134536. lajstromszámú szabadalom • Szárazvalazat, erősítő betonbetétekkel és eljárás ennek előállítására

Megjelent 1948. évi június hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134536. SZÁM. VIII/a. OSZTÁLY. -- lt-8435. ALAPSZÁM. Szárazfalazat, erősítő betonbetétekkel és eljárás ennek előállítására. Rácz Antou építész Berlin-Wilmersdorf*. A bejelentés napja: 1942. évi július hó 2. Németországi elsőbbsége: 1941. évi augusztus hó 28. A találmány olyan szárazfalazat, mely az illesztő felületeken horonnyal és feszléccel ellátott alakkövekből és a hézagokba helye­zett lemezekből készül, mely utóbbiak ru-5 galmas, vizet nem szívó anyagból állanak. A találmány szerint az alakköveket üre­gesen készítjük, gyárilag előállított beton­oszlopok befogadására. Ezek a betonosz­lopok két vagy több rétegmagasságúak és 10 az oszlopokat a felmenő falazatba eresztjük. Ismeretessé vált már oly szárazfalazat, melynek alakkövei az ütközőfelületeken ho­ronnyal és eresztékkel vannak ellátva és J5 melynél hézagbetétként rugalmas, vizet nem szívó lemezeket alkalmaznak. Idáig azonban szárazfalazatok készítéséhez na­gyobb szilárdságú köveket használtak úgy, hogy minden további nélkül lehetett épít-20 menyeket több színt magasságban megépí­teni. Nem volt azonban lehetséges könnyű anyagokból készült alakköveket felhasz­nálni és ily módon ezek előnyéhez jutni, mint amilyen az előnyös hővezetésszám, a 25 csekély térfogatszükséglet, az időjárás- és tűzállóság. Ezzel szemben a találmánynak köszönhető, hogy ezeket az építőanyagokat, dacára a szárazépítőeljárásnak, három szintnél magasabb lakások építéséhez és 30 hasonlókhoz is használhatjuk. A találmány szerint a szárazfalazat alak­köveibe, a különlegesen kialakított üregekbe betonoszlopokat eresztünk. A betonoszlopok egymástóli távolsága tetszőleges lehet és a falazat terheléséhez igazodik. Az oszlop- 35 távolságoknak különböző felosztásával el­érhetjük, hogy az építményeket több szint magasságban, az alapzattól a legmagasabb szintig, ugyanazzal a falvastagsággal ké­szíthetjük, mimellett a betonoszlopok egy- 40 mástóli távolsága, a reájuk eső terhelésnek megfelelően, az alsó szintektől felfelé' nö­vekszik. A betonoszlopokat gyárilag, bizo­nyos hosszban készítjük. Az építés helyén ezeket felülről, egyszerűen az elkészített 45 üregekbe eresztjük. Legalább is oly hosz­szúak, mint az alapkövek két rétegének magassága és a falazatban akként rendez­tetnek el, hogy a kőrétegnek mindenkor a feléig érnek úgy, hogy a hézagok elcsúszás 50 ellen még nagyobb erők esetén is biztosítva vannak. A találmány különleges kiviteli alakjában az alakkövek üregeiben vezető lécek van­nak, melyek a betonoszlopok megfelelően 55 kialakított hornyaiba illenek. A betonosz­lopok beépítéskor ilymódon az alakkövek­ben vezettetnek és beépítés után el nem tói­ható helyzetbe kerülnek. A betonoszlopok homlokfelületei közé, célszerűen, fekvő- 60 hézaglemezeket helyezünk az oszlopról oszlopra átmenő, egyenletes myomásátvi­telnek biztosítására. A találmány- szerinti szárazfalazatot olymódon állítjuk elő, hogy az ablakköveket szakaszonként, két vagy 65 több kőrétegmagasságban, a betonoszlo-

Next

/
Thumbnails
Contents