133035. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fiziológiailag nagymértékben hatékony termékek előállítására

Megjel-nl 1944. évl^gipfitus hó 17ién. MAGTÁR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 133035. szám. IV/h/2, osztály. — F—95S6 alapszám. Eljárás fiziológiailag niagyanéríékben hatékony termék előállítására. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft. FrajaMwrt a/M. A bejelentés napja: 194JL. évi november hé 21. Ismeretes, hogy az' ergoszterin besugárzási termékeit nátriumnial ép etil- illetve pro­pilalkohöllal hidrogénezik. Ekkor oly ter­mékekhez jutunk, melyek főleg fiziológiai-5 lag hatástalan D2-dihidrovitaminból állnak es az állatkisérleteknél viszonylag nem mérgeseknek bizonyultak. A D-vitamint is azonos feltételek mellett redukálták és a redukálási elegyből dihidrovitamint kris-10 tályos alakban különítettek el. Utóbbi fi­íio'ógiai hatása tekintetében a besugárzott ergoszterin 'fentemlített hidrogénezési ter /nékétől nem különbözik. Ugy Jaláltuk, hogy a D2 -vitamin illetve 15 a besugárzott ergoszterin fiziológiailag nagy­mértékben hatásos hidrogénezési termékét kapjuk, ha a nátriumfémmel való reduká­láshoz e.til- vagy propilalkohol helyett ma­gasabb alkoholokat használunk- Különösen 20 előnyösnek pl. az n-butilalkohol bizonyult Magasabb alkohol jelenlétében való hidro­génezésnél valószínűleg az 1,2 helyzetbe hidrogén addicionálódik, amikoris dplhidro­tachiszterin keletkezik. 25 A hidrogénezési elegyből szokásos mó­don leválasztott redukálási termék majd­nem'színtelen és asprektüm ibolyántúli 'ré­jszébeni a X = 242, 252, és 262 mfi hullám­hosszaknál jellegzetes abszorpciós maximu­ma van. A hidrogénezési termék fajlagos 30 forgatóképessége etilalkoholban mérve mintegy /a/D = + 22°. AntimonLrikloriddal mélyvörös 'színeződést ad, mely a nátrium, mai és alacsony alkoholokkal való redu­kálással kapott dihidrovitaminszínétől eltér. 35 A hidrogénezési termék fiziológiai hatása különösen a parathyreoektomált egyének szérummésztükrének növekedésében nyilvá­nul, mime'Iett a kiindulási anyag sajátos D-vitamin hatása veszendőbe ment, A ta- 40 lálmány értelmében előállított termék az összes eme tulajdonságai, mint az abszorp­ciós maximuma, fajlagos forgatóképessége, antimontrikloriddal való vörös színeződé­$>e, fiziológiai hatása és toxicitása tekinte- 45 tében a gyógyászatilag alkahnazotL dihid­rotachiszterinnel egyezik. A találmány sz;e­rinti/ eljárással ezt a nagymértékben hatá­sos terméket jól hozzáférhető kiindulási anyagokból L új úton állíthatjuk elő. 50 A D^-vitaminnak .nátriummal ó$ álkor hollal való redukálásánál, valamint a ta­lálmány szerint nátriummal magasabb al­kohol jelenlétében való redukálásnál véjg­bemenő folyamatot az alábbi képletekkel 55 vázolhatjuk;'

Next

/
Thumbnails
Contents