131016. lajstromszámú szabadalom • Vizi jármű, illetve sporteszköz

2 131016. a pedál és az üreges testeik fedélrésze a sporteszköz megterhelése esetén se érje­nek a vízbe. A vizi sporteszköz hajtása pl. az —1— 5 kerékpár hátsói kereke által a —14— dörzs­kerék útján hajtott —15— keretben és —16— összekötő pántban ágyazott —17— tengely végén Levő csavarkerékkel történik. A csavarkerék1 hajtása, természetesen, más 10 átviteli szervekkel, pl. fogaskerekekkel vagy pántokkal, a hátsó kerék küllőihez erősített, homorú —a— lapátok révén is történhet (1. ábra.). Az —1— kerékpár mellső kerék nélkül 15 is felszerelhető (2. ábra) a —2, 2'—üreges testekre ugyanúgy, mint az 1. ábrán fel­tüntetett kerékpár. A kerékpár hajtása pl. a hátsó tengelyre szeneit —19— lapátkerék­kel történik. A lapátok a forgás irányában 20 homorúak és felül előre görbülő —20— lemezzel a kerékabroncshoz, alul lemezzel a küllőkhöz, vagy egy kisebb, a belső ka­rikához vannak erősítve. A víz felfecs­kendezéset a kerékpár sárvédője helyén 25 felerősített vízfelfogó burkolat akadályozza meg. A vizi jármű, illetve sporteszköz, oldalra billenésének megakadályozására, a külső oldalfalakra erősíthető —21— egyensúlyo-30 zó lapokkal lehet. ellátva, melyek külső szólei ív alakban behajlítottak (5. és 6. ábra.). A kerékpárnak az üreges testeken való elrendezése, felerősítési módja, vagy az 35 üreges testek száma tetszőleges lehet. A 7., 8. és 9. ábra szerinti kiviteli alak­nál a sporteszköz üreges —1— be'ső terét a —2— hossz- ós —3— harántbordák rend­szerét körülvevő —4— vízhatlan burkolat 40 határolja. A —2— bosszbordákat függő­leges irányban, az —5— bordák kötik ösz­sze egymással és így a találmány szerinti sporteszköz váza két négyszögletes, merev keretből van alkotva, melyeket alul és felül 45 két-két harántborda tart össze (8. ábra). A —3— harántbordák csuklós kapcsolatban állnak a—2— hosszbordákkal, ami rendkí­vül egyszerűen megvalósítható, pl. úgy, hogy a —2— hosszbordából kiálló csap lazán 50 megy át a —3— borda megfelelő furatán és a furaton túl nagyobb fejrészben végző­dik. A —2— hosszbordából és az —5— függőleges bordákból álló, két merev ke­retet összekötő —3— harántbordák a —6— 55 orsókkal vannak egymástól megfelelő tá­volságban tartva. A —6— orsóknak1 a — 3— bordákkal való kapcsolata részletesebben a 9. ábrán látha­tó. E szerint a —6— orsónak négyszög­letes —7— része van, mely a —3— borda 60 közepének ugyancsak négyszögletes nyílá­sába ér és végét például szegecsfej zárja el. E —6— orsók azonban nem feltétlenül szükségesek és ha a vázrészek merevsége kielégítő, ezek el is hagyhatók. 65 Használaton kívüli helyzetben a —3— és —5— 'bordákból álló, két keret a 8. ábrán szaggatott vonallal ábrázolt helyzet­be hozható, mikoris a sporteszköz keske­nyebbé válik és így könnyen szállítható. 70 Használat közben a —3— bordák a szél­ső —2— keretekét egymástól a legnagyobb távolságban tartják. E helyzetben ezek a keretek és a —3— bordák tetszőleges, old­ható, eszközökkel rögzíthetők. így pl. a 75 —3— bordákon kapcsok ós a —2— kerete- V ken fülek rendezhetők el, amelyekbe a kap- 1 csók beakaszthatok. Négy ilyen kapoccsal és füllel a sporteszköz a kifeszített hasz­nálati helyzetben rögzíthető. A teljes sport- 80 eszközt a —4—vízhatlan bevonat takarja, melyben a lábnak megfelelő bebújó nyílás van. A 10. és 11. ábrán látható kiviteli alaknál a sporteszköz váza vízszintes irányban tel- 85 jesen merev és a felső, valamint alsó —2— hosszbordákat a függőleges —8— bordák kötik össze egymással. E —8— bordák egymással csuklósan kapcsolt részekből állnak, melyek kívánatra a 11. ábrán látható 90 módon öszehajIhatok, mikoris a sportesz­köz magassága csökkentett és így kevesebb helyet foglal el. E kivitelnél is gondoskod­hatunk arról, hogy a —8— bordák a ki­feszített helyzetben rögzítve maradjanak. 95 E célra tetszőleges, ismert eszközök, pl. kapcsok és fülek alkalmazhatók, melyeket azonban szükségszerűen a vízhatlian bevo­nat felett kívül kell elhelyezni. Meg kell jegyezni, hogy az üreges testek 100 légtömlők nélkül is használhatók, de a léglömlök elhelyezése előnyös, mert ezzel a belső térfogat még jobban és tetszés­szerinti mértékben növelhető, A 12. ábrán a találmány szerinti sport- io5 eszközhöz használható, továbbító rúd lát­ható. A —9— nyél egyik végén a —10— fogantyú van, míg másik vége csőalakú és ebbe a —11— rúd nyúlik bele. A —11— rúd szabad végén —12— tárcsa van. E 110 tárcsa alatt vízhatlian anyagba foglalt 'to­vábbi, de nagyobb —13— tárcsa Van, mely előnyösen homorú; a —12 és—13—tárcsá­kat pl. a rajzon fel nem tüntetett, két vagy

Next

/
Thumbnails
Contents