132709. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a vészes vérszegénység elleni és a vér megalvadását gátló tényezőknek májból való elválasztására és elszigetelésére

Megjeleni 19*4. éri május hu. >nátt. bA MAGYAR KIRÁLYI wm SZABABALMI MSOSAG SZABADALMI LEÍRÁS 132709. szám IV/hyl. (IV/h/2.) oszlály. Sch—6203- alapszám. Eljárás .» vészes vérszegénység efJeni és a vér megalvadását gátló tényezőknek májból VÍÍÍ'Ó elválasztására és elszigetelésére, Schering A. G. cég, Berlin. A bejelenlés napja: 1942. évi június hó 19. — Németországi e'söbbsége: Í941. évi augusztus hó 8 Ismeretes, hogy a májban egymás mel­lett egy a vészes vérszegénység elleni és egy a vér megalvadását gátló tényező talál­ható (pl. Berichte der Deutschen Chemi-5 sehen Gesellschaft, 69, 359. oldal, 1936) és ismeretesek olyan eljárások is, melyekkel e tényezők mindegyike különböző kiindulási anyagokból külön-külön kinyerhető (pl. Journ. biol, Chem., 102., 425 és köv. olda-10 lak, 1933, Cohn, Minőt és mások, továbbá Journ. bioi. Chem. 74, XIX. oldal, 1927; ugyanitt 77, 325—58. oldalak, 1928; ugyan­itt 87, XLIX. oldal. 1930; Am. J. Phys. 90, 316—17. oldalak 1929). 15 Azt találtuk már most, hogy mindkét té­nyezőt egy és ugyanabból a kiindulási anyagból könnyen és jó hozadékkal szige­telhetjük el, ha a savanyú máj pépet vízzel frakcionáltan kivonatoljuk, amikor is a vé-20 szes vérszegénység elleni tényező átmegy a vízbe és ebből szokásos módon kiválaszt­ható, míg a vér megalvadását gátló ténye­ző vízben oldható volta ellenére a maradék­ban visszamarad és ebből gyengén lúgos 25 reakciónál (kb. pH - 9-ig) történő kivo­natolással kinyerhető. A találmány sze­rinti elválasztási elv tehát abban van, hogy a kiindulási anyagból gyengén sa­vanyú reakciónál először a vészes vérsze-30 génység elleni tényezőt és a maradékból azután gyengén savanyú reakciónál a vér megalvadását gátló tényezőt vízzel kivo­natoljuk. A további feldolgozás magá­ban véve ismert módon, illetőleg az alanti példa szerint történik: 35 Példa: Zsírtalanított szárított májat kb, 70°­ra melegített vízzel 2—3 óra hosszat káva-' runk, a kivonatot kolirozó zacskóval szűr­jük és kisajtoljuk. 40 A szűredéket a vészes vérszegénység elleni tényező előállítására magában véve ismert módon dolgozzuk fel. úgy, ahogyan azt például Cohn, Minőt és mások fentem­lített munkái (Journ. of biol. chem. 77, 45 325—28. oldalak, 1928; Amer. J. Physiol. 90. 316—17. oldalak, 1929; Journ: of biol. chem. 87, XLIX—LII. old., 1930, valamint Ber. über d. ges. Physiologie und experim. Pharmak. 49, 284—85. old., 1929; 53. 828. old., 1930. és 57., 504. old., 1931) ismer­tetik, mimellett messzemenő tisztítás után foszforwolframsavval és higanyszulfáttal savanyú vizes oldatból kicsapható termé­ket nyerünk, mely többszöri átkristályosí­tás és alkohol-éter-oldatokban való feloldás után 10.8 o/0 nitrogént tartalmaz és a vé­szes vérszegénység elleni hatékony ténye­zőt adja. A termék a Cohn, Minőt és má­sok által ismertetett tulajdonságokkal ren­delkezik, például vízben, alkoholban, gli­cerinben, ecetsavban és formaiinban oldó­dik; oldata nem mutatja a Bioret-reakciót. A maradékként mutatkozó friss sajtolt májlepény (nedvességtartalma 50-60 o/0 ) 6 -60 kg-jához kavaróüstben 2,1 kg konyha-50 £5 60

Next

/
Thumbnails
Contents