130125. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vajzsír előállítására

Megjelefcit 1942. évi szlepíemfoer hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 130125. szám. IV/c, (X/f., XI/c.) osztály. — R. 8150- aliapszám. Eljárás vajzsír előállításába. Reichsstelle für Milcherzeugnisse, Ole und Fette, hivatal, Berlin. A bejelentés napja: 1941. évi június hó 14. — Németországi elsőbbsége: 1940. évi július hó 18. Eddig kétféle eljárással állítottak elő vajzsírt. A besűrítő eljárással -elgőzölög­te tték a vajból a vizet. Ehhez 110 C°-ig me­nő hőmérsékletekre van szükség, amitől a fe-5 hérje, a tejcukor és egyéb, nem-lejzsíros, száraz alkatrészek megbarnulnak és a fe­nékre süllyednek. Az olvasztó eljárással alacsony, mintegy 40—90 C° hőmérsékle­teken megolvasztották a vajat, a zsírt dc-10 kántálták a vizes tejszérumról, majd szű­rés, továbbá szivornyázás vagy oentrifugá­lás következett. • A besűrítő eljárással oly zsírt kapunk, amelynek mindenkor bizonyos vajszerűt-15 len, mégpedig jellegzetes pecsenyeízie van. Az olvasztó eljárás terméke viszont oly zsír, amely friss vaj feldolgozása esetén megtartja ugyan az eredeti vajzsír ízét, azonban kellemetlen szag- és ízanyago-20 kat tartalmaz akkor, ha rossz, avas vagy halízű vajból indultunk ki. Mindkét eljárás további hátránya, hogy a víelük kapott vajzsír tartóssága koránt­sem kielégítő. A vajzsír elsősorban enzi-25 mes, valamint vegyi folyamatoktól rom­lik. Ha a vajzsír fehérjét és vizet is tar­talmaz, akkor még bakteriológiai folya­malú bomlások is mutatkozhatnak. Ezen­kívül a régebbi eljárások szerint előállított 30 vajzsír minősége erősen változó, ha ese­tenként csupán kicsiny, vagy aránylag igen csekély mennyiségeket dolgozunk fel. Mint­hogy a gyártás az előállító üzem termé­szetétől, valamint a mindenkori műszaki lehetőségiektől is függött, eddig lehetetlen 35 volt egyenletes minőségű és minden kö­vetelményt kielégítő vajzsírt kapnunk. A találmány leküzdi e hátrányokat. A találmány célja, hogy oly vajzsírt állít­sunk elő, amelynek megvan a vaj sajátla- 40 gos íze, szaga és vitamintartalma, továbbá hogy ártalmas idegen ízanyagok, amelyeket a vaj esetleg tartalmazott, káros vegysze­rek nélkül legyenek eltávolíthatók. Ezen­kívül az eljárást oly teljesítménnyel ki- 45 vánjuk intézni, hogy meglevő üzemekben, mint pl. faggyúolvasztókban, disznózsír­besűrítőkfoen, margaringyárakban és lej­üzemekben, nagy napi mennyiségeket, ol­vasztóművenkénl legalábbis napi 10—50 50 tonna vajzsírt gyárthassunk. Végül az új vaj zsírnak huzamos időn át, azaz 6 hónap­nál is tovább, sőt még 2 évig is tárolna tó­nak kell lennie, úgyhogy ezalatt bármikor háztartási zsírként, vagypedig kenyérre ke- 55 nés céljára, sőt adott esetben akár vajjá regeneráltan, közvetlenül vajként, forga­lomba hozható legyen. Az új eljárás lényege, hogy a vajat eny­he hevítéssel megolvasztjuk, olajszerű és 60 vizes fázisra választjuk szé!, majd az olaj­szerű fázist sterilizáljuk, a benne levő nemzsír-maradékoklól megszabadítjuk és lehűtjük. A vajzsírt félkemény vagy ke­mény tömöttségűvé hűthetjük, azután 65

Next

/
Thumbnails
Contents