133157. lajstromszámú szabadalom • Szél- és vizikerék

Megjelent 1944. évi október hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 133157, szám. V/d/3. osztály. — C^-5685. alapszám. Szél- és vízikerék. Csizmadia Sándor vezérigazgató, Nagykőrös. A bejelentés napja: 1942. évi november hó 5. Ismeretes már olyan szél- és vízikérék, amelynek lényege függőleges forgástengely­hez ékelt agyhoz erősített és csúcsával' egymás felé fordított két kúpfelület alko-5 tóinak menetét követő tarlók közé szerelt, függőleges tengelyek körül elfordulható és elfordulásukban határolható lapátokból öl­ló rendszer. Ilyen berendezést ismertet a 85163, sz. magyar szabadalmi leírás. 10 Működés közben e lapátrendszernek, il­letve az azt hordó szárnyaknak csupán az egyik fele hatásos, nevezetesen az, amely az áramló közeg irányával párhuzamos és a kerék1 tengelyén át. képzelt függőleges sík 15 egyik oldalán fekszik, míg a másik rész hatástalan és a közeggel szemben mutatott • ellenállása csekély. A lapátrendszer ugyanis a kerék hatásosan működő részén az áram­ló közeg számára nagy támadási felületet 20 nyújt, míg az ellenkező részén a lapátok a szél vagy víz áramlásának irányával pár­huzamosan helyezkednek el és így a sza­bad átáramlást biztosítják, Az áramló víz, de különösen a szél.ener« 25 giáját hasznosító efféle erőmű működésé­nek biztonságát az áramlás irányváltozásai, különösen a széllökések, amelyeknek nem­_ csak vízszintes irányú, de függőleges kom­ponensei vaníliák, veszélyeztetik. A széltö-30 kések okozta •veszélyeztetettség' különösen viharos idő esetén nagy, úgyhogy-az isme-, rétes-szélmalmokat ez okból le is kell ál­lítani, noha a hasznosítható energiák éppen • ilyenkor - a legnagyobbak. 35 A találmány az ismertetett alapelv sze­rint működő erőmű oly tökél élesítése,, • amely az említett zavaró körülmények ki­küszöbölését és a hatásfok javítását te­szi lehetővé. Ezt úgy érjük el, ha a szél-*, illetve a vízi kereket oly szervekkel látjuk 40 el, amelyek egyrészt elzárják az áramló kö­zeg káros komponenséinek a kerékhez ve­zető útját, másrészt gondoskodnak arról, 'hogy a működésben lévő- rendszer •—• szé!-> kerék esetében — a mindenkori áramlási 45 irányra önműködően beálljon, végül ame­lyek az áramló közeg megfelelő terelésével a hatásfok -javulását eredményez'k. E szervek, -melyeket- az alábbiakban a szélkerékkel kapcsolatban ismertetünk, a 50 következők;- -A kerék szárnyait alul és felül fedőlapok határolják, amelyek a lapátok közé alulról és 'felülről betörő esetleges levegőlökések káros hatását kiküszöbölik. Ez alsó és felső 55 fedőlapok mellett a keréknek .oldal-fedő lapjia.is van, amely _a kerék, külső kerü-1 '­letének mentén félkörív hosszúságban az alsó és felső fedőlappal van összeszerelve és egyúttal azok. kölcsönös helyzetét rög1 -. 60 zíti. A szárnyas kerék e. külső burka a, ten-; gely. körül elforgatható és. a. tetőszerűen kiképzett felső fedőlapra szerelt merev, vi­torlalap segítségével mindig a széliránytól •meghatározott irányba áll be. Ennek a 65 szélkerék hatásos., működésének •'javítása szempontjából, van jelentősége, A kereket körülvevő, találmány szerinti burok szerepe részletesebben az 1. és 2. ábrán ismerhető fel, 70

Next

/
Thumbnails
Contents