133629. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés zárt terek, különösen motorhengerek vizsgálatához

Megjelent 1941. évi október hó 15-ón. MA6YAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 133629. SZÁM. VII/d., (V/d/2.) OSZTÁLY. — J-4496. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés zárt térek, különösen motorhengerek vizsgálatához. Junkers Flugzeug- und Motorenwerke Aktiengesellschaft, Dessau. A bejelentés napja: 1942. évi május hó 9. Németországi elsőbbsége: 1941. évi május hó 12. A találmány eljárási és berendezés belső elégésű erőgép hengerében mozgó dugattyú felső és alsó holtpontjának, vagyis a legma­gasabb én legalacsonyabb helyzetének meg­& határozására. A holíponthelyzetek pontos meghatározá­sától függ ismeretesen a befecskendezőszi­vattyú befecskendezésének kezdete, illetőleg a szelepvezérlési időpontjai, melyeket a felső 10 holtponthoz vagy az alsó holtponthoz képeist szögfokokban fejeznek ki és állítanak be. A izelepműködtetés előnyitásí és utónyitási szöge a forgattyú tengely re vonatkoztatva legnagyobbrészt kipróbált értékek, melyek-15 nek ,a motor teljesítményére aránylag nagy befolyásuk van. E vezérlési időpontok azon­ban a szelepek keséiékor vagy pedig a tüzelőanyag-keverék, illetőleg a befecskende­zéisi időpont változásakor szintén megváltoz-20 nak és ezért azokat a gépet forgalomba hozó cég által többnyire a lendítőtárcsán megje­lölt holtponthelyzetek ezerint újból be kell állítani. E hol tpohíhelyzeteket rendszerint úgy ha-25 tarázzák meg, hogy a forgattyútengelyre 0—360° szögbeosztásisial ellátott tárcsát rög­zítenek és helytálló pontként a tokon elren­dezett jelet haöználnak. Ha a gyertya furatán vagy a befecsken-30 dező furaton át mm beosztással ellátott mérő'liécef vagy azonos célra alkalmas mérő­berendezést viszünk be és a dugattyúnak a felső holtpont előtti meghatározott helyzeté­ben, pl. 1 cm-el a felső holtpont előtt a mu­tató állását a beosztásos tárcsán leolvassuk 35 vagy megjelöljük és a fefeő holtpont mö­götti ugyanilyen helyzetben a mutató állá­sát újból meghatározzuk, akkor a két érték középértéke, illetőleg a körívtávofeág fele a feliő holtpontot határozza meg. Erre a 40 pontra a becsztásos tárcsa nuMpontját állít­juk be és a meghatározott értéket a lendítő­tárcsán megjelöljük. Az alsó holtpont ezután magától adódik vagy azonos módon állapít­ható meg. Mivel azonban a dugattyú, ille- 45 tőleg a forgattyútengely mozgásakor az el­mozdulás a henger tengelyének irányában a hoUpont közelében csupán csekély, e mé­rési út ils csekély, úgyhogy a holtpont nem határozható meg elegendő pontossággal. 50 A találmány szerinti eljárásnál e hátrá­nyokat kiküszöböljük- A találmány abban van, hogy optikai eszköz segítségével' az is­mert módon a forgattyútengelyen rögzített 360°-ra beosztott tárcsán a dugattyú felső 55 élének nem a legmagarjabb vagy legmélyebb, hanem a középső helyzetét határozzuk meg, úgyhogy e helyzettől kétoldalt a 90°-os kör­ívtávofeág a felső és az alsó holtpontot határozza meg. 60 A találmány szerinti eljárást előnyösen akként foganatosíthatjuk, hogy a hengerbe optikai eszközt v; szünk be és a dugattyú középhelyzetének elérésekor a dugattyú felső éle az etenyö'en T-alakban elrendezett 65 optikai eszköz tárgylencséjének fonalkereszt-

Next

/
Thumbnails
Contents