132709. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a vészes vérszegénység elleni és a vér megalvadását gátló tényezőknek májból való elválasztására és elszigetelésére

2 132 709. sót és 140 1 vizet adunk és a keveréket kb. 12 óra hosszat szobahőmérsékleten kavar­juk. Ezután a finoman elosztott szervpép­be lassan 17—18 liter 33%-os nátronlúgot 5 keverünk, míg a pH érték állandóan 8,5— 8,7 marad. Ezt a pH értéket az ötórás lúgos kivonatolás közben fenntartjuk. A pépet ezután előbb cm3-ként 18 lyukú fém­szitán, a lefolyó folyadékot pedig emuként 10 36 lyukú fémszitán engedjük át. Az így kapott kivonatot ezután kolirozás vagy még inkább centrifugálás útján újra de­rítjük, miután a rothadás meggátlására előzőleg némi toluolt adtunk hozzá. Ezt kö-15 vetően a tiszta lúgos kivonatot tömény só­savval semlegesítjük és vákuumban 40— 450 belső hőmérsékleten 10—15 liter térfo­gatra besűrítjük, nátronlúggal kifejezet­ten lúgossá tesszük (lakmusz), centrifu-2o gáljuk és a folyadékot ugyanolyan térfo­gatú acetonnal kavarás közben kicsapjuk. 24 órás állás után a fenékre lerakódott anyagról leszivorny ázunk, a csapadékot Bückner-féle tölcséren leszívatjuk, aceton-25 nal mossuk és a maradékot golyós malom­ban 3 I metanollal 8 napon át napi 5 órán át feldolgozzuk, mimellett a metanolt nem újítjuk meg. A maradékot a kivonatolás után metanollal leszivatjuk, metanollal 30 mossuk és a levegőn megszárítjuk. Ezt a száraz port először 2 liter gyengén ammo­nias 1 %-os konyhasóoldatban golyósma-3« lomban 2 óra hosszat kivonatoljuk, centri­fugáljuk és a maradékot mégegyszer ugyanígy 1 liter 1 o/0 -os konyhasóoldattal kezeljük. Az egyesített vizes kivonatokat ugyanolyan térfogatú acetonnal kicsapjuk, a maradékot 12 óra után leszivatjuk, ace­tonnal mossuk és a levegőn megszárítjuk. A port golyósmalomban 2 liter vízzel 30 40 percig kivonatoljuk, centrifugáljuk és a maradékot mégegyszer ugyanígy 1 liter vízzel kivonatoljuk. Az egyesített vizes ki­vonatokat légáramban megszárítjuk. A ho­zadék 140 g vér megalvadását megakadá- 45 lyozó nyers tényező. A készítmény 52 mg­j cl clZ alvadási kísérlet szerint megfelel 1 mg krist. heparinnak. 60 kg sajtolt máj­lepényből tehát 3 g krist. heparinnak megfelelő mennyiségű nyersterméket ka­punk, melyet magában véve szokásos mó­don tovább tisztíthatunk. 50 Szabadalmi igénypont: Eljárás a vészes vérszegénység elleni és a vér megalvadását gátló tényezőknek 55 májból való elválasztására és elszigete­lésére azzal jellemezve, hogy először a vészes vérszegénység elleni tényezőt vízzel gyengén savanyú reakciónál kivo­natoljuk és a kivonatolás maradékából 60 gyengén lúgos reakciónál történő vizea kivonatolással a vér megalvadását gátló tényezőt kitermeljük. Felelős kiadó: űr. ladomérl LADOMlSRY ISTVÁN m. kir. szabadalmi bíró. „JÖVŐ" Nyomüaszövetkezet, Budapest, IX., Erkel-u. 17. Fel. vez.: Demjén Ferenc.

Next

/
Thumbnails
Contents