130190. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés közlemények, különösen színes hírdetések vagy ábrák sorozatos beiktatására egyszerre nagy példányszámban előállított nyomdatermékekbe

Megjelent 1942. évi október hó 1-éii. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG • SZABADALMI LEÍRÁS 130190. szám. IX/e. osztály. — L. 8460 alapszám. Eljárás és berendezés közlemények, különösen színes hirdetéseik vagy ábrák sorozatos beiktatására egyszerre nagy példányszámban előállított nyomdatermékekbe. Dr. Láng János oki. közgazda, Budapest. A bejelentés napja: 1941. évi május hó 2. A találmány eljárás közlemények, kü­lönösen színes hirdetések vagy ábrák so­rozatos beik Látására egyszerre nagy pél­dányszámban előállított nyomdatermékek-5 be, mint újságba, folyóiratba stb.; a ta­lálmány kiterjed az eljárás kivitelére al­kalmas berendezésekre is. A nyomda technikában gyakran felnra­rül annak szükségessége, hogy pl. újsár 10 gokba, minél feltűnőbb, különösen színes hirdetéseket, vagy pl. folyóiratokba szí­nes ábrákat iktassunk be. Az ilyen színes közlemények beiktatása eddigelé úgy tör­tént, hogy a nyomdaterméket több szín,-15 ben nyomták, ami azonban a nyomdar termék előállítási költségeit lényegesíein megdrágította. A találmány ilyenfajta közleményeknek a nyomdatermékekbe való beiktatására 20 sokkal egyszerűbb és olcsóbb eljárást ja­vasol. Az eljárás alapgondolata az, hogy a beiktatandó közleményeket, címkék for­májában előre ielkészítjűk, a címkéket egyik oldalukon ragasztóanyaggal bevonva 25 egyenként a nyomdatermékhez vezetjük ós a nyomdatermék meghatározott helyére gépi jutón, a nyomás előtt vagy után, de mielőtt a nyomdatermék a nyomtató­gépet elhagyja, szakaszosan ráragasztjuk. 30 Az eljárást előnyösen •• alkalmazhatjuk' - rotációs gépen nyomott nyomdatermékek­nél, mikoris a címkéket a rotációs gép hengere útján húzott papírszalagra a sza­lag hosszirányában egymástól, a szalag haráritirányában pedig annak szélétől 35 egyenlő, beállítható távolságban visszük fei, úgyhogy a beragasztott közlemények a rotációs gépel elhagyó példányoknak' egy és ugyanazon a helyén jelennek meg. Emellett a címkéket a rotációs henger- 40 rel húzott- papírszalagra elvileg három­fajta módszerrel vihetjük fel, figyelemmel a papírszalag és az éppen felviendő címke relatív mozgására. Az első módszer az, hogy a rotációs 45 hengerrel húzott papírszalagot — a nyon> tatás folytonosságának megzavarása nél­kül — célszerűen a nyomtatás előtt, sza­kaszosan pillanatokra megállítjuk és a sza­laghoz vezetett címkét a megállított szar 50 tagra ragasztjuk fel. A második módszer az, hogy a rotációs hengerrel húzott papírszalaghoz vezetett címkét a szalaggal való érintkezésbe bo>­zatala után a szalaggal együtt mozgatjuk 55 mindaddig, amíg a címke a szalagra raj­gad. A harmadik módszer az, hogy a rotációs hengerrel húzott papírszalag az álló címt­k'ékiet egyenként magával ragadja és azt 60 valamely vezetőfelület a szalagra simítja. A rajzon az első két módszer foganato­sítására alkalmas berendezések példakéi­peni kiviteli alakjait ábrázoltuk, mégpe­dig az 65

Next

/
Thumbnails
Contents