyos felté- 5 telek mellett tárolható. Minthogy ma már sok esetben ismeretesek azok a tényezők, amelyek a vitaminok bomlását elősegítik és siettetik, ezen ismeretekből le lehet vezetni és ki lehet kutatni azokat az eljárásokat, 10 amelyekkel a vitaminok tartósságát, a kon­zerválás és raktározás ideje alatt biztosítani lehet. A fent említett A- és C-vitaminok bomlá­sát előidézik, illetőleg gyorsítják a magas 15 hőfok és a fény, oxigén és víz jelenlétében. Ezért megy tönkre a C-vitamin, mikor a növényeket szabad légtérben és világos he­lyen vízben főzzük. A zöldségfélék szárítá­sánál a magas hőfok és a bőséges légáram- 20 lás ugyancsak siettetik a C-vitamin oxidá­­lódását és az A-vitamin bomlását. Köztudo­mású dolog, hogy vannak vitamindús növé­nyek, melyek a raktározás és konyhai elő­készítés alatt vitanminjuk nagy részét, sőt 25 gyakran egész mennyiségét elvesztik, úgy hogy mire fogyasztásra kerülnek, nincs is bennük vitamin. Így veszti el legtöbb esetben az A- és C- vitamin tartalmát a fűszerpaprika is, amely 30 növény édesnemes formában, nemcsak fű­szer, hanem vitamingyógyszer is lehet, ha olymódon szárítjuk, porítjuk és raktározzuk. hogy vitamintartalma lehetőleg veszteség­­mentes maradjon. Ezekre a vitaminvédő munkálatokra eljá- 35 rást dolgoztunk ki, amelyik úgy a fűszer­­paprika, mint minden más vitamindús nö­vényfajta feldolgozására alkalmas. Eljárásunk szerint a vitaminmegóvás már lehetőleg a növények begyűjtésénél és be- 40 hordásánál kezdetét veszi. Ezalatt az ér­tendő, hogy a vitamindús növényeket sötét helyen, száraz levegőben, lehető rövid ideig tároljuk és gondoskodunk arról is, hogy azokat ott télen fagy, nyáron pedig túlságos 45 meleg ne érhesse. A legtöbb zöldségfélét szárítás esetén fel kell aprítani, hogy a szá­rítás kellő nagy felületen, lehető egyenlete­sen és gyorsan történjék. A zöldségek elő­­aprítása, amennyiben kisebb méretű vita- 50 minveszteségeket el akarunk kerülni, oxi­­gényszegény atmoszférában történhetik. A paprikát a szárítás előtt nem kell feltétlenül felaprítani, mert az érett, egészséges csöves termés elegendő felületet nyújt a szárításra, 55 még akkor is, ha alacsonyabb hőfokon és csörgőén szárazra szárítjuk. Legtöbbször elegendő, ha előzetesen a paprika csumáját, melyen a magok ülnek, elválasztjuk a hü­velytől. A paprika magját külön kezeljük, 60 nem őröljük együtt a paprikabőrrel, mint eddig, hanem a paprika-magvakat vagy megfosztjuk a kemény cellúloze burkolattól, amely csak rontja a paprika minőségét; és

Next

/
Thumbnails
Contents