131725. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a szójababnak készentartható népélelmezési cikké való feldolgozására

Megjelent 1943. évi június hó 16-án. MAG TAR KIRÁLYI (^SK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 131725. szám. IV/e. osztály. — S—18834. alapszám. Eljárás szójababnak készentartható napeleimczési cikké való feldolgozására. Szűcs Lajos gyógyszerész, Budapest. A bejelentés napja: 1941. évi december hó 10-én. Tudvalevő és közismert tény, hogy a szójabab tápértéke jóval felülmúlja a hú,s tápértékét és hogy mégsem tud tért hódí­tani az általánosan használt, de kevesebb 5 tápértékű és sokkal drágább tápszereink­kel szemben, azt csak annak a hiányos­ságának lehet tulajdonítani, hogy nincs el­készítve az azonnali, vagy bármikori hasz­nálatra. 10 A találmány szerint a szójababot, mint húspótlót, kolbászkák, hurkácskák (virsli) és pástétom formájában és mint tészta­félét kétszersültnek, lepénykéknek (keksz) elkészítve lehet, mint állandóan kész, álta-15 bános népélelmezési cikknek felhasználni. A találmány szerint a szójababot szóda, vagy kétszer szénsavas natrium vagy vala­mely más só híg oldatában (0.5—1%-ig) pár óra hosszat áztatjuk és aztán az ''oldat'" 20 ban párolva feltárjuk éjs a feltárt szóját szi­taszöveten áttörjük. Az áttört pépet kevés zsiradékkal vagy zsiradékban fonnyasztott reszelt vöröshagymával jól összekeverjük é|s a szokásos fűszerekkel, só, bors, salét-25 romsó, paprika stb. tetszés szerint ízesít­jük. Változatosság kedvéért sűrített para­dicsomot, gomba- vagy húskivonatot is ad­hatunk hozzá. Az így összekevert anyagot a szokásos módon hurkatöltővel bél, vagy 30 cellofánhártyákba töltjük és aztán füstöl­jük, vagypedig légmeentesen zárható edé­nyekbe töltjük és aztán kigőzöljük (ste­rilizáljuk). A kétszersült, lepénykék (keksz) készíté-35 sénél a szójapépet előzsör kiszárítjuk és aztán finom lisztté őröljük. A szójaliszthez tetszés szerinti mennyiségű cukrot kevc'r rünk. A zsiradékot elhagyhatjuk, mert a szójának kb. 20% zsírtartalma teljesen ele'­gendő. Szükséges azonban, hogy vala- 40 milyen alkalikus sót, pl. kétszer szénsav vas nátriumot kellő mennyiségben, kb. 1—2%-nyit keverjünk a szójaliszthez, hogy a fehérjét feloldva, nyújtható és alakít­ható tésztát kapjunk. Tejjel, vagy vízzel, 45 esetleg tojással összegyúrjuk, vanilin, cit­ronit, mogyoró, dió stb-vel ízesítjük és a szo­kásos módon sütjük. Az így készített le­pénykék kitűnő ízűek és tartósak. Szabadami igénypontok: 50 1. Eljárás a szójababnak készentarthatój népélelmicikké való feldolgozására, az­zal jellemezve, hogy a szójababot vala­milyen só, pl. szóda vagy kétszer szén­savas natrium híg oldatában pár óra 55 hosszáig áztatjuk és aztán az oldatban párolással feltárjuk és az így feltárt szó­ját szitaszöveten áttörjük. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás változata, jellemezve azzal, hogy a szójapépöt kevés 60 zsiradék, vagy zsiradékban fonnyasztott reszelt vöröshagymával, továbbá kellő mennyiségű só, bors, salétromsó, paprika stb. fűszerekkel, esetleg sűrített paradi­csommal, hús, vagy gomba stb. ízesítők- 65 kel, kolbászkáknak, Ivurkácskáknak (virsli) bél- vagy cellofánburokba hurka­töltővel betöltjük és aztán füstölj ü(k, vagy pedig jól zárható edényekbe töltjük és kigőzöljük (sterilizáljuk)- 70

Next

/
Thumbnails
Contents