131016. lajstromszámú szabadalom • Vizi jármű, illetve sporteszköz

Megjeleni 1943. évi íefortiár hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 131016. szám. XV/c. osztály. — S—17976. alapszám. Vízi jármű, illetve sporteszköz. Szabó István férfiszabó, Budapest. A bejelentés napja: 1939. évi augusztus hó 29. A találmány szerinti vízi jármű, illetve sporteszköz felf ú vassal szabályozható, üre­ges testekből áll, melyeket kerékpárra sze­relve vízijárműnek vagy lábakra erősíüvfe 5 vízi sporteszköznek1 használhatunk. A találmány szerinti vízijárművet illetve sporteszközt a csatolt rajz mutatja, még­pedig az 1. ábra három üreges tes Ire erősített vízi 10 kerékpár távlali nézetét, a 2. ábra ugyanezt kerekek nélkül szemléi­teli. A 3. ábra a változtatható hosszúságú tar­tót (nézetben, a 15 4. ábra ugyanezt metszetben mutatja. Az 5. ábra az egyensúlyozó lapokát az üreges testekre szerelve oldalnézetben, a 6. ábra pedig ugyanezeket felülnézetben ábrázolja. A 2o 7. ábra az üreges test egy kivileli alak­jának hosszmetszete, a 8. ábra ugyanennek felülnézete. A 9. ábra egy részletet mutat. A 10. ábra másik kiviteli alak oldalnézete, 25 használati helyzetben, a 11. ábra ugyanez használaton kívüli, ösz­szecsukott állapotban. A 12. ábra a továbbító rúd metszete, a 13. ábra a találmány szerinti vízi sport-30 eszköz — sítalp •— felülnézete, a 14. ábra a 13. ábra szerinti vízi sportesz*­köz oldalnézete, a 15. ábra ugyanannak függőleges hossz­középmetszete, a 35 16. ábra pedig távlali rajza. A 17. ábra a továbbító rúd hosszmetszete és a 18. ábra a továbbító rúd alulnézete. A 19. ábra lábbal kormányozható üreges test távlati nézete. A 40 20. ábra az üreges testek és a reájuk sze­reit ülés távlati képe. Az —1— kerékpár (1—2. ábra) hátsó része két —2—, mellső részié pedig egy —21 — üreges testre van erősítve. Ez ulób- 45 binak a kerékpár mellső kerekének befo­gadására való —3— kivágása (1. ábra) van. A —4— nyílás a tömlőnek az üreges testbe való helyezésére szolgál. Az —1— kerékpár úgy van a —2, 2'— üreges tes- 50 lekre szerelve, hogy hátsó tengelye, két végén, az —5— pántokkal, a —2— - üre­ges testekhez erősített, szögalakú —6— tartók vízszintes száraiban van ágyazva, mimellett a kerékpár váz hátul a —7—, 55 elől a —8— tartók révén van a —2— üre­ges testekhez rögzítve. A mellső kerék tengelye a —21 — üreges testen levő, szög­alakú —9— tarlókba van fogva úgy, mint a hátsó tengelynél, a mellső kerék villája 60 pedig a —10— és —11— tartókkal van a —21 — üreges testtel szilárdan összekötve úgy, hogy a vizi jármű, illetve sporteszköz a kerékpár kormányával irányítható. Va­lamennyi tartó kétrészű és hosszúságuk 65 ismert módon, pl. a —12— hasítékok és az azokban elmozgatható szárak —13— rögzítő csavarjai segítségével (3. és 4. ábra) változtatható, így a kerékpárnak :a vízszint fölötti magassága úgy állítható be, hogy 70

Next

/
Thumbnails
Contents