131174. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kenyér és egyéb sütemények készítésére

Megjelent 1943. évi február hó 15-én. MASYA* KIRÁLTI SZABADALMI BIBOSAQ SZABADALMI LEIRAS ISIJ74 szám IV/e. (X/j.) osztály. — H—10977. alapszám. 10 15 Eljárás kenyér és egyéb sütemények készítésére. Horlebeck Albert kereskedő és Dr. Wiesmann Clemens főorvos, mindketten Wuppertal-Bannen. (Németország). A bejelentés napja: 1940. évi november hó 13. Ajánlották már a kenyér tartósságának oly módon való növelését, hogy a sütést tökéletes iégelzárás mellett oly bádogfor­mákban végzik, melyben a tésztával nem érintkező, nedvességfelszívó betét, pl. szá­raz cellulózagyapolbelct van elrendezve. Ennek az a feladata, hogy a sütésnél kép­ződő vízgőzt és egyéb illő alkatrészeket magába felszívja, úgyhogy azok a sütési folyamai befejezése után a betéttel együtt könnyen eltávolíthatók. A sütendő tésztá­ból kiűzött nedvesség ily módon nem tud abba újból visszatérni. így sokkal kisebb hőfelhasználással kéregnélküli, tartós és igen jól emészthető sütemény készíthető, mint a nyilt tűzön való sütésnél. A tar­tósságnak azonban az szab határt, hogy a kenyeret a sütés befejezése után a sütőformából ki kell venni, am tállal a 20 kenyér nedvességveszleségét újból kiegyen­lítheti, úgyhogy penészgombák képződése válik lehetővé. Ismeretes már kenyérnek bádogtartá-< lyokban való sütése, melyekben a kenyér a légelzárás fenntartása mellett annak fogyasztásáig benne tartható. Ennél az el­járásnál a tésztát a bádogtartályba tesszük és annak leí'orraszlása után sütjük. Mi­után a sütésnél a tészta fölött összegyü­lemlő vízgőzök a sütés befejezése utáni lassú kihűléskor a tésztában ismét le­csapódnak, nem kerülhető el az, bogy a sütemény a tartály belső falaira oda ne ragadjon s ezáltal annak ízét is befolyá-35 solja. Ezt a hátrányt az a másik ismert 25 30 eljárás küszöböli ki, mely szerint a tésztái először csak részben, lezárt tartályban sütjük. Ezután légmentesen lezárjuk s új­bóli hevítés é.s lassú lehűlés után raktároz­zuk a fogyasztásig. Ez az eijárás azonban 40 nagyon sok időt vesz igénybe s igen költ­séges. Mindkét említett sütési eljárásnak, végül az a közös hátránya, hogy a ke­nyér csak a tartályokban marad meg tar­tósan. A tartályokat a kenyérrel együtt 45 meg keli vásárolni. Oly időkben pedig, mikor nyersanyag csak szűkösen áll ren­delkezésre, fehérbádognak ily célra való nagy mennyiségű felhasználása nem áll a közgazdaság érdekében. Ismeretessé vált az is, hogy kész sü­teményeket cellulózafóiiába burkolva új­ból felhevítenek s ezállal sterilizálnak. Ez úton azonban nem biztosítható a sü­temények liosszabl) időre való tarlóssá tétele, mivel az utólagos hevítéskor a hő­visszatartó kérgen át a meleg nem tud a sütemény belsejéig hatolni. A süteméiry­nek csak a külső rétegére korlátozott hevítés természelcsen csak a felületen ér- 60 het el sterilizáló hálást, ami már néhány nap alatt megszűnik. Ajánlói Iák már ezenkívül kenyérnek és egyéb süteményeknek védőburkolattal oly módon valp elláiását is, hogy a tesz- 65 taanyagol a dagasztógépből való kilépése­kor darabokra oszlanak s minden egyes tésztadarabol minden oldalról jól zárható, olajos ellenálló növényi rostpapír-burko­latba burkolnak. Ez a módszer azonban 70 50 55

Next

/
Thumbnails
Contents