132772. lajstromszámú szabadalom • Óramű időzitett mechanikus bombagyújtókhoz

Megjelent 1944. évi május hó i6-án. MAGYAR KIRÁLYI GgBfií SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 132772. szám. XIX/C. osztály. — J—4530. alapszám. óramű időzített mechanikus bombagyajtókhoz. Junghans Helmut vezérigazgató és Gebrüder Junghans Aktiengesellschaft, Schramberg. A bejelentés napja: 1942 .évi augusztus hó 24. - Németországi elsőbbsége: 1938. évi november hó 11. A találmány mechanikus időzített bom­bagyújtókhoz való óramű. A találmány cél­ja oly óramű szerkesztése, meiy lökésekkel szemben érzéketlen. A feladat megoldása 5 végett az ismert óraműszerkezetek hátrá­. nyainak egész sorát kell kiküszöbölni- Ki­sérletekből kitűnt, hogy a hajtómű és a szabályozó részeinek ágyazása, továbbá a hajtómű rugójának megerősítése nehézsé-10 get okoz. A találmány tehát elsősorban a billegő ágyazásának, a hajtó fogasművek ágyazásának és a rúgó megerősítésének tö­kéletesítésére vonatkozik. Az óraiparban ismeretes olyan megoldás, melynél a bil­ls legőt rugalmasan csapágyazzák. Ezzel az intézkedéssel azonban kemény lökések ká­ros behatásai bombagyújtóknál nem gá­tolhatok meg. Tüzérségi lövedékekben is használnak óraműves gyújtókat, ezeknek 20 az óraműveknek a járási ideje azonban igen rövid, másrészt pedig a szabályozómű a bombagyújtókban használt óraművek • szabályozóművétől alapvetően eltérő. Ne­vezetesen nem alkalmas arra, hogy azzal 25 esetleg több óra hosszat járó óramű járá­sát szabályozzák. A gyakorlatban megl Iepő módon kitűnt, hogy dacára a billegő ru­galmas ágyazásának, melyben a billegő tengelyének oldalirányú eltolódásait a ten-30 gelyre ható ütközőkkel gátolják meg és a csapágyakban ágyazott kis méretű csapo­kat az ágyazással terhelés alól mentesítik, ezek a csapok rendszerint elnyíródnak. A találmány értelmében ezt a hátrányt azzal 35 küszöböljük ki, hogy a rugalmas ágyazó részt támasztjuk meg az ütközővel, melyi ugyanakkora eltolódást enged meg, mint amilyen mértékben a billegő tengelye el­tolódhat. Kísérletekből kitűnt, hogy a rugó külső 40 végének az óratechnikában szokásos hö" roggal va'ó rögzítése repülőgépekről ledo­bandó bombák óraművében nem használ­ható. A horog kialakítása végett a rugó, végét ki kell igazítani- Ez az intézkedés,, 45 valamint a nyílás kicsákozása a niigo végének szilárdságát lényegesen csökken­tik, úgy hogy az ily módon-rögzített rugók! sokszor törtek. Ez>t a hátrányt azzal küsző* böljük ki, ha az óraiparban használatos^ 50 önmagában ismert rugórögzítést a rugó­ház fenekébe és fedelébe torkoló a rugó vé­gén elrendezett haránttag alkalmazásával foganatosítjuk. Végül kitűnt, hogy az óramű járásában 55 zavarok jelentkezhetnek, ha a bomba fel­csapódásakor vagy általában a Dombát érő lökések alkalmával a fogaskérékhajtó­mű vállain sok esetben jelenlévő bordák! a rendszerint sárgarézből készült lágy pia- 60 tinákba hatolnak és így az óramű 'járását zavarják. E hátrány kiküszöbölése végett a találmány értelmében a íögaskerekesi hajtóművet a platinákba illesztett acél­csapágyakban ágyazzuk. 65 A találmány egyik péidakénti kiviteli alakját a rajzban nagyított léptékben tün­tettük fel. Az 1. ábra a billegő ágyazásának met­szete. " 70

Next

/
Thumbnails
Contents