134313. lajstromszámú szabadalom • Berendezés folyadékkörfolyamban az áramlás irány fenntartására

Mej-'jHent 1948. évi április hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI BIRÓSAG SZABADALMI LEÍRÁS 134313. SZÁM. XXI/c. OSZTÁLY. — V-4332. ALAPSZÁM. Berendezés folyadékkörfolyamban az áramlási irány fenntartására. J. M. Voith cég, St. Pölten, mint a J. M. Voith heidenheimi cég jogutóda. A bejelentés napja: 1943. évi március hó 16. Németországi elsőbbsége: 1942. évi március hó 16. A találmány berendezés az áramlás irá­nyának folyadékkörfolyamokban, például kenőolaj-körfolyamokban való fenntartá­sára, amelyekben a folyadékot a forgás-5 iránytól függő szállítási irányban dolgozó szivattyúk, például fogaskerekes szivaty­tyúk mozgatják. Az ilyen szivattyúkat azzal a géppel, amelyben a folyadékkörfolyamot fenntart­io ják, rendszerint fogaskerekek, vagy szíj közvetítésével hajtják, úgy hogyha a haj­tógép forgásértelme megváltozik, úgy meg­változik a szivattyú forgásértelme is. Az ilyen szivattyúnak az a tulajdonsága, hogy 15 a szállítás iránya a forgásértelem megvál­tozásakor megváltozik, nem jelentkezik hátrányosan oly berendezéseknél, amelyek­ben a hajtógép forgásértelmét sohasem változtatja. Ha azonban a forgásértelem 20 megváltozása időközönként üzemszerűen bekövetkezik, például körforgó szivattyúk­nál vagy körforgó gépeknél, amelyeket fel­váltva mint turbinát és mint szivattyút járatnak, akkor a szivattyú szállítási irá-25 nyának megváltozása és ezzel a folyadék­körfolyam áramlási irányának megválto­zása meg nem engedhető, de legalább is rendszerint nem kívánatos. A forgásértelemnek a folyadékkörfolyam 30 áramlási irányára való befolyását a talál­mány értelmében a szivattyú és a körfo­lyam közé iktatott átkapcsoló szervvel szüntetjük meg, amelyet a főszivattyúval azonos értelemben hajtott oly vezérlő szi­vattyú nyomóoldali nyomása vezérel, 35 amelynél a szállítás iránya a forgásérte­lemmel ugyancsak megváltozik. Az átkap­csoló szerv a szivattyú mindegyik forgás­értelme mellett a körfolyamot tápláló csat­lakoztatásokkal szemben más-más helyze- 40 tet foglal el. Ha megváltozik a körforgás értelme és ezzel a szállítás iránya, akkor a vezérlő szivattyú nyomóoldalán uralkodó nyomás az átkapcsoló szervet a másik helyzetbe tolja el, amelyben a szivattyú és Í5 a körfolyam egymással úgy vannak ösz­szekötve, hogy az áramlás iránya a kör­folyamban nem változik meg. A rajzban a találmány egyik példakénti kiviteli alakját tüntettük fel. 50 A rajzban fel nem tüntetett gép (1) ten­gelye (2) kúpkerékáttétel közvetítésével (3) tengely útján (4) fogaskerekes szivaty­tyút hajt, mely az (5), (6), és (8) folyaSék­körfolyamban a folyadékot mozgatja. A 55 feladat abban van, hogy az áramlás iránya e körfolyamban az (1) tengely forgásér­telmétől függetlenül állandóan ugyanaz maradjon. Az 1. ábrabeli kivitelnél feltüntettük, 60 hogy az (1) tengely a (10) nyíl értelmében, tehát az óramutató irányában forog. Ugyanebben az értelemben forog a (3) előtéttengely és a (4) fogaskerekes szivaty-

Next

/
Thumbnails
Contents